Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Masterclass Insight Experience

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

Tot deze Masterclass worden toegelaten: alumni van ons Programma voor Commissarissen & Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare governance opleiding hebben gevolgd óf enkele jaren ervaren hebben als toezichthouder.

Dit waarborgt een gelijkwaardig kennisniveau van corporate governance en zorgt voor levendige discussies en optimale uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op 'inzicht door ervaren'.

Uw governance kennis is 'op orde' en u heeft inzicht in boardroom dynamics. Maar u realiseert zich gaandeweg dat er nog meer is. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren heeft u behoefte aan verdiepend inzicht in uw 'persoonlijke dynamiek': de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Dat kunnen uw ethische waarden zijn: waar liggen voor u de grenzen, en wanneer sluit u een compromis? Heeft u behoefte aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom? Of wilt u uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren in uw persoonlijke visie op governance? Spelen een of meer van deze thema's voor u, dan biedt onze nieuwe Masterclass 'Insight Experience' een unieke kans: verdieping in ethische dilemma's, meer vat krijgen op uw emoties in de boardroom en concreet leren ver(ant)woorden hoe u maatschappelijke betekenis geeft aan uw toezichthoudende functie.

De Masterclass Insight Experience is volledig interactief. Geen kennisoverdracht of monologen, maar samen met andere deelnemers uw concrete praktijkgevallen bespreken en ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en overtuigingen. Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe inzichten opdoen. Leren van uw eigen ervaringen én van de andere deelnemers. Geen docenten, maar 'facilitators' die focussen op het 'laten ervaren'.


Opzet van het programma
De rode draad van de Masterclass Insight Experience, bewustwording, wordt opgebouwd rond vier thema's:

  • Effectief hanteren van uw persoonlijke en andermans emoties in de boardroom
  • Feedback op persoonlijke aandachtspunten in groepsprocessen (in boardroom settings)
  • Verhelderen waar u als commissaris of toezichthouder persoonlijk voor staat
  • Hoe effectief omgaan met waardendilemma's en zinvolle compromissen sluiten over principes

Deze thema's worden in een programma van twee aaneengesloten dagen aangeboden, vergelijkbaar met een module van ons bekende ESAA Programma voor Commissarissen en Toezichthouders.

Deelname aan de Masterclass Insight Experience vergt enige voorbereiding vooraf.

Enkele weken voorafgaand aan de Masterclass wordt een conference call georganiseerd van 1 uur. Hierin worden vragen over de literatuur beantwoord en de instructies voor het huiswerk toegelicht. U heeft daarna ongeveer 4 weken ter beschikking om uw 'huiswerk' te maken.

U wordt gevraagd om vooraf na te denken over 1 à 2 ethische dilemma's en een persoonlijke 'emotie-case' in de boardroom uit te werken (alles volgens heldere instructies). Ook maakt u een concept Persoonlijk Governance Statuut waarop wij tijdens de Masterclass nader ingaan. Enkele weken ná de Masterclass wordt u in een 1-op-1 sessie van ca 2 uur feedback gegeven. Er wordt beperkt literatuur voorgeschreven.

Thema's

Thema 1. Ethische dilemma's in toezichthouden
U realiseert zich beter dat absolute ethische waarheden nauwelijks bestaan en ziet in dat andere mensen vanuit andere invalshoeken tot andere (legitieme) keuzes kunnen komen. U begint te onderkennen dat uw opinies inzake ethische dilemma's vaak zijn gebaseerd op onbewuste overtuigingen die u in de praktijk moeilijk kunt verantwoorden. U ziet in dat u over hetzelfde ethische vraagstuk op een ander moment, of in een andere organisatie, mogelijk een ander standpunt zult (moeten) innemen.

U onderkent dat ethische standpunten een (vertroebelende) emotionele lading kunnen hebben. U leert hoe binnen een RvC/RvT compromissen kunnen worden gesloten (en wanneer niet!) over belangrijke ethische waarden.

Thema 2. Persoonlijke emoties in de boardroom
U leert de rol van emotionele sluiers onderkennen: onbewust, zelf opgelegde beperkingen als gevolg van overtuigingen over uw eigen persoonlijkheid die in de boardroom tot ineffectief gedrag leiden ("ik ben zo boos dat ik tegen het eerstvolgende voorstel zal stemmen, ongeacht waar het over gaat").

