Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Postinitieel Certified Public Controlling

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie

De controller moet een 'trustworthy advisor' zijn, gericht op het tot stand komen en bewaken van control. Dit geldt zowel voor profit-organisaties als voor Publiek Maatschappelijke Organisaties (PMO's). Aan de public controller worden hoge eisen gesteld met betrekking tot kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van:

 • strategie
 • verandermanagement
 • ICT
 • wet- en regelgeving
 • procesmanagement
 • politiek
 • bestuurskunde
 • bedrijfseconomie
 • financial accounting
 • administratieve organisatie
 • management accounting & control

Last but not least vereist een effectief optreden van de controller goede communicatieve en sociale vaardigheden.

De brochure Certified Public Controlling gaat tevens in op de verschillen tussen de opleidingsvereisten voor controlling van PMO's ten opzichte van de commerciële sector.


2. De opleiding

Deze Post-Master opleiding richt zich op mensen die werkzaam zijn in of voor PMO's. Dit zijn onder andere:

 • centrale overheid
 • provinciale en gemeentelijke overheid
 • agentschappen
 • waterschappen
 • zorgsector (cure en care)
 • maatschappelijke dienstverlening
 • woningcorporaties
 • onderwijsinstellingen

Na afronding van de opleiding kunt u zich inschrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en de titel CPC voeren. Met een afgeronde opleiding Certified Public Controlling vergroot u uw carrièrekansen als adviseur, lijnmanager of controller in publieke en maatschappelijke organisaties.

Start:

ieder jaar in voorjaar en najaar

Tijd:

vrijdag van 9.30 - 16.30 uur

Duur:

2 jaar in deeltijd, verdeeld over 4 semesters

Studiebelasting:

8 tot 12 uur zelfstudie per week

Omvang:

60 ects

Onderwijsvorm:

interactieve colleges

Toetsvorm:

schriftelijk, take home, groepspresentatie en mondeling

Collegegeld:

€ 11.000,- per collegejaar

Aantal deelnemers:

maximaal 25

Desgewenst kunt u in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma.

Kopcursus Certified Public Controlling
De opleiding Certified Public Controlling heeft voor afgestudeerde Registercontrollers een speciale kopcursus ontwikkeld.

3. Programma

De vakken:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Governance & Control
 • Beleid en strategie
 • Financiële en controlfunctie
 • Management Accounting
 • Externe verslaggeving en Auditing
 • IT-goverance
 • HRM-control
 • Verandermanagement en consulting
 • Procesengineering
 • Procescontrol
 • Juridische affiniteit

De opleiding wordt afgesloten met een referaat.

4. Toelatingseisen

De Commissie van Toelating beslist over deelname aan de opleiding. Uitgangspunt is of u de opleiding binnen de gestelde termijn met succes kunt afronden. Leidend zijn: vooropleiding, vereiste praktijkervaring en informatie uit het intakegesprek.

De basisvereisten zijn:

 • universitair of HBO-plus diploma (theorie-eis);
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring (praktijkeis).

5. Kopcursus Certified Public Controlling

De Post-Master opleiding Certified Public Controlling heeft voor afgestudeerde Registercontrollers een speciale kopcursus Public Controlling ontwikkeld, bestaande uit een vijftal specifieke modules uit haar opleiding.

Afgestudeerde Registercontrollers kunnen zich na afronding van de kopcursus en de module 'Bedrijfsvoering bij overheid en non-profitorganisaties' inschrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en de titel CPC voeren.

De APCR (Alumni Public Controlling Rotterdam) organiseert elk jaar bijeenkomsten op de EUR over actuele thema's in de public sector. Na afronding van de kopcursus maakt u deel uit van dit netwerk public professionals.

De kopcursus start ieder voorjaar.

300 punten

Programma Kopcursus

Module 1: Persoonlijke Effectiviteit (3 dagen, aanschuiven bij 1e-jaars reguliere opleiding)
Een uniek concept in 'controllersopleidingen-land', gericht op overtuigen, binden, omgaan met weerstand en adviesvaardigheden.

Module 2: Verandermanagement en Consulting (5 dagen, aanschuiven bij 2e-jaars)
Publieke controllers worden vroeg of laat geconfronteerd met veranderprocessen in hun organisatie. Vragen als: welke soorten veranderingen zijn er, hoe speel je in op veranderingen en weerstanden in de organisatie, alsmede de vraag hoe hierover te communiceren worden aan de orde gesteld. Bovendien is de advisering door de controller zelf onderwerp van deze module. De kennis en ervaringen van organisatieadviseurs wordt gebruikt om de eigen inzichten en vaardigheden van studenten te ontwikkelen en waar nodig te versterken.

Module 3: Juridische Affiniteit (3 dagen)
In de praktijk komt de public controller veel in aanraking met juridische en fiscale aspecten. Experts uit verschillende juridische gebieden verzorgen vanuit hun eigen praktijk en ervaring de colleges.

Module 4: Governance en Control PMO's (3 dagen)
De theorieën en modellen rondom een effectieve corporate governance en interne beheersing worden in deze module behandeld. De sturing en beheersing in een politieke en bestuurlijke context staat hierbij centraal. PMO's hebben te maken met meer ambigue doelstellingen, waardoor de standaardaanpak van performance management vaak niet direct toepasbaar is. Tevens wordt expliciet ingegaan op de reikwijdte, de beperkingen en de mogelijkheden van 'soft controls'.

Module 5: HRM-control (5 dagen, aanschuiven bij 2e-jaars)
In deze module wordt aandacht besteed aan de vernieuwde theoretische grondslagen en concepten van Human Resource Management en Organisatieontwikkeling en aan de moderne praktijken die in organisaties op dit gebied worden ontwikkeld en toegepast. Traditionele inzichten maken plaats maken voor nieuwe, moderne inzichten. De rol van de menselijke en organisationele 'resources' staan daarbij centraal..

Integratie en Afsluiting (½ dag)
De kopcursus wordt aan de hand van een integratiecasus afgesloten.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €11000
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/post_master_en_postinitiele_opleidingen/certified_public_controlling/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand januari
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma