Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Strategisch Risk Management

De Haagse Hogeschool, The Hague Graduate School

  • Beschrijving
  • Overzicht

Enerzijds bepalen de strategische keuzen de risico's, anderzijds wordt bij het maken van strategische keuzes rekening gehouden met de daaraan verbonden risico's. In dat proces is het van belang de vastgestelde visie, missie en doelstellingen van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Deze masterclass focust dan ook op (i) inzicht in risico's die voortkomen uit strategische keuzes, (ii) de invloed van risico's bij het maken van strategische keuzes en (iii) het zicht houden op missie/visie/doelstellingen bij het maken van strategische keuzes.

Opbouw van Strategisch Risk Management

In de masterclass Strategisch Risk Management (MCM) komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is Strategisch Management en hoe verhoudt zich dit tot Risk management?
  • Wat zijn de verschillende theorieën en modellen op het gebied van Strategie en Risk management? (Strategische kaart, Business model canvas, COSO, ISO, etc.)
  • Positionering van risicomanagement en relatie met RvB, RvC, Audit in strategische processen.
  • Relatie tussen strategie-implementatie (in operationele processen, in projecten/change-management, via innovatie) en de rol van risico-management.
  • Leiderschap en beïnvloeding van strategische (besluitvormings)processen.
  • Culturele en gedragsaspecten om een 'resilient' organisatie te realiseren die om kan gaan met de toenemende (strategische) volatiliteit en onzekerheid.
  • Best practices en tools zoals scenario-analyse om strategisch management te ondersteunen.

Docenten aan het woord

Mr.drs.ir. Marcel Meuleman
Programme director Finance & Risk

PWC stelt in een rapport:

"From the vantage point of strategy, there are really three views of risk of consider: 1) execution risk that bubbles up to become risk to the strategy; 2) the risk expectations from the strategy, the risk profiles and base assumptions tied to the selected strategy; and 3) the risk of the strategy not aligning with the organization's mission, vision and values." ("The risk of a winning strategy", PwC, 2016).

Het met elkaar verbinden van de doelstellingen van de organisatie, de strategie en de daarmee verbonden risico's is de kern van deze masterclass. De student wordt geleerd en uitgedaagd om op strategisch niveau mee te denken over risicomanagement binnen de eigen organisatie.

Certificaat en erkenning

Strategisch Risk Management is een masterclass die u in deeltijd volgt en welke afzonderlijk wordt getoetst. Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat. Om de kwaliteit te kunnen garanderen, heeft de Master risicomanagement - waar deze masterclass een onderdeel van is - een strenge kwaliteitstoets ondergaan.

Vervolgmogelijkheden

Strategisch Risk Management is een masterclass die onderdeel uitmaakt van de Masteropleiding Risicomanagement. Na succesvolle afronding krijgt u hiervoor vrijstelling voor deze module als u in de toekomst besluit deel te nemen aan de Masteropleiding Risicomanagement.

Studielast

Een investering in uzelf

De masterclass Strategisch Risk Management is een kort programma op masterniveau en duurt 6 weken. Het is een intensieve opleiding van 3 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt elke week op vrijdag voor college bij elkaar (totaal 18 contacturen) en besteedt daarnaast 14 uu per week aan zelfstudie. Deze masterclass biedt mogelijkheid tot vrijstelling voor deze module als u na succesvolle afronding besluit om de volledige Master Risicomanagement te volgen.

Studeren aan de HHS

Studeren aan De Haagse Hogeschool doet u met vakgenoten. In een kleine groep professionals heeft u regelmatig bijeenkomsten; tussendoor werkt u alleen of in een groepjes aan opdrachten, literatuurstudie of gezamenlijke opdrachten. We staan voor individuele aandacht, bij onze programme director, programma manager en docenten kunt u terecht met al uw vragen. Ook als het even tegenzit.

Als hogeschool staan we voor praktijkgericht onderwijs. Docenten werken meestal in het werkveld en brengen cases in het onderwijs, maar ook uw case is welkom.

Contact met de opleiding

Meer weten over de toelatingseisen, inschrijving of inhoud van de masterclass? Neem contact op via mail info-thgs@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 weken
Locatie Den Haag
Tijden Overdag
Kosten €1600
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website www.thehaguegraduateschool.nl/opleidingen/mastermodules/strategisch-risk-management
Lesmethode Masterclass
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand mei
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Masterclass certificaat