Er worden tools aangereikt hoe die sluiers op te sporen en te adresseren. U kunt na de sessie uw eigen emoties en onbewuste drijfveren die een rol spelen bij eigen gedrag, beoordeling van directie en governance issues, beter herkennen en daarover effectiever communiceren in de boardroom. Vaak zijn dit de issues waar u het nooit over heeft! U wordt afgekapt, voelt zich overweldigd door de CEO of zich niet serieus genomen. U leert persoonlijke vraagstukken bespreekbaar te maken.

Wij werken met professionele acteurs die door de deelnemers voorbereide cases spelen. Er wordt gespeeld met 'live gedrag' en hoogfrequente feedback. De focus is op ervaring en bewustwording.

Thema 3. Zin- en betekenisgeving: waarom is er toezicht & hoe legitimeer ik mijn rol als toezichthouder?
U leert helder en concreet uit te leggen hoe déze specifieke toezichthoudende rol past in uw persoonlijke doelstellingen, welke specifieke bijdrage u daarmee aan de samenleving wilt geven en wat u aan déze specifieke organisatie bij wilt dragen. U leert uw opvattingen funderen op een eigen mens- en wereldbeeld. Daarmee ontwikkelt u een visie op de rol van ondernemingen en non-profit organisaties in de samenleving en kunt u helder uiteenzetten wat het maatschappelijk nut is van corporate governance. U leert een duidelijk antwoord te geven op de typische vraag "Waarom moet ik degene zijn die …".

Onze ervaring is dat het op een bijzondere manier betekenis willen geven aan uw toezichthoudende functie pas echt beklijft als u uw visie zo concreet mogelijk leert motiveren en verwoorden. Wij gebruiken daarvoor het instrument Persoonlijk Governance Statuut©, dat wij specifiek voor deze Masterclass hebben ontwikkeld. Deelnemers schrijven vooraf een concept, dat wij diepgaand bespreken tijdens de Masterclass. Zo wordt ervaring opgedaan in het motiveren van eigen visies en standpunten naar collega-toezichthouders en (maatschappelijke) stakeholders.

Thema 4. Persoonlijke feedback op gedrag in groep en effect op groepsproces
U oefent uitgebreid boardroom simulaties in kleine groepjes en krijgt daarop feedback. Die is vooral gericht op verhoging van effectiviteit van het groepsproces. Maar daarnaast is ook persoonlijke feedback belangrijk. Die is gericht op verhoging van effectiviteit. Hieraan wordt op 2 manieren invulling gegeven. Tijdens de Masterclass zal het programma soms stil worden gelegd, zodat onmiddellijke persoonlijke feedback kan worden gegeven ten aanzien van interacties die zich ter plaatse spontaan voordoen tussen 2 of meer deelnemers. De interacties zullen dan ook worden uitgediept. Daarnaast krijgt elke deelnemer na afloop van de Masterclass een 1-op-1 nagesprek waarin gerichte feedback wordt gegeven op het gedrag tijdens de Masterclass en persoonlijke adviezen worden gegeven. Ook wordt stilgestaan bij persoonlijke aspecten van de ingeleverde huiswerk opdrachten.

Programmaleider Masterclass
Bert Iedema is sinds 2010 docent en sinds 2012 lid van het ESAA Kernteam en als zodanig verantwoordelijk voor de Module over Strategie & Risk Management. Ook is hij dagvoorzitter van de Masterclass 'Audit Committee'. Bert heeft deze Masterclass Insight Experience ontwikkeld. Hij is sinds 1991 voorzitter of lid RvC geweest bij ruim 20 organisaties in 6 landen en is thans commissaris van een Duits bedrijf en voorzitter RvC resp. voorzitter RvA van twee Nederlands bedrijven. Voorts is Bert gecertificeerd Emotional Intelligence Coach en NLP Master. Hij heeft zich in 2014 tevens gevestigd als Vertrou-wenspersoon voor Toezichthouders en is raadgever over persoonlijke thema's. Bert's persoonlijke missie is 'mensen beter in contact te brengen met hun innerlijke wereld'

Data, locatie en kosten
De masterclass wordt 2x per jaar aangeboden, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. De actuele data kunt u vinden op onze website: https://www.eur.nl/esaa/governance-institute

Deze masterclass vindt centraal in het land plaats.

​De kosten voor de masterclass bedragen 2250,- euro, inclusief literatuur, lunches en diner, exclusief overnachting en ontbijt. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Niveau Post-WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Kosten €2250
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/governance-institute/masterclass-insight-experience
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden april, november
Maximaal aantal deelnemers 7
Afronding Certificaat