Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Interne Coördinator Cultuureducatie

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

De cursus Interne Coördinator Cultuureducatie is erop gericht dat deelnemers zich bekwaam gaan voelen om cultuureducatie voor leerlingen van de basisschool met het eigen team vorm te geven. In de cursus ontwikkelen de deelnemers een visie op cultuureducatie die leidt tot een Cultuur Actieplan voor 2012-2013. We streven ernaar om een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen scholen en culturele instellingen, een netwerk van partners die in dezelfde regio samenwerken om cultuureducatie op de basisschool van de grond te krijgen. De opbrengst bestaat onder meer uit bagage en legitimatie om cultuureducatie in praktijk te brengen, daarvoor draagvlak in het eigen team te vinden, participeren in een actief cultuurnetwerk en een praktisch activiteitenplan vaststellen en presenteren.

Leerkrachten primair onderwijs en educatief medewerkers van culturele instellingen die cultuureducatie op de school in een goede samenwerking met collega+s en andere partners willen aansturen en realiseren.


Wat betekent deze cursus voor de scholen?

  1. Zicht op de betekenis van cultuureducatie voor kinderen.
  2. Persoonlijke ontwikkeling van de ICC-er in zijn rol en taak.
  3. Een bijdrage aan het cultureel beleidsplan leveren en dit vertalen naar een concreet Cultuur Actieplan.
  4. Relatienetwerk opbouwen en structuur brengen in de samenwerking met culturele instellingen.

Wat betekent deze cursus voor de instellingen?

  1. Beter kijken naar de betekenis van cultuureducatie voor kinderen.
  2. Persoonlijke ontwikkeling van de educatief medewerker in zijn rol en taak.
  3. Relatienetwerk versterken, aanbod afstemmen op vraag, werkwijze en activiteitenplan van de scholen.
  4. Een activiteitenplan voor cultuureducatie ontwikkelen.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Certificaat