Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

1. Introductie

Wat mag u van het programma verwachten?

De driedaagse Masterclass Financiële vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de moderne commissaris en toezichthouder zonder financiële achtergrond.
Commissarissen en Toezichthouders horen volgens diverse codes zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de diversiteit aan financiële vraagstukken waar een organisatie mee wordt geconfron­teerd. Voor commissarissen en toezichthouders met een niet-financiële achtergrond, zoals juristen, HR, IT en medici, is het echter niet eenvoudig goed grip te krijgen op de wereld achter de cijfers - met alle consequenties van dien. In deze driedaagse Masterclass gaat u in een kleine groep actief aan de slag om uw inzicht in de financiële situatie van een onderneming te verbeteren. U leert de samenhang tussen financiën, strategie en bedrijfsprocessen beter te doorgronden. Na deze drie dagen bent u, ook als niet-financieel specialist, beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de onderneming.


2. Kenmerken van het Programma

Type educatie Masterclass max 16 personen
Modules 3 dagen
Opleidingsniveau Post-academisch
Ervaringseis Geen toezichthoudende ervaring of financiële kennis vereist
Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam
Werkvorm Interactief, case-gericht

3. Modules

Dag 1 - Het jaarverslag, de jaarrekening en de accountant

De eerste dag analyseert en interpreteert u de jaarrekening aan de hand van een praktijkvoorbeeld, en wordt uitgelegd hoe u het vermogen, het resultaat, het cash flow overzicht en de financiële positie van de onderneming kunt beoordelen. U krijgt oog voor de dilemma's rondom de "zachte posten" en de bijzondere posten in de jaarrekening, zoals pensioenen, financiële instrumenten, goodwill en niet uit de balans blijkende verplichtingen. In de middag krijgt u inzicht in de rol van de accountant, en de wijze waarop de accountant en toezichthouder op effectieve wijze kunnen samenwerken, en hoe verantwoordelijkheden zich tot elkaar verhouden. Daarnaast komen andere aspecten van financiële rapportage aan de orde, zoals risico analyse en rapportage over niet-financiële doelstellingen ('integrated reporting').

Dag 2 - Financiële analyse

Tijdens het eerste deel van de tweede dag wordt aandacht besteed aan de interne informatie, en de verantwoordelijkheid voor berouwbare rapportage. Centraal staat de beheersing of 'internal control' waarmee de risico's op fouten en ongewenste uitkomsten worden beperkt. Besproken worden de attentiepunten bij de planning en control-cyclus en de interne beheersing volgens het zgn. COSO model. In de middagsessie wordt aandacht besteed aan de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit aan de hand van een jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming. U krijgt een heldere uitleg over het belang van zgn. key performance indicators, en hoe u deze kunt gebruiken om de onderneming of organisatie te beoordelen.

Dag 3 - Bijzondere financiële vraagstukken, zoals investeringen, financiering en overnames.

Het eerste deel van de dag staan de financiële analyse van investeringsplannen en de waardebepaling bij overnames centraal. U leert de haalbaarheid van deze plannen te beoordelen en krijgt inzicht in de vra­gen die u het management kunt stellen op basis van de aangeleverde financiële informatie. In het twee­de deel van de dag wordt de in het programma behandelde materie samengevat en nader uitgelegd aan de hand van een praktijkcasus.4. Toelatingseisen

De Masterclass is speciaal bedoeld voor de (aspirant) commissaris en toezichthouder zonder specifiek financiële achtergrond. U heeft bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. De Masterclass is geschikt voor deelnemers uit zowel profit als non-profit sector. Het programma heeft een academisch niveau.

5. Docenten

Drs. H. Ettema RA is de dagvoorzitter
Prof. J.C.A. Gortemaker RA
Prof.dr. M.N. Hoogendoorn RA
Dr. A.M. van der Poel
Drs. R.J. Schapink RC i

6. Nadere informatie

Data 2018
Najaar: 2 oktober, 6 november, 14 december 2018
Het cursusgeld bedraagt € 3.250,- (geen BTW verschuldigd).

Praktische zaken
De colleges vinden plaats tussen 09.00 uur en 16.30 uur in Novotel Brainpark Rotterdam.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Type Executive Master, Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €3250
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/governance-institute/masterclass-financiele-vraagstukken-voor-commissarissen-en-toezichthouders
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat