Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leiderschap voor professionals

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de achtdaagse cursus "Leiderschap voor professionals" leert u begrijpen welke processen zich in de organisatie (en haar omgeving) bewust of onbewust afspelen*. Hierdoor zal u beter in staat zal zijn deze processen te managen. Daarnaast gaat u onderzoeken welke leiderschapsrol u geneigd bent op te nemen en welke rol wellicht effectiever zou kunnen zijn**. U ontwikkelt een stevigere leiderschapsrol met meer sturingskracht.

  • * welke betekenis zit er achter de zichtbare en onzichtbare processen in uw organisatie?
  • ** hoe kunt u een rol aannemen om deze processen effectiever te beïnvloeden?"

De cursus is bedoeld voor mensen die binnen hun werk leidinggevende of coördinerende taken hebben. Te denken valt aan beleidsmedewerkers, adviseurs, docenten of coördinatoren.

Om deel te kunnen nemen aan het programma moet de deelnemer een universitaire opleiding hebben genoten of academisch werk- en denkniveau hebben. Voorafgaande aan het programma zal er een intake plaatsvinden waarin gekeken wordt of de cursusinhoud en de leerwensen van de deelnemer op elkaar aansluiten. Om het programma af te kunnen afsluiten dienen de deelnemers alle bijeenkomsten bij te wonen en tevens een voldoende te hebben gehaald voor de opdrachten. De cursisten ontvangen daarvoor een Universiteits certificaat.

Na afloop van het programma zal er een driegesprek plaatsvinden met de cursist, de cursusleider en de leidinggevende (of een andere stakeholder) van de cursist. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van de cursist en de toegevoegde waarde hiervan voor de organisatie besproken.


Het programma bestaat uit zes benaderingen van leren:

1. Persoonlijke effectiviteit
2. Organisatiesensitiviteit
3. Rol oriëntatie
4. Managementvaardigheden
5. Theorie en Literatuurstudie
6. Opdrachten
De individuele integratie van deze onderdelen zal bijdragen aan een ontwikkeling van leiderschapsrollen en aan een beter begrip van organisatieprocessen.

Vanuit welke invalshoek wordt het programma aangeboden?

Het programma is opgezet vanuit de gedachte dat huidige organisaties in een dynamische situatie zitten waarbij ze constant moeten veranderen. Als gevolg daarvan bieden standaard "how to do models" geen oplossing voor management en organisatievraagstukken meer. Binnen het programma wordt gewerkt met de basis assumptie dat leiderschapsinterventies alleen effectief zijn als deze gebaseerd zijn op kennis van en inzicht in de concrete organisatieprocessen. Omdat deze steeds veranderen is het belangrijk om als leider deze organisatieprocessen constant te blijven exploreren. De centrale vraag daarbij is: waarom gaan de dingen hier zoals ze gaan? Het programma wordt daarom vanuit een invalshoek aangeboden waarbij het doen van actie-onderzoek centraal staat.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 8 dagen
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €3000
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat