Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Financieel Forensisch Deskundige

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie

Fraude is een veel voorkomend probleem bij bedrijven en de overheid. Fraude heeft ook veel verschijningsvormen, zoals fraude in de financiële verantwoording of fraude door het wederrechtelijk onttrekken van waarde aan de onderneming. Fraude is nauw verwant aan andere vormen van financiële criminaliteit zoals witwassen, corruptie en financiering van terrorisme. De financiële schade als gevolg van fraude en andere vormen van financiële criminaliteit is hoog en wordt door verschillende wetenschappers geraamd op een omvang tussen de 2,5% en 5% van het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP). Het gaat dus om vele miljarden Euro's per jaar en het is daarmee een relevant probleem.

Er zijn in Nederland zeker meer dan 1.000 professionals werkzaam die met enige of met grote regelmaat onderzoek doen naar fraude en aanverwante financiële delicten. De professionals zijn zowel werkzaam bij de overheid als in het bedrijfsleven. Velen hebben een juridische vooropleiding gehad, anderen hebben een financieel-economische opleiding achter de rug. Een groot deel is vooral opgeleid in de praktijk. Kenmerkend daarbij is dat juristen en financieel-economisch geschoolde professionals werken en denken vanuit verschillende referentiekaders. De verschillende kaders kunnen gemakkelijk een hindernis vormen in de communicatie en samenwerking. Het wegnemen van deze hindernissen leidt tot een verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het fraudeonderzoek, de financieel-economische onderbouwing van de schade, de bewijsvoering en uiteindelijk de juridische afwikkeling daarvan. Samenwerking tussen juridisch en financieel-economisch geschoolde professionals is daarbij van groot belang.

Het doel van het Executive Program Financieel Forensisch Deskundige is :

Het leggen van een verbinding tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.

De opleiding beoogt nadrukkelijk niet om van juristen ook accountants te maken of omgekeerd. Het gaat erom het wederzijdse begrip van ieders referentiekader beter te begrijpen, de communicatie tussen de beroepsgroepen daarmee te bevorderen en uiteindelijk het onderzoek meer effectief en efficiënt te maken. De opleiding staat ook open voor professionals die een opleiding hebben op HBO of vergelijkbaar niveau en die ruime ervaring hebben op het terrein van fraudeonderzoek.


2. Doelgroep

Het programma is bedoeld voor professionals die zijn betrokken bij onderzoeken op het brede terrein van financiële criminaliteit zoals:

 • Forensisch assistent-accountants bij accountantsorganisaties;
 • Medewerkers bij advocatenkantoren die zijn belast met onderzoek naar financiële criminaliteit;
 • Internal auditors in dienst bij ondernemingen en de overheid;
 • Compliance officers in dienst bij ondernemingen en de overheid;
 • Medewerkers van security afdelingen in de financiële sector;
 • Fraudeonderzoekers bij verzekeringmaatschappijen;
 • Medewerkers van de Belastingdienst en de FIOD / ECD;
 • Toezichthouders in verschillende sectoren van het bedrijfsleven;
 • Recent afgestudeerde advocaten en accountants die een specialisatie nastreven;
 • Overige financieel specialisten;
 • Medewerkers van de rechtelijke macht die betrokken zijn bij het onderzoek naar financiële criminaliteit.

3. Programma inhoud

Het programma wordt in 3 modules aangeboden:
- Accountancy en bedrijfseconomie
- Rechten
- Overige onderwerpen

Afronding van de opleiding
De opleiding wordt afgerond aan de hand van het schrijven en verdedigen van een paper.
De paper dient te voldoen aan:

 • een uitwerking van een concreet onderzoek op het terrein van financiële criminaliteit;
 • de financieel-economsiche en juridische aspecten dienen te worden belicht;
 • deze aspecten mogen zowel privaatrechtelijk als strafrechtelijk zijn.

De papers worden tijdens een examen aan een kleine examencommissie gepresenteerd en verdedigd. Na afronding van dit examen wordt een certificaat uitgereikt als bewijs dat de opleiding met goed gevolg is afgerond.

4. Docenten

Accountancy Prof. dr. Peter Diekman RA
Drs. Inge-Lisa Toxopeus-de Vries RA
Mr.dr. Melis van der Wulp
Bedrijfseconomie Prof. dr. Peter Diekman RA
Drs. Inge-Lisa Toxopeus-de Vries RA
Schadebepaling Drs. Inge-Lisa Toxopeus-de Vries RA
Strafrecht Mr. Rutger de Doelder
Mr. Jacqueline van den Bosch
Forensische accountancy Drs. Peter Schimmel RA
SFO Mr. Jacqueline van den Bosch
Corruptie René van den Bosch
Mr. Linda Slot
Witwassen en financiering van terrorisme Prof.dr. Peter Diekman RA
Ethiek Dr. Aloy Soppe
Privaatrecht Mr.dr. Pieter van der Korst
Fiscaalrecht Prof.mr. Guido de Bont
Forensic IT Patrick Ozer
Mark Hoekstra
Interviewtechnieken Dr. Geralda Odinot
Criminologie Dr. Karin van Wingerde
Faillissementsrecht Mr. Wim Bollen
Arbeidsrecht Mr. Arlette Putker
Vermogensschade en Forensic Valuation Prof.dr. Jan Vis MBA RV
Psychologie Prof.dr. René Diekstra
Bestuursrecht Prof.mr. Arletta Blomberg

Curatorium

De leden van het curatorium zijn:

 • Mr. drs. Peter Greve RA
 • Dhr. Arthur de Groot RA RI CFE
 • Mr. Robert Hein Broekhuijsen

5. Informatie

Gedurende 12 weken worden colleges gegeven op vrijdag.

Startdatum: 21 april 2017
Collegetijden: 09:30 uur - 16:30 uur
Vooropleiding: Afgeronde juridische of financieel-economische academische opleiding of opleiding op HBO niveau met aantoonbare praktijk ervaring
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Werkvorm: Colleges, interactief en gebruikmakend van actuele cases
PE: 72

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Locatie Rotterdam
PE-punten 72
Tijden Overdag
Kosten €7200
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/programma_financieel_forensisch_deskundige/financieel_forensisch_deskundige_opleiding/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand april
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat