Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Certified Pensioenexecutive

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

 • Beschrijving
 • Overzicht

1. Introductie en doelgroep

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector.

Diverse ontwikkelingen in de financiële crisis hebben tot aandacht voor de kwaliteit van pensioen­beheer geleid. Mede daarom is opnieuw gekeken naar de deskundigheidsvereisten voor dergelijke 'pensioen executives'. Bij deskundigheid gaat het om kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Hoewel deze nauw met elkaar samenhangen, behoeven ze ook afzonderlijk versterking. Daarbij kunnen docenten helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.


2. Programma

De Certified Pensioenexecutive opleiding brengt verdieping aan in uw pensioenkennis. De nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse pensioenrelevante vakgebieden staan centraal. Deze worden door deskundigen gepresenteerd zodat u met hen kunt reflecteren op de 'waarom-vragen' en daarover kunt discussiëren met andere ervaren pensioenprofessionals.

In het kort biedt het programma u de volgende zaken:

 • De colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur.
 • De colleges worden verzorgd door academisch gekwalificeerde docenten.
 • Er is ruim aandacht voor de toepassing van de aangeboden kennis in uw pensioenpraktijk.
 • De 'waarom'-vragen staan centraal en staan in relatie tot het inhoudelijk reflecteren op het Nederlandse pensioenstelsel.
 • Er zijn enkele toepassingscolleges ingericht, zoals over asset-allocatie, en over teamwerk en leiderschap.

De Certified Pensioenexecutive opleiding bestaat uit 19 tweewekelijkse interactieve colleges, verspreid over een jaar. De te bespreken literatuur wordt ruim voor elk college beschikbaar gesteld via de elektronische leeromgeving Blackboard. Na afloop van elk blok wordt een tentamen afgenomen. Bij voldoende resultaten op de tentamens ontvangt u het diploma dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma is geschikt voor professionals in de pensioensector zoals pensioenfondsbestuurders, pensioenverzekeraars, directeuren en senior-medewerkers van bestuursbureaus, pensioenuitvoerders, toezichthouders en adviseurs.

Het programma is opgedeeld in de volgende modules:

 • Financiële markten
  • Inleiding: pensioenmarkten en de financiële sector
  • Reguliere asset classes en hun kenmerken
  • Duurzaam beleggen
  • Derivaten en alternatieve asset classes
 • Balansbeheer en risicomanagement
  • ALM en de ALM-studie
  • Asset-allocatie
  • Risicomanagement
  • Fiduciair management en custodians
 • Besluitvormingsprocessen in organisaties en markten
  • Behavioural finance
  • Relaties en invloed: Europa en Nederland
  • Pensioenbewustzijn en communicatie
  • Pension fund governance
 • Juridische aspecten, verslaggeving en toezicht
  • Pensioenwetgeving
  • Pensioencontracten en AFM-toezicht
  • Prudentieel toezicht DNB
  • Het pensioenfonds als entiteit, verslaglegging
 • Vaardigheden
  • Van kennis naar inzicht en oordeelsvorming
  • Teamwork en leadership
  • Invloed en beïnvloeding van de pensioensector

3. Docenten en rooster

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioensector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking aan de toepassingscolleges.

4. Opleidingsinformatie

Startdatum
Het Certified Pensioenexecutive programma start jaarlijks in september en bestaat uit 19 colleges die tweewekelijks plaats vinden op woensdag van 15h00 tot 21h00.

Instroomeis
De instroomeis is gesteld op HBO-economie en/of een voltooide pensioenopleiding voor deskundigheidsniveau B, zoals van SPO het Leerpad bestuurders niveau B of de Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen (MACP). Daarnaast dient u over minimaal 2 jaar werkervaring in de pensioensector te beschikken. Over mogelijke uitzonderingen op deze instroomeis beslist de wetenschappelijk directeur, dr. K.P.B. Oldenkamp.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting
In de weken tussen de colleges wordt gerekend op 4 uur zelfstudie.

Locaties
De colleges vinden plaats in de Faculty Club. Deze bevindt zich op de 17e etage van het H-gebouw van de Erasmus campus Woudestein en biedt een schitterend uitzicht over de stad Rotterdam.

Diploma
Na het behalen van de vier tentamens, ontvangt de deelnemer een diploma met de titel 'Certified Pensioenexecutive' welke is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Personen die dit diploma behalen, zijn gerechtigd om de titel 'CPE' te gebruiken.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt €10.500 inclusief lesmateriaal (te downloaden via Blackboard), koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges en tentamens.

Erasmus School of Accounting & Assurance is als onderwijsinstelling erkend door het NIVRA en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren voor het programma Certified Pensioenexecutive bedraagt per leergang 93 PE-uren.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Executive Master, Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €10500
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/esaa/executive_programs/certified_pensioenexecutive/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma