Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Actualiteiten Bestuursrecht

Erasmus Academie BV

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het bestuursrecht is een rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Onderwerpen als schadevergoeding bij rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen en wijzigingen in het bestuursprocesrecht zijn in 2014 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen.

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht geeft u een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht. Niet alleen wordt uw kennis van de kernbegrippen van het bestuursrecht 'opgefrist', middels de geboden verdieping en casuïstiek leert u deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen. Veel aandacht wordt besteed aan jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters. Ook zal een bijzonder deel van het bestuursrecht aan de orde komen: namelijk het Omgevingsrecht, met name de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de relatie van deze wet met het ruimtelijk ordeningsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Inhoud

In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding Bestuursrecht
 • Systeem van de Wet algemene bepalingen bestuursrecht
 • Rechtsbescherming
 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Handhaving
 • Schadevergoedingsrecht
 • Omgevingsrecht
 • Natuurbeschermingsrecht
 • Europees recht

Resultaat

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht geeft u een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht.

 • U doet kennis op van de kernbegrippen van het bestuursrecht en leert deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen.
 • Uw kennis van het bestuursrecht is opgefrist, verdiept en up-to-date gebracht.

Doelgroep

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht is specifiek ontwikkeld voor zowel werkenden als niet-werkenden met een afgeronde juridische opleiding die de ambitie hebben als (her)intredende jurist binnen het bestuursrecht aan de slag te gaan danwel een verdiepingsslag te maken.

Te denken valt aan advocaten, rechtshulpverleners en juristen, juridisch adviseurs, medewerkers klachten en bezwaren, voorlichters, maar ook geïnteresseerden die reeds binnen het juridisch speelveld werkzaam zijn en een nieuwe oriëntatie zoeken.

Om het programma Actualiteiten Bestuursrecht te kunnen volgen, heeft u een hbo- of universitaire opleiding recht met succes afgerond.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Locatie Rotterdam
Tijden Overdag
Type Post-wo / postacademisch
Kosten €2995
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/juridisch/actualiteiten_bestuursrecht/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincie Zuid-Holland
Afronding Certificaat