Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Post-Master opleiding tot Registeraccountant

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Introductie

ESAA heeft doelbewust gekozen voor een brede opleiding tot Registeraccountant. Een Registeraccountant die voldoet aan de hedendaagse eisen die vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid worden gesteld. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de praktijkscriptie, inclusief het afsluitende examen, in aansluiting op de theoretische opleiding te volgen.

2. De opleiding

De accountant heeft een kernfunctie in de corporate governance van een organisatie. Als het financieel-administratieve geweten vormt de accountant een essentiële schakel tussen de onderneming, toezichthouders (commissarissen, audit committee), aandeelhouders en overige stakeholders in het maatschappelijk verkeer.

Inhoud en structuur
De opleiding tot Registeraccountant bestaat in Nederland uit een theoretisch en een praktisch deel die voor een groot deel kunnen samenvallen in de tijd. Het theoretisch deel bestaat uit een vakkenpakket dat iedere student moet volgen om het theoretisch examen opleiding tot Registeraccountant te kunnen afleggen.

Zwaar en intensief
Bij een zo wezenlijke maatschappelijke functie past een goede opleiding. De Post-Master opleiding tot Registeraccountant aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat al vele jaren als zodanig bekend. De studie is zwaar en intensief, zeker in combinatie met uw dagelijkse werkzaamheden als accountant. Maar tegelijkertijd staan de docenten garant voor een interessante, gedegen en actuele opleiding, waarin theorie en praktijk onderling verweven centraal staan.


3. Programma

Het Post-Master deel van de opleiding tot Registeraccountant bestaat uit het hoofdvak Interne Beheersing, het hoofdvak Externe Verslaggeving voor Accountants, het hoofdvak Financial Auditing (waarin het onderdeel Grondslagen Accountantsberoep is opgenomen) en het vak Capita Selecta Recht. Ondanks het feit dat de student de studie in deeltijd volgt, naast het vervullen van een werkkring, gaat ESAA ervan uit dat het Post-Master deel van de theoretische opleiding normaliter twee jaar in beslag neemt. Deze studieduur is ingegeven door een zorgvuldig vastgesteld curriculum (waarbij ook delen van de hoofdvakken in het masterprogramma worden gedoceerd), de gehanteerde onderwijsvormen, de aangepaste begeleiding en gaat uit van een goede inzet van de student. Studenten mogen aan het Post-Master deel van de opleiding beginnen als aan bepaalde voorvereisten is voldaan.

De opleiding start jaarlijks in april en september en het collegegeld bedraagt € 4.975.

4. Toelatingseisen

Tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of tot de deficiëntieprogramma's worden studenten toegelaten die beschikken over:

  • het MSc-diploma Accounting, Auditing & Control van de Erasmus School of Economics (specialisation Accounting and Auditing) of het MScBA-diploma Accounting & Financial Management (Accountancy track) van RSM Erasmus University;
  • andere MSc-diploma's (Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Fiscale Economie) van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • een ander Nederlands MSc-/doctoraaldiploma;
  • een vergelijkbaar buitenlands diploma.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Post-hbo / Post-bachelor, Post-wo / postacademisch
Kosten €4975
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/post_master_en_postinitiele_opleidingen/accountancy/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden april, september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma