Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Reviews

1. Introductie

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders richt zich op commissarissen van bedrijven en toezichthouders van non-profit organisaties.

Didactisch kenmerk van dit programma is, dat interactie tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers gestimuleerd wordt. De deelnemers hebben een schat aan kennis en ervaring en het is bijzonder leerzaam wanneer deze kennis en ervaring actief wordt uitgewisseld. Met andere woorden: peer group learning is een effectief didactisch concept. De maximale groepsgrootte van 16 deelnemers is daarbij optimaal.

De interactie tussen deelnemers met ervaring als toezichthouder is anders van aard dan de interactie tussen de deelnemers die, weliswaar veel professionele ervaring hebben, maar geen specifieke toezichthoudende ervaring. Dit is de reden geweest om voor beide doelgroepen een separaat Programma te organiseren.

De inhoud, docenten en leerdoelen van beide programma's zijn, op enkele accentverschillen na, identiek.

Wanneer de deelnemer tenminste 3 jaar recente toezichthoudende ervaring in (middel-)grote bedrijfsleven of not-for-profit organisatie heeft als toezichthouder of commissaris, dan lijkt deelname aan het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders passend. Wanneer de deelnemer geen of minder dan 3 jaar ervaring heeft, dan is het Programma voor Nieuwe Commissarissen en Toezichthouders passend.

De definitieve beslissing in welk programma de deelnemer het best tot zijn recht komt, wordt genomen tijdens het intakegesprek met de Program Director of de Program Manager.


2. Kenmerken van het Programma

Type educatie: Masterclass max 16 personen
Modules: 5 x 2 dagen
Opleidingniveau: Post-academisch
Ervaringseis: Toezichthoudende ervaring in bedrijfsleven en/of non-profit
Taal: Nederlands
Locatie: Centraal in het land
Permanente Educatie Programma: Minimaal twee maal per jaar Terugkomdagen
Certificering: Na succesvol afronden van het programma - inclusief de casestudie - ontvangen deelnemers het Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam

3. Programma

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op de ervaren commissarissen van bedrijven actief in de marktsector en toezichthouders van grotere non-profit organisaties. Van deelnemers wordt verwacht dat zij al ruime ervaring hebben als commissaris of toezichthouder.

Voor de aankomende commissarissen en toezichthouders en degenen met beperkte toezichthoudende ervaring is het programma voor nieuwe commissarissen en toezichthouders - met inhoudelijk een vergelijkbare opzet - meer geschikt.

Een actieve inzet bij het volgen van het programma staat voorop. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intake-gesprek met elke deelnemer.

Hoe onderscheidt het programma zich?
Het programma kenmerkt zich door haar academisch niveau. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) is een intensieve begeleiding door onze docenten en interactie tussen de deelnemers mogeljik. .

De theoretische inbreng wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren. Prominente commissarissen en bestuurders uit het bedrijfsleven zullen als gastsprekers hun ervaringen met de deelnemers delen.

Wat mag u van het programma verwachten?

 • U vergroot uw expertise van de verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor adequaat toezicht.
 • U onderkent beter het belang van financiële vraagstukken voor de commissaris en de 'art of questioning'.
 • U bent bekend met de wettelijke vereisten voor goed ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende taken en risico's voor de commissaris of toezichthouder.
 • U leert de verschillende rollen van de commissaris te onderscheiden en u krijgt meer inzicht in de dilemma's die hieruit voortvloeien.
 • U kunt inschatten wat de consequenties van strategische besluiten zijn voor de resultaten van de onderneming.
 • U krijgt inzicht in de psychologische aspecten rond het bestuur van organisaties en het toezicht daarop.

Certificering: na succesvol afronden van het programma - inclusief de casestudie - ontvangen deelnemers het certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Terugkomdagen
Het succesvol afronden van het Programma voor commissarissen en Toezichthouders verzekert u ook van toegang tot een leven lang leren én een netwerk van actieve commissarissen en toezichthouders. Permanente educatie is immers ook voor commissarissen van groot belang. De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE), bestaande uit oud-deelnemers aan het Programma, organiseert daarom in nauwe samenwerking met het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders tweemaal per jaar Terugkomdagen voor haar leden.

PE-uren
Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren bedraagt 60 voor het gehele Programma.

Maatwerk Programma
Dit programma kan, naast het reguliere programma, ook als maatwerkprogramma worden gegeven binnen de eigen organisatie.

Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders
De driedaagse Masterclass "Financiële Vraagstukken" is speciaal bedoeld voor de (aspirant) commissaris en toezichthouder zonder specifiek financiële achtergrond, maar met bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. Na deze drie dagen bent u, ook als niet-financieel specialist, beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de onderneming.

4. Modules

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

 • Welke implicaties heeft de keuze van de organisatievorm (vennootschap, stichting, cooperatie) van de organisatie voor het toezicht? Wat zijn de specifieke uitdagingen?
 • Wat zijn de gevolgen van die keuze voor de verschillende stakeholders en hoe wordt omgegaan met conflicten tussen stakeholders?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder toetsen of de organisatievorm bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen?

Module 2 Finance

 • Welke vragen kan en moet de commissaris stellen om verantwoord financieel toezicht te houden?
 • Hoe houdt de commissaris/toezichthouder inzicht in de omvang en effecten van financiële verplichtingen van de onderneming?
 • Welke eisen moet een commissaris/toezichthouder aan de rapportering stellen om op verantwoorde wijze zijn taak te kunnen uitoefenen?
 • Wat mag een commissaris verwachten van de accountant?
 • Hoe gaat de commissaris om met specialistische onderwerpen als pensioenen,belastingen en ICT?

Module 3 Juridisch kader en board room dynamics

 • Welke wettelijke taken en bevoegdheden heeft de commissaris/toezichthouder?
 • Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen de verschillende, mogelijk conflicterende, rollen?
 • Hoe kan de commissaris/toezichthouder de aansprakelijkheidsrisico's beheersen?
 • Hoe verloopt het proces van aanstelling en ontslag van de directie?
 • Hoe gaat de commissaris om met beloningsvraagstukken?

Module 4 Strategie en risicomanagement

 • · Wat is de rol van de commissaris/toezichthouder bij de besluitvorming rond de strategie en de marktpositionering van de onderneming?
 • · Hoe vindt de commissaris/toezichthouder de juiste balans tussen ondernemerschap en risicomanagement?
 • · Hoe krijgt een toezichthouder de juiste informatie op tafel. Hoe kan een commissaris/toezichthouder fraude voorkomen?
 • · Welke specifieke kwesties spelen er rond financiering door private equity?

Module 5 Inzicht in Toezicht

 • Behandeling van bijzondere dilemma's uit de toezichthoudende praktijk.
 • Hoe kan zelfevaluatie van de board plaatsvinden.
 • De achterkant van het gelijk: de commissaris voor de rechtbank.

5. Docenten en Gastsprekers

Docenten en Gastsprekers
De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities in het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

6. Doelgroep

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op commissarissen van (middel)grote bedrijven en toezichthouders van grotere (semi)publieke organisaties. Van deelnemers wordt verwacht dat zij al ervaring hebben als commissaris of toezichthouder.

7. Kernteam en Raad van Advies

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is opgezet door een kernteam. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar module. Het kernteamlid treedt op als dagvoorzitter bij zijn module. Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma.

8. Data, locatie en kosten

Studieduur
Het programma bestaat uit 5 modules van 2 dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. Aanvang van module 1 t/m 3 is donderdagmiddag rond 12:00 uur, modules 4 en 5 starten eerder op de donderdagochtend. Het is gebruikelijk dat de deelnemers de donderdagochtend gebruiken voor het uitwerken van hun case-studie. Het einde van alle modules is vrijdagmiddag rond 17:00 uur. De modules vormen een samenhangend geheel. Deelname aan afzonderlijke modules is niet mogelijk

Data
Wij starten met het programma 4x per jaar. De actuele data kunt u terug vinden op onze website: https://www.eur.nl/esaa/governance-institute/

Locatie
Het programma vindt plaats in een conferentieoord, centraal in het land.

Kosten
De kosten voor het totale programma bedragen € 11.300,- inclusief literatuur en exclusief overnachtingen.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 5 maanden
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €11300
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/governance-institute/programma-voor-commissarissen-en-toezichthouders
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, mei, oktober, november
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat

Ervaringen met Opleiding Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

Gemiddeld een 9 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9
Ervaring met Opleiding Programma voor Commissarissen en Toezichthouders:

(Flinke) investering dubbel en dwars waard. Er wordt gewerkt met kleine groepen waardoor inbreng en uitwisseling van ervaringen met medecursisten op een prettige manier kan worden ingebracht. Persoonlijk vond ik het fijn dat ik mede cursisten (lees bestuurders) die goed onderbouwd hun visie en ervaring konden delen op situaties in de praktijk. Je leert dus niet alleen van de docenten, die overigens erg vakbekaam zijn, maar ook van de cursisten om je heen,. de heer Uytenwaal