Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials

Departement Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO)

Universiteit Utrecht (geaccrediteerde Universitaire Masteropleidingen & Executive programma's).

De organisatie

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een academisch kenniscentrum van de Universiteit Utrecht. In onderwijs, onderzoek en advies staan actuele vraagstukken van non-profit dienstverlenende organisaties centraal. Speciale aandachtsgebieden zijn politiek, bestuur, beleid, organisatiecultuur, HRM en communicatie.

Wetenschap en praktijk zijn binnen USBO nauw verweven: onderwijs, onderzoek en advies zijn gebaseerd op concrete en actuele thema's en veel medewerkers zijn naast hun wetenschappelijk werk betrokken bij het besturen en adviseren van organisaties. De werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en interactiviteit.

Coaching en opleiding op maat

Voor managers, leidinggevenden en staffunctionarissen die behoefte hebben aan inspiratie, nieuwe inzichten, reflectie op eigen functioneren en intensieve individuele begeleiding biedt de afdeling Executive en Mastersprogramma's (EMP) van USBO de volgende trajecten aan:

 • Individuele coachingstrajecten
 • Opleidingen op maat

Daarnaast verzorgt EMP tweejarige masteropleidingen die tot een universitaire mastertitel leiden (Master of Science) en kortere executive opleidingen:

 • Strategisch Management in de non-profit sector (MSc)
 • Bestuur en Beleid voor Professionals (MSc)
 • Organisatie, Cultuur en Management ) (MSc)
 • Coaching en Consulting in Context
 • Politiek-Bestuurlijke Sensitiviteit
 • Leiderschap voor Professionals
 • Strategisch Human Resource Management voor hogeschool docenten

De complexe alledaagse werkelijkheid vraagt van organisaties continue aanpassing van sturing om in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Leidinggevenden en medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Persoonlijke groei en ontwikkeling in werk en werkrelaties zijn daarom van groot belang en vragen om voortdurende aandacht en scholing.

In alle trajecten bieden wij intensieve begeleiding bij uw vragen vanuit de werkervaring.

Individuele coachingstrajecten

Voor wie?

Bestuurders, directeuren en managers van organisaties in het publieke domein en non-profit dienstverlenende organisaties, die behoefte hebben aan:

 • Reflectie op en verbetering van persoonlijk functioneren in de context van de eigen organisatie
 • Een deskundige gesprekspartner buiten de organisatie met wie op korte termijn in een vertrouwelijke sfeer een actueel probleem of opgave uit de organisatiepraktijk besproken kan worden
 • Ordening van gedachten over de huidige werksituatie en loopbaanontwikkeling en mogelijke opties voor toekomst
 • Een nieuwe balans tussen werk en andere bezigheden.

Opzet

Na aanmelding volgt een oriënterend gesprek met een van de coaches die de begeleidingsvraag verkent en onderzoekt of een begeleidingstraject zinnig kan zijn. Vervolgens worden gezamenlijk de specifieke doelstellingen van de begeleiding geformuleerd. Afspraken worden gemaakt over duur en vormgeving van het traject en er wordt nagegaan of, en zo ja op welke wijze, de organisatie bij het begeleidingstraject betrokken moet worden. Een offerte wordt uitgebracht die tevens fungeert als leercontract tussen cliënt en coach.

Duur

Het basis-begeleidingstraject bestaat uit een serie van vijf gesprekken van gemiddeld anderhalf uur. Afhankelijk van de begeleidingsvraag kan besloten worden tot een korter of langer traject.

Profiel van de coaches

De coaches werken vanuit verschillende specialismen; wat zij gemeen hebben is dat ze:

Programmacoördinatoren zijn van een EMP masterprogramma of een executive course en daardoor constant in contact staan met de complexe realiteiten zoals deze zich voordoen in de praktijk van leidinggevenden in het publieke domein en dienstverlenende organisaties

Door hun verbintenis met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht op de hoogte zijn van de nieuwste theoretische inzichten;

Helpen de verbinding te leggen tussen verschillende aspecten van het leidinggeven aan complexe processen leidinggevenden ondersteunen om de eigen werkervaring en dilemma's te verbinden met wat zich in en om de organisatie afspeelt.

