Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Corporate Social Responsibility

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials
 • Reviews
 • Vraag & antwoord

1. Introductie

De relevantie van Corporate Social Responsibility (CSR) reflecteert de groeiende erkenning dat bedrijven meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden hebben. Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten.

Het Executive Program CSR van ESAA maken de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma's centraal. Het biedt zowel academische en theoretische inzichten als ook een vertaling naar praktijkgerichte oplossingen.

Op deze manier worden de deelnemers in staat gesteld om voor hun organisaties de meest pertinente CSR vraagstukken op innovatieve maar ook praktische wijze te kunnen beantwoorden.

Vooraanstaande academici, deskundigen en experts uit de praktijk delen hun kennis en ervaringen met u. Tijdens presentaties, discussies en opdrachten wordt u gestimuleerd om nieuwe inzichten te vertalen naar uw eigen praktijk.

Op deze pagina vindt u relevante informatie over de inhoud van het Executive Program CSR. Mocht u aanvullende informatie wensen of nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze Program Coordinator, mevrouw Henny van den Bergh.

2. Visie op CSR

Bewuste aandacht voor CSR/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) levert vaak een win-win situatie op.

 • CSR levert een positieve bijdrage aan de maatschappij en een meetbaar hogere waardering van de onderneming.
 • CSR leidt tot effectiever risicomanagement, biedt mogelijkheden om in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen en verbetert de toegang tot de kapitaalmarkt.
 • De voordelen van een verbeterd imago hebben een positieve impact op het vertrouwen van de consument en medewerkers in uw organisatie.

Het Executive Program CSR van ESAA is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. CSR is alleen effectief als het is geïntegreerd in de strategie, beleid, management, monitoring en controlesysteem. In de verslaggeving moeten de resultaten maar ook de uitdagingen en ambities een plek krijgen.

 • CSR is/wordt opgenomen in de visie, missie en strategie van de organisatie.
 • CSR strategie leidt initieel tot een veranderingsproces in de organisatie.
 • CSR geeft relevante en betrouwbare informatie door het koppelen van financiële en niet-financiële indicatoren. De brede duurzaamheidscontext is onontbeerlijk voor besluitvorming.
 • CSR draagt bij aan waarde voor de stakeholders en daarmee aan aandeelhouderswaarde op lange termijn.

3. HET EXECUTIVE PROGRAM CSR: MODULAIR ONDERWIJS

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden. De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR in theorie en praktijk, CSR Strategie en Management en CSR Rapportage & Audit. De totale opleidingsduur van het integrale CSR programma is 13 collegedagen.

Module 1
€1.950,-
3 dagen

Module 2
€3.900,-
6 dagen

Module 3
€2.600,-
4 dagen

Aantal
collegedagen

Integrale Opleiding CSR

X

X

X

13

CSR Strategie en Management

X

X

9

CSR Rapportage & Audit

X

X

7

Module 1: CSR theorie en praktijk

 • Wereldwijde megatrends
 • Theoretische en praktische ontwikkelingen
 • De verschillende milieu, sociale en economische aspecten
 • Business cases

Module 2: CSR Management

 • CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
 • CSR Management
 • Intern draagvlak
 • Ketenbeheer
 • Partnerschappen
 • Governance en stakeholder management
 • Performance meting en data verzameling
 • Maatschappelijke impact
 • Public affairs, reputatiemanagement en communicatie

Module 3: Rapportage en Audit

 • Rapportage principes
 • Materialiteit
 • Het audit proces
 • De beoordeling van rapportages zoals bijv. de transparantiebenchmark

4. Opleidingsinformatie

Startdata & Opleidingsdagen
De leergang start jaarlijks in september. Er is een maximum van 25 deelnemers per leergang, dit om een waardevolle interactie tussen deelnemers en docenten te kunnen waarborgen.

De colleges vinden altijd plaats op vrijdag op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De colleges bestaan uit twee sessies: een ochtendsessie en een middagsessie, het zijn (in totaal) 13 vrijdagbijeenkomsten.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de Program Coordinator mevrouw Henny van den Bergh.

Deelnemers
Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers en consultants die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische en operationele aspecten van CSR beleid.

De opleiding is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR.

Toelatingseisen
Van de deelnemers aan de CSR opleiding wordt verwacht dat zij een academische achtergrond hebben, of een HBO diploma met enige jaren werkervaring.

Certificaat
Ter afronding van de modules vindt aan het eind van elke module een examen plaats.

De deelnemers die twee of drie modules volgen, sluiten de opleiding af met een paper. In de paper werken de deelnemers een praktijkonderwerp uit onder begeleiding van één van de docenten. Na afronding van de paper wordt een certificaat uitgereikt van de Erasmus School of Economics (ESE). Indien u één module volgt of ervoor kiest geen paper te schrijven, ontvangt u een certificaat van deelname aan het Executive Program CSR van ESAA.

Kosten
De kosten van module 1 zijn €1950,-
De kosten van module 2 zijn €3900,-
De kosten van module 3 zijn €2600,-

PE-uren
Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan haar onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het Executive Program CSR bedraagt 6PE uren per college, voor de totale leergang is dit 78 PE uren.

