Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Strategisch Management in de Non-profit sector (MSc)

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het maken van strategische keuzen en het varen van een eigen koers in de rol als leidinggevende staan centraal in deze USBO (27ste) tweejarige geaccrediteerde masteropleiding. Door reflectie op eigen denken en handelen worden theoretische concepten, visies en kaders in relatie met de eigen praktijksituatie gebracht.

Strategisch management wordt gepresenteerd als een samenhangend geheel van management en organisatieprincipes die worden uitgediept in 20 tweedaagse seminars.

Drie aspecten komen steeds geïntegreerd terug: het cognitief en persoonlijk leertraject, en de verdere ontwikkeling van sociaal en communicatief repertoire.

In het eerste jaar wordt het concept strategisch management verkend:

- Primaire proces van dienstverlening - Organisatieprocessen vanuit verschillende perspectieven (cultuur en macht, doelrationaliteit, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, persoonlijk perspectief) - Sturing en beïnvloeding van organisatie (sturen op financiën, markt en competenties).

Daarnaast wordt een blok 'Wetenschapsfilosofie en methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek' gegeven.

In het tweede jaar staat 'organisatie en verandering' centraal:

Omgaan met diversiteit, paradoxale ontwikkelingen in de maatschappij en schuivend bestuur - Sturen op van veranderingsprocessen (macht en politiek, rol als leidinggevende - verhalen binnen orqanisaties benutten).

Parallel loopt het afstudeeronderzoek.

Onze opleidingen richten zich op bestuurders, leidinggevenden, professionals en (beleids)medewerkers met een hbo of een universitair diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld kan worden. Daarnaast beschikken de cursisten over tenminste vier jaar relevante werkervaring in een leidinggevende, management- of beleids­adviserende functie op strategisch niveau


Strategisch management wordt gepresenteerd als een samenhangend geheel van management en organisatieprincipes die worden uitgediept in 19 seminars. In het eerste jaar wordt het concept strategisch management verkend:

 • Strategisch management: concept en kader
 • Het primaire proces van dienstverlening
 • Organisatieprocessen vanuit cultureel-, machts- en doelrationeel perspectief
 • Sturen op (menselijke) competenties en marketing van dienstverlening

In het tweede jaar staat 'organisatie en verandering' centraal. Vanuit een gekozen strategisch profiel voor de eigen organisatie worden verschilelnde veranderingsaspecten belicht:

 • Strategische profielen van de organisatie
 • Veranderingen: implementatie en procesbegeleiding
 • Organisatiestructuur: vormgeving van inhoud en proces
 • Zingeving in organisaties
 • De lerende manager: de afronding persoonlijk leertraject

In de opleiding komen steeds drie aspecten geïntegreerd terug: het persoonlijk leertraject (reflectie), het cognitief leertraject en de ontwikkeling van sociaal en communicatief repertoire. De opleiding wordt afgesloten met een eindscriptie (masterpiece) en een reflectieve notitie over de bereikte persoonlijke leerdoelen.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Executive Master, MSc (Master of Science)
Kosten €23950
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur MSc (Master of Science)
Lesmethode Seminar
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaand september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 22
Gefinancierd Privé
Afronding Diploma