De verscheidenheid aan ervaring en deskundigheid van de coaches maakt het mogelijk een coach te kiezen die bij de persoon en de vraag past.

Opleiding op maat

Voor wie?

EMP verzorgt op maat gemaakte begeleidings- of opleidingstrajecten voor afdelingen, specifieke groepen medewerkers en managementteams van organisaties die aan kennisversterking en reflectie toe zijn.

Opzet

Begeleidings- en opleidingstrajecten worden procesmatig opgebouwd op basis van de leerbehoeften of vragen. De werkpraktijk is richtinggevend voor de keuze van theoretische kaders en deelnemers fungeren als 'coproducenten' van de programma's. Aan het begin van het traject worden de persoonlijke leer- en actieagenda's opgesteld.
Parallel aan de begeleidings- of opleidingsactiviteit kunnen korte individuele coachingstrajecten afgesproken worden voor de deelnemers (de zo gehete 'coachings- strippenkaarten).

Voorbeelden van zulke trajecten

 • leergang 'Competentiemanagement' voor managers van een vakbondcursus 'Effectief adviseren' voor stafmedewerkers van een provincie
 • begeleidingstraject voor het directieteam van een scholengemeenschap;
 • cursus 'Onderzoek in de Haagse Arena' voor beleidsmedewerkers van een onderzoeksinstituut
 • cursus 'Organiseren en Leidinggeven' voor beleidsmedewerkers en trainees van een universiteit
 • twee parallelle 'management developmenttrajecten' voor een organisatie voor maatschappelijke opvang: één traject voor de coördinatoren en één traject voor het managementteam (met regelmatig gemeenschappelijke bijeenkomsten).

Duur

Duur, omvang en locatie zijn afhankelijk van de vraag en worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.


Keurmerken

 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
» Algemene informatie
» Documentatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Bijlhouwerstraat 6
  • 3511 ZC Utrecht
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Bijlhouwerstraat 6
  • 3511 ZC Utrecht
  • Nederland
 • dhr. drs. P. Adriaanse
  dhr. drs. P. Adriaanse
  Directie
 • dhr. drs. P. Adriaanse
  dhr. drs. P. Adriaanse
  Programma manager
 • dhr. drs. P.J.G. Adriaanse
  dhr. drs. P.J.G. Adriaanse
  Directie
 • Paul Adriaanse
  Paul Adriaanse
  Directie
"Door toepassen van theorie in de eigen praktijk werd alles écht"

Op het moment dat ik de overstap maakte van bestuursvoorlichter van de gemeente Venlo naar de functie van directiesecretaris binnen diezelfde gemeente beloofde ik mezelf om dit te combineren met een opleiding op het gebied van bestuur, beleid en organisatie. Ik was op dat moment 43 jaar en toe aan een doorstart op een ander vakgebied. Na mijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de KUN, nu Radboud Universiteit Nijmegen, was ik in het communicatievak beland. Ik ben gedurende mijn loopbaan altijd trainingen en cursussen blijven volgen, want ik vind het geweldig om nieuwe informatie en kennis op te doen en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Toch bleef het kriebelen: ik wilde een ‘echte’ opleiding volgen, én ik wilde mijn horizon verleggen richting bestuurs- en organisatieadvies. In de zomer van 2009 ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die aansloot bij mijn achtergrond en bij mijn ambities. Omdat de universiteit Utrecht erg goed staat aangeschreven, ben ik daar begonnen, gewoon via de website. Uiteraard heb ik ook bij andere universiteiten gekeken. In Utrecht kwam ik al snel terecht bij de opleiding ‘Bestuur en beleid voor professionals’, een wat vage titel eerlijk gezegd, maar zodra ik het programma zag, was ik verkocht. Trends in bestuur en samenleving, organiseren en organisaties van beleid en bestuur, management in publieke domeinen, multilevel governance, publieke verantwoording. Precies de onderwerpen waar mijn belangstelling lag, en waar ik graag nog meer van wilde weten. Ook de aanpak zat als gegoten. De multidisciplinaire samenstelling van de groep heb ik echt als een verrijking ervaren. Het is zo boeiend om bij andere branches in de keuken te kijken. Het toepassen van de theorie in de eigen praktijk: daar was ik best wat sceptisch over in het begin. Dat belooft immers elke opleiding ons, nietwaar? Maar hier wordt het waargemaakt. Bij elke opdracht die we kregen, elk paper dat we moesten schrijven (en dat waren er veel!) kon ik gebruik maken van een actueel thema of dossier binnen mijn werksituatie. Daarmee wordt alles ‘echt’ wat je doet en wat je op papier zet. Het was een pittige opleiding in die zin dat het veel tijd kostte, zo’n vijftien tot twintig uur per week gemiddeld. In september 2009 ben ik begonnen en in oktober 2011 ben ik afgestudeerd. Een zeer dankbaar moment na al dat harde werken! Ik denk met veel plezier terug aan mijn studietijd en heb nog zeer geregeld contact met mijn studiegenoten. De studie heeft mijn huidige functie en mijzelf verrijkt en verbreed; ik pak nu veel sneller de adviesrol en laat van me horen. Dat smaakt naar meer, dus die geambieerde functie binnen het bestuurs- of organisatieadvies komt er ook wel!

Carina de Wijs (directiesecretaris), Gemeente Venlo
"Door toepassen van theorie in de eigen praktijk werd alles écht"

Volgde het Masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

 

Op het moment dat ik de overstap maakte van bestuursvoorlichter van de gemeente Venlo naar de functie van directiesecretaris binnen diezelfde gemeente beloofde ik mezelf om dit te combineren met een opleiding op het gebied van bestuur, beleid en organisatie. Ik was op dat moment 43 jaar en toe aan een doorstart op een ander vakgebied. Na mijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de KUN, nu Radboud Universiteit Nijmegen, was ik in het communicatievak beland. Ik ben gedurende mijn loopbaan altijd trainingen en cursussen blijven volgen, want ik vind het geweldig om nieuwe informatie en kennis op te doen en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Toch bleef het kriebelen: ik wilde een ‘echte’ opleiding volgen, én ik wilde mijn horizon verleggen richting bestuurs- en organisatieadvies. In de zomer van 2009 ben ik op zoek gegaan naar een opleiding die aansloot bij mijn achtergrond en bij mijn ambities. Omdat de universiteit Utrecht erg goed staat aangeschreven, ben ik daar begonnen, gewoon via de website. Uiteraard heb ik ook bij andere universiteiten gekeken. In Utrecht kwam ik al snel terecht bij de opleiding ‘Bestuur en Beleid voor professionals’, een wat vage titel eerlijk gezegd, maar zodra ik het programma zag, was ik verkocht. Trends in bestuur en samenleving, organiseren en organisaties van beleid en bestuur, management in publieke domeinen, multilevel governance, publieke verantwoording. Precies de onderwerpen waar mijn belangstelling lag, en waar ik graag nog meer van wilde weten. Ook de aanpak zat als gegoten. De multidisciplinaire samenstelling van de groep heb ik echt als een verrijking ervaren. Het is zo boeiend om bij andere branches in de keuken te kijken. Het toepassen van de theorie in de eigen praktijk: daar was ik best wat sceptisch over in het begin. Dat belooft immers elke opleiding ons, nietwaar? Maar hier wordt het waargemaakt. Bij elke opdracht die we kregen, elk paper dat we moesten schrijven (en dat waren er veel!) kon ik gebruik maken van een actueel thema of dossier binnen mijn werksituatie. Daarmee wordt alles ‘echt’ wat je doet en wat je op papier zet. Het was een pittige opleiding in die zin dat het veel tijd kostte, zo’n vijftien tot twintig uur per week gemiddeld. In september 2009 ben ik begonnen en in oktober 2011 ben ik afgestudeerd. Een zeer dankbaar moment na al dat harde werken! Ik denk met veel plezier terug aan mijn studietijd en heb nog zeer geregeld contact met mijn studiegenoten. De studie heeft mijn huidige functie en mijzelf verrijkt en verbreed; ik pak nu veel sneller de adviesrol en laat van me horen. Dat smaakt naar meer, dus die geambieerde functie binnen het bestuurs- of organisatieadvies komt er ook wel!

 

Carina de Wijs (Directiesecretaris), Gemeente Venlo
"Door OCM ben ik gegroeid als mens en als adviseur"

Liesbeth van der Maat (31 jaar).

 

Sinds 2006 ben ik werkzaam als veranderkundig adviseur bij PwC Advisory. Vanuit deze rol begeleid ik organisaties binnen de publieke sector bij het realiseren van organisatieveranderingen. In 2007 vatte ik het plan een vervolgopleiding te gaan doen om mijn inhoudelijke kennis op het gebied van organisatieverandering te verdiepen. In mijn vorige opleiding (Hoge Hotelschool den Haag) werden organisaties metname vanuit een bedrijfskundige invalshoek beschouwd.

 

In mijn zoektocht kwam de opleiding Organisatie, Cultuur en Management (OCM) van het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht op mijn pad. Het interdisciplinaire karakter van deze opleiding sprak mij erg aan.

 

In 2008 ben ik met OCM gestart. Nu, ruim twee en een half jaar later kijk ik terug op een leerzame en inspirerende periode. OCM onderscheidt zich in mijn visie door een afwisselend programma met veel ruimte voor reflectie, de diversiteit van de groep en de intensieve begeleiding. In de verschillende modulen werd ik uitgedaagd om steeds vanuit een andere bril naar mijn organisatie te kijken, hierdoor ben ik meer bewust geworden van de complexiteit van organisatieprocessen.

Door OCM ben ik gegroeid als mens en als adviseur. Door open te staan en sensitief te zijn voor verschillende perspectieven en te kijken vanuit de concepten 'cultuur, macht en context' kan ik beter duiden wat mensen beweegt. Dit helpt mij dagelijks in mijn werk om scherpe diagnosen en de vertaalslag te maken naar passende veranderstrategieën- en interventies.  

De afgelopen jaren was mijn carrière in een stroomversnelling.  Ik denk dat de persoonlijke ontwikkeling die ik gedurende de opleiding OCM heb doorgemaakt hier zeker een positieve bijdrage aan heeft geleverd.

 

 

Liesbeth van der Maat (Veranderkundig adviseur), PwC Advisory
De opleiding heeft mij in staat gesteld de aangeboden theorie te verbinden met mijn dagelijkse realiteit

In 1993 ben ik, Monique Meussen (42), na de HEAO gestart bij KPN waar ik diverse managementfuncties vervuld heb. In 2007 ben ik van de functie van rayonmanager in een sterk bedrijfsmatig geleide organisatie overgestapt naar de functie van Categorymanager bij Corporate Procurement. Ik geef leiding aan een team van professionals, verantwoordelijk voor de inkoop van diensten voor de KPN organisatie.

 

Mijn ontwikkeling verliep door het opdoen van ervaringen aangevuld met managementtrainingen. Ik kon lang voort op de overtuiging van de maakbare organisatie door effectieve en efficiënte inrichting van de organisatiestructuur en het sturen op gemeenschappelijke waarden voor optimaal rendement. Echter, ik zag dit niet leiden tot initiatief en vernieuwing. Ik werd nieuwsgierig naar de sociale relaties, de invloed van verhoudingen en van betekenisgeving van organisatieleden. Hoe konden niet effectieve patronen doorbroken worden en processen van vernieuwing en creatie ontstaan, waardoor mensen in organisaties effectiever en efficiënter worden?

 

Er ontstond een behoefte aan een gedegen theoretische aanvulling met een duidelijke relatie naar mijn vraagstukken. Versterkt doordat de overstap naar het hoofdkantoor, het leidinggeven aan professionals en de meer bestuurlijk-politieke elementen van de functie, voor mij nieuwe dimensies mee brachten. De masteropleiding Organisatie, Cultuur en Management, sloot sterk op deze behoefte aan.

 

De opleiding heeft mij in staat gesteld de aangeboden theorie te verbinden met mijn dagelijkse realiteit. Het heeft inzicht gegeven in de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. KPN bevindt zich, als de meeste moderne organisaties, in een ingewikkelde en dynamische omgeving waarin betekenissen worden toegekend aan actuele ontwikkelingen. De visie van de opleiding is dat het lot van organisaties in toenemende mate bepaald wordt door de vraag of zij in staat zijn optimaal gebruik te maken van het reflexieve vermogen van de medewerkers. Met deze gehanteerde visie kan ik de processen binnen de organisatie in deze context beter begrijpen en besturen.

 

Monique Meussen (Categorymanager), Corporate Procurement KPN
Wat is je grootste leermoment geweest?

"Het afgelopen jaar ben ik als mens en medewerker gegroeid. De kennis en ervaring van mijn docenten en klasgenoten vormen samen de spiegel die ik nodig heb om te reflecteren op eigen denken en doen. De diversiteit van de klas zorgt ervoor dat ik mij vaker moet aanpassen dan gewoonlijk. Ik krijg steeds meer inzicht in de drijfveren van andere mensen (medewerkers, klasgenoten, etc.). Ik sta meer open voor de mening van anderen en respecteer en accepteer dat er meerdere manieren zijn om bepaalde resultaten te behalen. Ik durf mijn vaste normen en waarden kader te laten beïnvloeden door mijn omgeving, zonder mijn eigen identiteit te verliezen. Ik kan nu waardevrij met mensen praten en heb beter leren luisteren".

 

"Momenten waar ik geleerd heb professioneel te relativeren en vanuit andere blikken naar situaties te kijken, vind ik wijs".

 

 

deelnemer 21ste leergang Master Strategisch Management in de non-profit sector
Totale indruk van de opleiding Master Strategisch Management in de non-profit sector

"Een goede filosofie met erg goede docenten die de filosofie uitdragen en gepassioneerd doceren. Vakinhoudelijk erg goed en vernieuwend.
Ik heb veel geleerd van zowel de groep als de docenten".

deelnemer 21ste leergang Master Strategisch Management in de non-profit sector
Organisatie van de leergang

"Ik kijk met veel plezier terug op het eerste jaar van de opleiding. De goede begeleiding vanuit de USBO, de ideale locatie van het conferentiecentrum en de gebalanceerde samenstelling van de klas stimuleren mij om het maximale resultaat uit de seminars te halen. De organisatie is goed en ik kan niets anders dan complimenten geven aan de hard werkende medewerkers van de USBO".

deelnemer 21ste leergang Master Strategisch Management in de non-profit sector
cursusleiding hoe wordt die ervaren?

"Ik ben zeer tevreden over de manier waarop begeleiding wordt gegeven. Zeer professioneel en menselijk. Mensen worden serieus genomen en gestimuleerd om verder te studeren".

 

 "Dat is echt fijn. Een docent die het totaal blijft overzien!"

 

 "De begeleiding vind ik erg prettig. De cursusleider is een plezierig persoon om mee te werken, ze laat je ruimte en in je eigen waarde. Ze laat je op een andere wijze naar dingen kijken. Ik leer veel van haar".

 

"Ik geniet elke maand van de begeleiding en de input van van de cursusleider. Ze is ervaren, eerlijk, direct en zeer plezierig in de omgang. Ze volgt en stuurt het groepsproces van afstand en grijpt in waar nodig. Haar inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn is van bijzondere kwaliteit. Ze schakelt snel en weet een ieder te betrekken bij het groepsproces".

deelnemers 21ste leergang Master Strategisch Managment in de non-profit sector
Samenstelling groep

"Samenstelling: optimaal, leuk evenwicht tussen alle soorten gezonde mensen. Inbreng studenten: betrokken mensen die behulpzaam en goed met elkaar omgaan. Uitwisseling van ervaringen: zowel schriftelijk als direct wordt veel tussen mensen uitgewisseld. Leereffect: ik zie mensen groeien. Feedback: iedereen probeert op een constructieve manier eerlijk feedback te geven".

 

"Samenstelling groep is goed. Ik heb bewust gekozen om een master aan een universiteit te doen en niet binnen mijn eigen organisatie. De breedte en de inbreng vanuit andere werkvelden is een extra dimensie die daarmee aangebracht wordt".

deelnemers 21ste leergang Master Strategisch Management in de non-profit sector
Sluit de studie aan bij de verwachtingen?

"Intensiteit: zoals verwacht. Zeer pittig, maar wel te volbrengen met een goede planning, en het maken van keuzes. De studie sluit aan bij mijn verwachtingen. De persoonlijke begeleiding is groter dan ik had verwacht, dit stel ik zeer op prijs. Ook het ‘warme karakter' in deze opleiding vind ik prachtig voor een academische opleiding. Dat komt vooral door de begeleiding van de cursusleider. Deze verdieping in de persoon van de student ervaar ik als uniek".

 

"Intensiteit is behoorlijk. Ben veel meer bezig (vooral lezen) dan ik verwacht had. Geeft wel de mogelijkheid verdieping te vinden in de verschillende onderwerpen. Gebruik van internet goed benut. Heb nog wel de indruk dat ik meer kan uithalen b.v. door gebruik van de USBO-bibliotheek. Tijd vrij maken voor intervisie is een lastige! Intensiteit: intens genoeg, studie is een aangenaam onderdeel van mijn leven geworden. Investering en zwaarte: prima investering in mijn eigen evolutie en geestelijke groei, het is zwaar en wel interessant en constructief. Sloot de studie bij mijn verwachtingen: 100%".

deelnemers 21 ste leergang Master Strategisch Managment in de non-profit sector
Toestsopdrachten

"De toetsopdrachten waren nieuw voor mij. Het schrijven van een recensie vind ik een prima opdracht waarbij de essentie van het boek centraal staat. Het geven van een persoonlijke reflectie op het boek nodigt uit om kritisch de literatuur te lezen en toe te passen".

 

"Uitdagend en pittig; goede opbouw: van boek via seminars naar je eigen organisatie en je eigen rol".

 

"De toestopdrachten en de bijbehorende beoordelingen voldoen aan de verwachting. Het is soms lastig om in te schatten wat men verwacht en dat maakt het tegelijkertijd interessant en dwingt het tot nadenken. Het stimuleert het leer- en denkproces".

deelnemers 21ste leergang Master Strategisch management in de non-profit sector
Evenwicht tussen theorie en praktijk

"Evenwicht tussen theorie en praktijk vind ik bereikt: qua werkvorm geniet ik van de gekozen en ervaren docenten die variërend ons aangenaam verrassen met hun creatieve aanpak. Wat betreft de praktijkopdrachten vind ik het prettig om me goed van te voren voor te bereiden."

 

"De koppeling tussen theorie, de werkplek en jezelf vind ik erg
sterk. Bij de meeste docenten is didactiek hier goed op afgestemd".


"Ik heb veel van de aangeboden theorie kunnen vertalen naar de praktijk. Het gaat niet om de modellen of ander soort handvatten. Het gaat meer om het begrijpen van de theorie en het gedachtegoed. Elk seminar levert bruikbaar materiaal op. Het is aan de student om te bepalen hoe hij of zij omgaat met de verkregen materie".

 

deelnemers 21ste leergang Strategisch management in de non-profit sector
Goed doordacht programma

Een mooie opbouw in het programma. Je merkt dat het programma goed doordacht is en al enige jaren staat. Het sluit goed aan bij mijn leervraag en mijn denken over mens en organisaties.

deelnemer 21ste leergang strategisch managment in de non-profit sector
Duidelijke logica in de opbouw van het programma

Er zit een duidelijke logica in de constructie van de afgestemde blokken. Het is interessant om te zien hoe alle stukken in de hele puzzel passen.

Opbouw van het programma, van globaal naar meer specifiek, naast de literatuur is goed. We hebben veel gehad aan de seminars met ervaren docenten en aan de interactie tussen medestudenten.

De rode draad is eigen ontwikkeling, evolutie en ook het bevorderen van onze blikken als onderzoekers die steeds meer verlangen naar verdieping en uitleg.

cursist 21st leergang strategisch management in de non-profitsector
van jongs af aan gegrepen door de publieke zaak

Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest, van jongs af aan gegrepen door de publieke zaak. Even heb ik getwijfeld of ik politicologie zou gaan studeren, maar ik wilde liever leren hoe je beleid maakt binnen de politieke arena. Daarom heb ik een opleiding gekozen waarvan ik wist dat ik daarmee later ook in de publieke sector kon gaan werken. Ik heb het idee dat ik hier in ieder geval de basis heb gelegd om binnen de overheid aan de slag te kunnen. Ik begon bij de Centrale Diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, voor de directie Internationale en Europese Zaken. Dat is een heel goede startersfunctie en ik ben hier als bestuurskundige echt op mijn plek. Je hebt zicht op vrijwel alles wat er gebeurt op het internationale terrein van het ministerie en je leert het Rijk op een snelle manier kennen. Ik voerde bijvoorbeeld het secretariaat van de interdepartementale werkgroep over Galileo, de Europese tegenhanger van het GPS-systeem. In die werkgroep werd het Nederlandse standpunt in Europa over Galileo voorbereid. Daardoor was ik meteen ook helemaal op de hoogte van de inhoud. Het traineeship sluit goed aan bij de opleiding en het was een uitstekende mogelijkheid voor mij om op een functie in de publieke sector terecht te komen waar ik iets kan bereiken. Viktor Timmermans, afgestudeerd in het masterprogramma bestuur en beleid, is nu medewerker van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer.

Viktor Timmermans (medewerker van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven), Tweede Kamer
Diverse testimorials cursisten stategisch managment 19e leergang

"Het tweede deel van de opleiding is voor mij zeer waardevol geweest. De wijze van kijken naar de lerende organisatie in combinatie met sturingsthema’s op een hoger abstractieniveau levert mij veel op. Ik merk dat het hebben van theoretische bagage op dit niveau maakt dat ik anders in de dagelijkse praktijk sta. Ik zie, vraag en doe andere dingen. Ik ervaar het zelf als het met meer rust en afstand kijken naar processen en energie steken in lange termijn effecten. In die zin ervaar ik dat echt als het hebben van een kompas: ik heb duidelijke richtingen waarop ik stuur en wil dit doen vanuit aansluiting bij de medewerkers, voor mij de onderstroom van mijn handelen. Dit geeft de dagelijkse praktijk waarin op snel en adequaat handelen vaak een beroep wordt gedaan, een andere dimensie. Ik heb ervaren dat deze mij energie geeft, ik wil me hierin zeker verder ontwikkelen.

De duikboot kwam op het juiste moment boven".

 

 

"De opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik op de goede weg ben. Ik zie mijn gevoel en passie vertaald in kennis en inzichten. Ik heb de afgelopen maanden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Een heel belangrijke factor hierbij was de positieve feedback die ik van mijn medestudenten heb mogen krijgen, juist op de punten waarover ik in mijn eigen organisatie negatief wordt beoordeeld. Ook de stof heeft mij doen inzien dat ik op de goede weg ben en op mijn intuïtie mag blijven vertrouwen. Ik kijk dan ook uit naar de rest van de opleiding".

 

 

"Ik sta af en toe te kijken dat hetgeen ik leer in seminars en literatuur in de praktijksituatie zo enorm in te zetten valt".

 

 

"In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in mijn eigen ontwikkeling. Door studie en gebeurtenissen op het werk is het inzicht in veranderprocessen toegenomen. Bovendien merk ik dat mijn handelingsrepertoire is uitgebreid".

 

 

"Ik snap niet hoe ik leiding gaf voor ik deze opleiding deed"

diverse cursisten (diverse functies in non profit organisaties), diverse organisaties in publieke domein
Geïnspireerde drijfveren

"..ik wilde mijn eigen managementvaardigheden verder ontwikkelen en uitbreiden en mijn blik naar buiten vergroten. En ik wilde een echte academische titel behalen. Dus ging ik op zoek naar een goede managementopleiding, bij voorkeur een master bij een gerenomeerde instelling."

De uiteindelijke motivatie voor de keuze voor de masteropleiding ‘Strategisch Management in de non-profit sector’ van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, kwam door het enthousiasme van een vriend die de master net had afgerond. "Hij was zo enthousiast over de opleiding en had zoveel nieuwe inzichten, ook over zichzelf, opgedaan dat hij na afronding zijn baan opzegde en zijn eigen bedrijf startte. Zijn verhalen waren een bron van inspiratie voor mij. September 2005 begon ik aan de studie bij USBO."

 

Persoonlijke ontwikkeling in de opleiding

"Tijdens de opleiding kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik in mijn huidige werkomgeving mijn ideeën niet meer kwijt kon. De bijeenkomsten van mijn intervisiegroepje die één keer in de maand bij USBO plaatsvonden, zijn voor mij zeer waardevol geweest. Tijdens die sessies bespraken we alle mogelijke problemen van het werk. Door het bevragen en bespreken van zaken, en het voorzichtig geven en ontvangen van advies van je intervisiegenoten, krijg je een goed beeld hoe zaken in de praktijk anders kunnen. Door met je medecursisten, die allen als leidinggevenden in verschillende sectoren in de non en not-for profit sector actief zijn, van gedachten te wisselen, ontwikkel je jezelf ook anders. Zo heb ik meer na kunnen denken over welke richting ik uiteindelijk op wilde in mijn carrière. In de master strategisch management wordt veel aandacht besteed aan de persoon in zijn of haar rol als manager. Cursusleider en docenten bieden veel begeleiding en ondersteuning bij je eigen persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijke ben ik een andere weg ingeslagen en heb gekozen om een eigen bedrijf op te richten.

Het afronden van deze tweejarige master heeft er mede toe bijgedragen om tot de beslissing te komen om voor mezelf te beginnen. Ik voelde me sterker in mijn schoenen staan. Ik wist waar mijn sterke en zwakke kanten lagen, maar ook vooral waar ik mijn energie en inspiratie vandaan haalde. Daarom heb ik deze stap heb durven nemen. Direct na het behalen van mijn Master of Arts diploma, het vroegere drs-diploma, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik gestart met mijn eigen bedrijf Pharmamedica."

 

Marlies Heetveld (directeur Pharmamedica en coach bij Forium), Pharmamedica en Forium
"Verstevigd in mijn rol als directeur"

"Het behalen van een mastertitel op het terrein van strategisch management was voor mij belangrijk. Maar dan wel bij een instituut dat verbonden is aan een universiteit en niet een of ander commercieel instituut. Ik heb de laatste tien jaar, als een van de vijf unitdirecteuren van het ROC Leiden, veel praktijkervaring opgedaan, maar wilde nu de strategische component verder ontwikkelen. Met de theoretische onderbouwing erbij, via andere leermethoden en andere toepassingen. Daarom heb ik gekozen voor het masterprogramma ‘Strategisch Management in de non profit’ van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Het is een interessante en boeiende opleiding die veel met je doet. De opbouw van het tweejarig programma zit knap ik elkaar; iets dat ik als deelnemer met name ervaar in het tweede jaar. Daar vallen de puzzelstukken van de verschillende seminars op zijn plek. Het is een wetenschappelijke opleiding waardoor de eisen aan papers en eindscriptie hoog zijn. Dat had voor mij wel iets minder gemogen. Maar het is begrijpelijk want je ontvangt na afronding van de opleiding wel de MA-titel, het oude drs-diploma.

Strategisch Manangement heeft me veranderd en verstevigd in mijn rol. Bijvoorbeeld in de manier waarop ik nu situaties analyseer en handel en in mijn denken over hoe ik om wil gaan met klantrelaties en diversiteit in de organisatie. Het Chaosdenken heeft veel indruk op me gemaakt. Op zoek gaan naar onderstromen in organisaties om zo spontane ontwikkeling en organisatieverandering aan elkaar te knopen. Niet door planmatig van bovenaf op te leggen, maar door te laten bloeien en groeien…"

Florus Roelofsen (unitdirecteur ), ROC Leiden