 • Module 1 CSR Theorie en Praktijk: 18 PE uren
 • Module 2 CSR Management: 36 PE uren
 • Module 3 CSR Rapportage & Audit: 24 PE Uren

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Locatie Rotterdam
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes), Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €8450
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/corporate_social_responsibility/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden april, september
Provincie Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 25
Afronding Certificaat
Opleiding biedt kennis om meer te bereiken
"Het Executive Program CSR gaf mij meer handvaten om een breed scala aan vraagstelling op CSR gebied aan te pakken. Zeker omdat je een algemeen (theoretisch) kader krijgt aangereikt waardoor je elk probleem tot een oplossing kan brengen. Je hebt na de opleiding meer structuur om ook aan anderen met veel enthousiasme CSR op een zekere wijze over te brengen. Je biedt daadwerkelijk oplossingen die een bijdrage leveren, i.p.v. één wat minder veel zeggend ding te doen."
Jaap Erkelens (Corporate Social Responsibility Consultant), Royal Haskoning DHV
Opleiding CSR bijdrage aan strategie discussie voor FMO
"We hebben bij ons bedrijf nu een nieuwe strategie ontwikkeld voor de komende vier jaar en we hebben nu sustainability in het hart van onze strategie gezet, met de doelstelling: de impact verdubbelen en de footprint halveren. In de discussie rond de strategievernieuwing heb ik door het volgen van het Executive Program CSR een belangrijke bijdrage kunnen leveren."
Maarten van Renssen (Senior Environmental and Social Advisor), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Paper leidt tot concrete acties binnen Akzo Nobel.
"Mijn paper ' We are In Control over our Values.' schrijven was een leerzaam proces. Ik heb de gelegenheid gehad om een onderzoek binnen onze eigen organisatie te doen: Is de informatie die we rondom CSR opnemen in ons jaarverslag betrouwbaar? Voor het onderzoek heb ik het nieuwe COSO model (in control framework), als meetlat gebruikt. De paper wordt nu gebruikt om de aanbevelingen in concrete acties om te zetten."
Thon de Blok (Director Internal Audit (AUD)), Akzo Nobel
Gelijk een nieuw netwerk!
"Er wordt heel veel moeite gestoken door de opleiding en de organisatie om de mensen bij elkaar te houden. Ik heb me niet gerealiseerd dat je ook gelijk in een nieuw netwerk terecht komt. Dat je ook na de opleiding voor allerlei inhoudelijke bijeenkomsten wordt uitgenodigd. Ik was daardoor positief verrast."
Marjolein Wester-Breed (programmamanager MVO), AEGON Nederland

Ervaringen met Opleiding Corporate Social Responsibility

Gemiddeld een 8 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
8
Inhoud
8
Docenten
8
Organisatie
8
Lesmateriaal
8
Begeleiding
8
Prijs / kwaliteitverhouding
8
Eindcijfer
8
Ervaring met Opleiding Corporate Social Responsibility:

Er wordt heel veel moeite gestoken door de opleiding en de organisatie om de mensen bij elkaar te houden. Ik heb me niet gerealiseerd dat je ook gelijk in een nieuw netwerk terecht komt. Dat je ook na de opleiding voor allerlei inhoudelijke bijeenkomsten wordt uitgenodigd. Ik was daardoor positief verrast. Marjolein Breed

7-08-2014
Worden PE uren verstrekt voor deelname aan het Executive Program CSR?

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door de NBA- Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan haar onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het Executive Program CSR bedraagt 6PE uren per college, voor de totale leergang is dit 78 PE uren.

Module 1 CSR Theorie en Praktijk: 18 PE uren
Module 2 CSR Management: 36 PE uren
Module 3 CSR Rapportage & Audit: 24 PE Uren

7-08-2014
Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.esaa.nl/csr/aanmeldformulier of via de Program Coordinator mevrouw Henny van den Bergh (010-4081521).

7-08-2014
Moet ik een scriptie schrijven?

Het schrijven van een paper is niet verplicht maar is mogelijk bij deelname aan minimal twee modules van het programma. De paper wordt door veel cursisten gebruikt om een vertaalslag te maken naar de eigen praktijk , bijvoorbeeld door het maken van een stakeholderanalyse, een MVO beleidsplan of een richtlijn toe te passen op de eigen organisatie of het maken van een business case. Uiteraard zijn ook andere praktijk gerelateerde onderwerpen mogelijk. De paper wordt begeleid door een docent van de opleiding.

7-08-2014
Biedt de leergang naast theorie ook praktijk?

De colleges van het Executive Program CSR gaan in op de laatste wetenschappelijke bevindingen rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en biedt veel praktijkcases, veelal ook vertelt door mensen uit de praktijk. Daarnaast biedt de beperkte grootte van de groep de mogelijkheid tot veel interactie tussen deelnemers en ook de docent(en). U kunt uw eigen dilemma's inbrengen en ook veel leren van de overige cursisten. Ook de paper biedt de mogelijkheid om een vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. De paper wordt begeleid door een docent.

7-08-2014
Kan ik vrij uit de modules kiezen?

Het Executive Program CSR kent drie modules: CSR theorie en praktijk, CSR management en CSR Rapportage & Audit. U kunt vrij uit deze modules kiezen.