Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Intensieve pedagogische thuishulp (IPT)

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

De opleiding Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) heeft een basisopleiding en een aantal vervolgopleidingen. De basisopleiding, Werken in gezinnen, is algemeen van aard, de vervolgopledingen leiden op in een specifieke methodiek. Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is een intensieve ambulante vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek (multiprobleemgezinnen). Gedurende een aantal maanden is de hulpverlener regelmatig in het gezin aanwezig. Hij of zij neemt deel aan de normale dagelijkse gezinsactiviteiten en kan zo de gezinssituatie positief beïvloeden.Na afronding van de basisopleiding kunnen hulpverleners direct zelfstandig gezinsbehandelingen van niet al te complexe aard uitvoeren. De deelnemer krijgt vanuit de instelling werkbegeleiding. Als voorbereiding op de bijeenkomsten krijgen deelnemers `huiswerkopdrachten', deze zijn vaak gekoppeld aan eigen ervaringen in gezinnen. Tijdens de opleiding organiseren de deelnemers onderling intervisie, zij worden in het begin hierbij door de docent begeleid. De opleiding wordt voorafgegaan en afgesloten met een assessment.Afgestudeerde HBO-ers in de richting Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Social Work of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zowel beginnende als meer ervaren gezinshulpverleners. Iedereen doet een assessment.Relevante hbo-opleiding, aantoonbaar een hbo werk-en denkniveau. Minimaal 2 jaar ervaring in het werkveld. Meteen tijdens de start in minimaal 2 gezinnen werken en supervisie vanuit de werkgever.

 

Op www.Fontys.nl vindt u tevens ruim 300 andere opleidingen.


  • Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking: visie op en uitgangspunten van hulpverlenen in gezinnen. Introductie in gezin.
  • Bijeenkomst 2: Inventariseren en analyseren: het verzamelen van informatie en analyseren van de hulpvraag.
  • Bijeenkomst 3: Van gezamenlijke visie op wat er speelt (diagnose) tot werkplan: samen met het gezin de hulpvraag concretiseren, doelen formuleren en het werkplan opstellen.
  • Bijeenkomst 4: Je eigen rol als hulpverlener: professioneel inzetten van jezelf en het creëren van een veilig team.
  • Bijeenkomst 5: Werkplan uitvoeren en bijstellen: geven van instructies en feedback aan gezinnen.
  • Bijeenkomst 6: Afronden hulpverleningsproces: samen met ouders het hulpverleningsproces evalueren en ouders activeren.
  • Afronden opleiding.

Niveau HBO
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Certificaat