Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verzuim- en Re-integratiemanagement

De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

Verzuim- en Re-integratiemanagement

Succesvol re-integreren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. U, als verzuim- en re-integratiemanager, weegt daarbij ieders belang nauwkeurig af. Tijdens deze opleiding leert u een verzuim- en re-integratiebeleid op te stellen en te implementeren, met oog voor mens én organisatie. Daarbij houdt u rekening met alle relevante wet- en regelgeving. Het programma is praktijkgericht en direct toepasbaar in uw werksituatie. Zo ontwikkelt u zich tot een creatieve, allround verzuim- en re-integratiemanager.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo Registeropleiding Verzuim en Re-integratiemanagement duurt 9 maanden. U heeft 3x per maand colleges op maandag van 14.00 tot 20.45 uur. U besteedt daarnaast gemiddeld 8 uur per week aan zelfstudie. U sluit de opleiding af met een afstudeerproject van 10 weken. De totale tijdsinvestering is 480 uur.

Opbouw van Verzuim- en Re-integratiemanagement

De post-hbo Registeropleiding Verzuim en Re-integratiemanagement helpt u om een arbeidsongeschikte werknemer zo goed mogelijk te begeleiden bij terugkeer naar eigen of ander werk. U leert wat de balans is tussen belasting en belastbaarheid, dus wat iemand nog wél (aan)kan en welk traject u kunt inzetten. Daarnaast krijgt u inzicht in de financiële gevolgen van een arbeidsongeschikte werknemer voor de werkgever. U leert de geldstromen in de sociale zekerheid optimaal te benutten en onnodige schadelast te voorkomen. Verder besteedt u aandacht aan de belastende factoren waaraan werknemers in een organisatie worden blootgesteld, fysiek én psychosociaal. U leert de vertaalslag te maken van het individuele niveau naar de organisatiecontext.

Als afronding van de opleiding voert u een afstudeerproject uit. U analyseert op een gedegen manier een verzuim en re-integratieprobleem en draagt praktische, implementeerbare oplossingen aan met de daarbij benodigde communicatie.

Module 1 Wet- en regelgeving (WvP, WIA, WGA)
Module 2 Regie op verzuim
Module 3 Financieel management en schadelastbeperking
Module 4 Arbeidskunde
Module 5 Re-integratie en begeleidingstrajecten
Module 6 Fysieke belasting
Module 7 Psychosociale arbeidsbelasting
Module 8 Procesadvisering
Module 9 Professionalisering
Module 10 Rapportagemethodiek
Module 11 Onderzoeksmethodieken

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken:

  • Duurzame inzetbaarheid en het vergroten van de belastbaarheid van de oudere werknemer (Fair Play)
  • Case management langdurig zieke medewerkers (Zadkine)

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Verzuim- en Re-intergratiemanagement of andere Professional Courses en Masters van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 9 maanden
Locatie Den Haag
Tijden Overdag, Avond
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €6900
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/professional-courses/verzuim--en-re-integratiemanagement
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Registeropleiding met erkend post-hbo-diploma
Personal Financial Planning - Claudia Schallenberghs
Interview Annemie Schuitemaker

Haar persoonlijke situatie is voor Annemie Schuitemaker (44) het uitgangspunt geweest voor het opzetten van een eigen bureau. De post-hbo opleiding Re-integratiemanagement vormde daarbij een onmisbaar instrument.

Sterke drive

Annemie Schuitemaker heeft drie kinderen van onder de tien. Haar eerste zwangerschapsverlof greep zij aan om zich in haar toekomst te verdiepen. Zij had toen al ruime ervaring in de werving en selectie en had een sterke drive naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze schreef een businessplan voor een bureau dat vrouwen moet begeleiden bij het reïntegreren op de arbeidsmarkt.

Economie zat tegen

"Het economische klimaat was er toen niet naar om zo'n bureau te starten," aldus Schuitemaker. Pas na de geboorte van haar derde kind in 2003 kwam het plan weer uit de kast. In de tussentijd had ze wel steeds de rol van werkende moeder vervuld; parttime en onder haar niveau weliswaar. "Net als veel andere vrouwen in die situatie," stelt ze vast. Voor haar leverde dit minstens zoveel stress op als het fulltime presteren op hoog niveau. Zij combineerde dan wel het moederschap met een carrière, maar gelukkig was zij niet.

Richten op werkgevers

Toen het plan kwam weer uit de kast kwam, was het klimaat veel gunstiger. Schuitemaker wijst op de Wet Verbetering Poortwachter, die werkgevers noopt een veel grotere inspanning te plegen bij het voorkomen van uitval van personeel. Gebeurt dat toch, dan kost hun dat geld. "Ook wanneer moeders na de bevalling niet meer terugkeren in de organisatie," onderstreept ze. Haar bureau moest moeders na de geboorte van hun kind weer fluitend naar hun werk doen gaan en ook weer fluitend doen thuiskomen.

Hiaten in wetskennis

In 2003 registreerde Schuitemaker haar bureau Career & Kids bij de Kamer van Koophandel. Vrijwel tegelijkertijd startte zij met de post-hbo opleiding Reïntegratiemanagement aan de Haagse Hogeschool. Zij realiseerde zich namelijk dat haar kennis van de reïntegratiewetgeving gering was. Over die opleiding is zij nog steeds enthousiast. "Ik kon er veel inspiratie uit putten en doe dat in wezen nog dagelijks. Had ik het niet gedaan, dan was ik met het bureau nooit zover gekomen als ik nu ben." Onder de paraplu van Career & Kids werken inmiddels ettelijke tientallen vrouwen, die als zelfstandig ondernemer moeders begeleiden op hun weg terug naar de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk hebben die vrouwen al carrière gemaakt in de coaching en training.

Doelgroepen aangepast

Met Poortwachter voor ogen richtte Schuitemaker zich aanvankelijk op de werkgevers. Sinds januari 2004 is er echter de Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Uit deze IRO kunnen bijvoorbeeld reïntegrerende moeders zelf hun weg terug naar de arbeidsmarkt bekostigen. In plaats van de werkgever zijn nu de moeders zelf meer doelgroep geworden.

Recht op het doel af

Voor het overige is Career & Kids nog hetzelfde bureau waarvoor Schuitemaker in 2003 het business plan maakte. Zij is bij de verwezenlijking van haar plannen recht op haar doel afgegaan. De post-hbo opleiding Reïntegratiemanagement aan de Haagse Hogeschool was een zorgvuldig gekozen instrument om het doel te bereiken. De kennis die zij opdeed, vormt vandaag de dag nog een van de belangrijkste gereedschappen in het runnen van haar bureau.

 

Claudia Schallenberghs (Financial Planner), Deutsche Bank