Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Data Analytics voor Management Control

Erasmus Q-Intelligence (EQI)

  • Beschrijving
  • Overzicht

Executive Program 'Data Analytics voor Management Control' geeft (financieel) managers, beleidsmakers, beleidsadviseurs, marketeers en controllers inzicht in de mogelijkheden van (Big) Data Analyse om tot betere Management Control te komen.


Bij Data Analytics draait het om het op een geschikte en efficiënte wijze verzamelen, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. In dit Executive Program wordt Data Analytics specifiek toegepast op het domein van Management Control. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 'real life' beleidsvraagstukken en benutten we de statistische technieken die benodigd zijn voor de praktijk van management control.

Centraal staat het verwerven van een solide begrip van de werking van technieken uit data analytics, inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van deze technieken, en een besef van de 'do's' en 'dont's'.

Vragen die aan bod komen zijn bij voorbeeld:
• Als u Data Science wil inzetten binnen uw organisatie, hoe pakt u
dat dan aan?
• Hoe stuurt u interne of externe data scientists aan?
• Welke analyses vraagt u hen te doen als u inzicht wil verkrijgen
in een specifiek vraagstuk?
• Hoe dient u de uitkomsten te interpreteren en hoe gaat u om met
tegenstrijdige uitkomsten?
• En: hoe weet u of de analyses goed zijn gedaan?

Het programma Data Analytics for Management Control stelt deelnemers in staat om de betekenis van Data Analytics voor hun bedrijfssituatie te overzien, de werkwijze van Data Science specialisten te begrijpen en te beoordelen en mogelijkheden en beperkingen te onderkennen.

We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden. Daarom geldt er een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers.

Doelgroep & instapniveau

Dit programma richt zich op (bedrijfs)economen, bedrijfskundigen, accountants-adviseurs, marketeers en controllers. In het algemeen zullen de deelnemers een universitaire- of HBO-achtergrond hebben, in combinatie met een aantal jaren werkervaring.

Met het volgen van de cursus betreden de deelnemers een nieuw terrein van analyse, namelijk: kwantitatieve analyse van data betrekking hebbend op het eigen werkveld of de eigen discipline. Dit programma is speciaal geschikt voor managers en controllers die meer willen halen uit de data analyse-afdeling en -onderzoeken van hun organisatie.

Instapniveau

Basiskennis statistiek wordt als bekend verondersteld. Deze kennis wordt aan het begin van de opleiding kort herhaald door aandacht te schenken aan kansvariabelen, kansrekening, centrum- en spreidingsmaten en kansverdelingen. Programmeerervaring is niet vereist. Wel wordt van de deelnemers verwacht dat ze enigzins vertrouwd zijn met spreadsheets.

Als software wordt in de basis gebruik gemaakt van van Excel. Daarnaast zal regelmatig aandacht uitgaan naar bekende zgn. add-in's van Excel in het kader van grafische representatie, statistische technieken, simulatie en optimalisatie. Alle deelnemers worden geacht in het bezit te zijn van een laptop met daarop Excel geïnstalleerd.


Programma

Meld je nu aan voor de opleiding of kom naar de informatiebijeenkomst op 23 mei 2017!

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 23 mei door een mail te sturen naar opleiding-eqi@ese.eur.nl. Wij informeren u dan over het volledige programma.

Het programma start op 19 september 2017. Alle bijeenkomsten worden gehouden op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vinden plaats van 16:00 - 21:00 uur. In totaal gaat het om 7 collegedagen, verdeeld over 3 blokken, die plaats vinden in de periode van medio september tot en met december.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 7 dagen
PE-punten 28
Tijden Avond
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €5350
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/eqi/onderwijs/onderwijs/
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Maximaal aantal deelnemers 25
Afronding Geen