Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Export manager

evofenedex

 • Beschrijving
 • Overzicht

De internationale markt wordt steeds transparanter en de concurrentie steeds heviger. Om de concurrentie voor te zijn én te blijven, is een structurele, planmatige aanpak van export met de nodige kennis van zaken vereist. In de cursus Export Manager leert en ervaart u aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. De cursus biedt een goede balans tussen de theorie en de praktijk. Naast ervaringsuitwisseling met collega-exporteurs ontvangt u individuele coaching van ervaren professionals.

Voor wie
De cursus Export Manager is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn als bijvoorbeeld exportmanager, areamanager, business developmanager. De trainers tijdens de cursus zijn zelf werkzaam in de exportpraktijk en hebben hun sporen in een structurele exportaanpak ruim verdiend. De opleiding bestaat uit:

 • kennisoverdracht, tijdens interactieve themasessies.
 • individuele coaching bij het aanscherpen van uw exportbeleid.
 • ervaringsuitwisseling.
 • toetsing exportbeleid (facultatief examen, exportmanagement).
Locaties
De cursus wordt gegeven in Den Bosch en Utrecht.

Resultaat
De opleiding heeft als doel om exportmanagers inzicht te geven en praktische tools aanreiken om zo efficiënt en effectief mogelijk nieuwe markten te betreden en bestaande markten uit te diepen. Met als resultaat meer rendement en omzet behalen.

Oud-deelnemers ervaren de opleiding als zeer positief en geven aan stappen te hebben gemaakt in de praktijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
 • Professionele exportaanpak; Exportmanagers gaan bewuste keuzes maken op basis van analyses en minder op "buikgevoel".
 • Exportmanagers durven grotere beleidsveranderingen door te voeren.
 • Exportmanagers weten waar ze, door kennis van zaken, het verschil (competitive edge) kunnen maken op de betreffende exportmarkten.
 • Exportmanagers maken niet alleen plannen, maar zijn gedreven om ze uit te voeren en nieuw gestelde doelen te halen.
 • Exportmanagers hebben toegang tot een netwerk van ervaren exportmanagers en experts en kunnen dit netwerk ook inzetten bij het betreden en uitdiepen van exportmarkten.
 • Dit alles leidt tot een succesvolle en duurzame aanpak waarbij men met een duidelijke focus daadwerkelijk meer rendement kan halen uit exportmarkten.

Werkbezoeken
Naast de 12 modules organiseert evofenedex twee werkbezoeken aan exporterende bedrijven. Tijdens die bezoeken zal de gastheer ingaan op de wijze waarop hij zijn exportbeleid in de praktijk brengt, evalueert en bijstuurt. Meer informatie hierover ontvangen de deelnemers op de eerste cursusdag.

Presenteren praktijkcases
Voorafgaande aan elke module, zal een van de deelnemers kort (max. 10 minuten) een praktijkcase presenteren m.b.t. het onderwerp. Cursisten leren op deze manier van elkaar. Daarnaast biedt de praktijkcase ook een goede basis voor de trainer om het onderwerp dichter bij de praktijk van de deelnemers te brengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Module landenanalyse/-selectie
De exportmanager kan aangeven hoe hij/zij zijn landenselectie opzet. Wat zijn belangrijke criteria, heeft men voldoende toegang tot informatie om markten met elkaar te vergelijken, zijn er bepaalde zaken waarop men vastloopt?

Module marktentreemogelijkheden
De exportmanager geeft aan hoe bepaalde markten aangepakt worden. Werkt men met agenten/distributeurs. Heeft men wel of geen (schriftelijke) contracten? Hoe worden partners momenteel geselecteerd en onderhouden?

Module transport en douanebeleid
De exportmanager geeft bijvoorbeeld aan of er reeds beleid is op transport en douanegebied. Valt het transport-/douanebeleid ook onder exportbeleid, of is dat binnen de organisatie anders georganiseerd.

Documentatie
Op het programma staat per module vermeld welke hoofdstukken uit welk boek erbij horen. Om maximaal rendement uit de cursus te halen, raden wij u aan de betreffende hoofdstukken vooraf door te nemen. Deelnemers ontvangen op de eerste cursusdag uitgebreid documentatiemateriaal waaronder:
 • Boek: Export Management
 • De Incoterms wallchart
 • Checklist: Letters of Credit
 • Checklist: De buitenlandse zakenpartner
 • Checklist: Deelnemen aan beurzen in het buitenland
 • Diverse juridische checklists

Daarnaast ontvangen deelnemers het vakblad Globe gedurende de periode van de cursus.

Exportbeleidsplan en een mondeling examen
De opleiding kan afgesloten worden met een officieel examen ter verwerving van het diploma 'Export Management' van evofenedex. Het examen bestaat uit twee gedeelten: exportbeleidsplan en een mondeling examen (verdediging van het exportbeleidsplan).

Het exportbeleidsplan moet een plan zijn voor uitbouw/opbouw van de exportactiviteiten van het bedrijf. De kandidaat dient het (export)beleid kritisch tegen het licht te houden en aan te geven hoe de huidige situatie is, wat de gewenste situatie is en hoe deze bereikt kan worden. Alleen een beschrijving van de huidige situatie is onvoldoende. Het plan mag in een moderne vreemde taal (Frans, Duits, Engels) worden geschreven.

Dit exportbeleidsplan wordt beoordeeld door twee examinatoren en mondeling verdedigd door de kandidaat in een sessie met de examinatoren.

Onderwerpen
In de cursus Export Manager leert en ervaart een cursist aan de hand van het export (beleids)plan bewuster de markt in te gaan. Stapsgewijs komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Exportbeleid, probleemstelling en ondernemings- c.q. organisatieanalyse
Missie, visie
Marktoriëntatie en concurrentieanalyse
SWOT-analyse en gevolgtrekkingen
Landenanalyse
Marktentreestrategie
Organisatie van export
Financieel beleid, o.a. de financiële onderbouwing van een exportbeleid
Logistiek en douanebeleid
Juridische aspecten bij export
Sales across cultures
Exportbeleidsplan, actieplan

Cursusduur
De cursus duurt 7 dagen van 9:00-16:30. De lessen worden 1x per 3 á 4 weken gegeven plus individuele coaching.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Locatie Utrecht
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Brabant, Utrecht
Afronding Geen