Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logistiek management 1

evofenedex

 • Beschrijving
 • Overzicht

De vernieuwde basisopleiding op het gebied van logistiek management. De
logistiek is een dynamisch vakgebied dat zich snel ontwikkelt. Dat komt
mede doordat er een direct verband is met IT en techniek. Logistiek, ICT en
techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veranderingen vinden in
een steeds hoger tempo plaats waardoor er van mensen die werkzaam zijn
in de logistiek steeds meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen verwacht
wordt. Denk hierbij onder andere aan robotisering, automatisering,
digitalisering en de opkomst van e-commerce.
In Logistiek Management 1 (LM1) komen zowel de technische
ontwikkelingen als de benodigde competenties aan bod. Een belangrijk
onderscheidend kenmerk van de opleiding is dat de nadruk ligt op het
verkrijgen van inzicht op het gebied van logistiek, ICT en techniek en het
toepassen daarvan. Deze inzichten krijgen de cursisten uit zowel de
klassikale lessen als de thuiswerkavonden waarin diverse cases worden
behandeld. De examinering bestaat uit een eindopdracht in de vorm van
een actuele bedrijfscasus.

- Onderwerpen:

 • Geschiedenis en historisch besef, de context
 • Enkele definities en begrippen
 • Productkarakteristieken en marktkarakteristieken
 • Geografische, politieke en culturele aspecten

- Transitiecase van leerstof naar inzicht

- Persoonlijke ontwikkeling; leervormen 1 (Type en VASK)

Les 2: Fysieke distributie: waarmaken wat aan de klant wordt beloofd

- Onderwerpen:

 • Supply Chain Management (SCM)
 • Ontwikkeling van transport naar logistiek en de ontwikkeling van logistiek naar SCM
 • Goederenstromen en distributiecentra; grondvormen en schema's
 • Transportmodaliteiten

- Transitiecase van leerstof naar inzicht

- Persoonlijke ontwikkeling; leervormen 2 (Type en VASK)

Les 3: Economie, Marketing en Commercie
- Onderwerpen:

 • Algemene en bedrijfseconomie
 • Gevolgen van marktonderzoek voor logistiek en SCM (ondernemingsstrategieën)
 • De samenwerking tussen Sales en logistiek (distributie)

- Transitiecase van leerstof naar inzicht
- Persoonlijke ontwikkeling; presenteren 1

Case 1: 'Van grondstof naar verf'
- Thuisopdracht:

 • De onderneming, haar missie, haar visie en haar strategie
 • Goederen- en informatiestromen b2b
 • Een commercieel plan op basis van marktonderzoek.
 • Aansluiting commercie, productie en logistiek

- Uitwerken
- Voorbereiding case 2

Les 4: Operations; logistiek van werkplek tot en met export en import
- Onderwerpen:

 • Operations research; de kwantitatieve relatie tussen logistiek en productie
 • Leveringsvoorwaarden, commercie
 • Incoterms, logistiek
 • Douane en documenten


- Transitiecase van leerstof naar inzicht
- Persoonlijke ontwikkeling; samenwerken in een organisatie

Les 5: Customer service; klanten, service en prestatiemeting

- Onderwerpen:

 • VAL en VAS
 • Prestatie-indicatoren en enkele kwantitatieve modellen
 • Samenwerking 2; de supply chain

- Transitiecase van leerstof naar inzicht

- Persoonlijke ontwikkeling; Samenwerken in een supply chain

Les 6: IT; toepassingen
- Onderwerpen:

 • Algemeen
 • 3D-printen
 • Robotica
 • Nanotechnologie
 • De effecten van e-commerce op logistiek en SCM

- Transitiecase van leerstof naar inzicht
- Persoonlijke ontwikkeling; Evaluatie

Case 2: 'De verffabrikant, stabiliseren en een supply chain vormen.'

- Thuisopdracht:

 • Volumes berekenen en voorraadniveaus bepalen
 • Prestatie-indicatoren bepalen
 • Transport, documenten en Incoterms
 • Plan en uitvoering voor een beheerste supply chain

- Uitwerken
- Voorbereiding voor de eindopdracht

Les 7: De internationale ontwikkeling van kwaliteit en de invloed op logistiek
- Onderwerpen:

 • Kwaliteit en samenleving
 • Performance
 • Enkele verbetermethodieken
 • Samenwerking 3; netwerken als werkwoord

- Transitiecase van leerstof naar inzicht
- Persoonlijke ontwikkeling; omgaan met conflicten (presentatie)

Les 8: Organisatiekunde
- Onderwerpen:

 • Organisatievormen
 • Processen en projecten
 • Verandering of ontwikkeling
 • Contractmanagement
 • Wendbaarheid van ondernemingen of aanpassingsvermogen?

- Transitiecase van leerstof naar inzicht
- Persoonlijke ontwikkeling; samenvatting en beeldvorming (presentatie)

Case 3, eindopdracht: 'Trade-off en groeistrategie.'

- Thuisopdracht onderwerpen:

 • Analyse van de huidige omstandigheden
 • Trade-off met betrekking tot categorieën en assortiment
 • Aanpassingen en de keuze van een groeistrategie

- Uitwerken
- Inleveren bij EVO
- Afronding van de opleiding

Cases 1, 2 en 3

 • De cases dienen ingeleverd te worden bij EVO.
 • In de beoordeling zitten twee zwaarwegende factoren
 • Is de cursist in staat om de opdrachten uit te voeren en te verwerken tot een werkbaar model (businesscase)
 • Maakt de cursist gebruik van de lesstof die werd behandeld

Na het inleveren van de cases wordt het eindcijfer LM 1 bepaald.

Iedere les eindigt met een onderdeel uit: 'Persoonlijke ontwikkeling'
Naast het inhoudelijke lesmateriaal kan de cursist deze informatie bestuderen en toepassen in de eigen situatie (facultatief).

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Locatie Utrecht
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen