Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Organisatiecoaching

De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

  • Beschrijving
  • Overzicht

Master Organisatiecoaching

Leren is de kerncompetentie van de toekomst. En die toekomst is nu. Leren is niet langer iets dat zich alleen in de hoofden van individuen afspeelt. Het speelt zich ook af tussen mensen die gezamenlijk aan hun toekomst bouwen. Organisaties die klaar willen zijn voor de toekomst richten zich op de ontwikkeling van hun collectieve leervermogen. In de Master Organisatiecoaching leert u hoe u dat vermogen kunt stimuleren. Dat leert u te doen in samenwerking met alle betrokkenen zelf.

Toelatingseisen

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Om deel te mogen nemen aan de Master Organisatiecoaching, heeft u een hbo- of wo-diploma nodig en minimaal 2 jaar werkervaring. Ervaring met coachen is een pré. Daarnaast krijgt u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden onder andere uw motivatie en startkwalificaties getoetst.

Tijdens de opleiding Master Organisatiecoaching

Organisatiecoaches stimuleren het lerend vermogen van mensen en van samenwerkingsverbanden. Oude gewoontes verander je niet zomaar. Bestaande patronen binnen organisaties kunnen hardnekkig zijn. Als organisatiecoach vraag je jezelf niet zozeer af: 'Hoe krijg ik de mensen mee?' Je begeleidt hen juist om zelf van successen en fouten te leren. Om al doende te ontdekken wat voor hen werkt. Om met vallen en opstaan te leren hoe ze hun onderlinge samenwerking beter kunnen maken, en zo nodig ook kunnen vernieuwen. Zodat zelfsturing samensturing wordt.

Studie-investering

De Master Organisatiecoaching is een deeltijdopleiding van 2 jaar. Het is een intensieve opleiding van 60 studiepunten, die u naast uw werk volgt. U komt wekelijks voor college bij elkaar op maandag en besteedt daarnaast 8 tot 12 uur per week aan zelfstudie.

Opbouw en onderwerpen

Tijdens de master leert u om als organisatiecoach een gericht traject voor organisatieontwikkeling in de praktijk te begeleiden. U leert ook om directie en management te adviseren over wat relevant is in het ontwerp van zo'n traject. En tenslotte leert u om gedegen praktijkgericht onderzoek te doen naar de ontwikkeling van organisaties.

Gedurende 10 modules werkt u aan de eigen competentie als organisatiecoach aan de hand van de verschillende aspecten van het vakgebied. Zo leert u om zicht te krijgen op wat er zich allemaal in en om organisaties afspeelt, een inschatting te maken van wat er nodig is om een wens op organisatieniveau te realiseren, en hoe u gericht kunt bijdragen aan een doorgaand ontwikkelproces.

U rondt elke module af met een praktijkopdracht waarbij u tevens reflecteert op de eigen rol als organisatiecoach. Voor de masterthesis begeleidt u daadwerkelijk een ontwikkeltraject binnen een organisatie, en doet u tevens praktijkgericht onderzoek in het kader van die begeleiding.

Module 1: Inleiding in organisatiecoaching (5 lesdagen)

U maakt kennis met elkaar en de werkwijze van de opleiding. U leert wat ideeën zijn over organisatiecoaching en wat aanverwante disciplines zijn en hoe organisatiecoaching zich daarvan onderscheidt. Daarnaast begint u ook met onderzoeksmethoden door organisatiecoaches te interviewen over hun huidige werk.

Module 2: Het leervermogen van organisaties: organisatiecoaching (6 lesdagen)

U krijgt kaders aangereikt om het leerklimaat van organisaties te analyseren en u gaat op onderzoek in de praktijk hoe het met het leerklimaat van een door u gekozen organisatie is. De module wordt afgesloten met een casus.

Module 3: De organisatiecoach als praktijkgerichte onderzoeker 1 (6 lesdagen)

U hebt in de vorige modulen al kennisgemaakt met onderzoek m.n. in de praktijk. In deze module gaan we kijken wat de uitgangspunten van verschillende soorten onderzoeksmethoden zijn. De uitgangspunten betreffen zowel kwalitatief- als kwantitatief onderzoek.

Module 4: Leren en veranderen in organisaties: het gereedschap van de organisatiecoach (7 lesdagen)

In deze module staan de interventies van de organisatiecoach centraal. Wat heeft een organisatiecoach aan interventiemethoden ter beschikking om daadwerkelijk een collectief leerproces binnen een organisatie te faciliteren? U focust zich op de opvattingen en handelswijzen die binnen de organisatie een belemmering vormen voor een nieuwe situatie. Essentieel voor de werkwijze is dat u samenwerkt met alle mensen van de organisatie. Dus niet alleen met de top, de directie of een delegatie. U heeft juist oog voor het betekenisvolle samenspel. Op onderzoeksgebied leert u leerinterventies te evalueren.

Module 5: Organisatiedynamica: het werkveld van de organisatiecoach (8 lesdagen)

In deze module komen aan de orde: de dynamiek van de organisatie, de organisatiesystemen, hoe deze op elkaar en op de zichtbare processen binnen een organisatie inwerken. Ook komen diverse theorieën over collectief leren in relatie met organisatiecultuur en -gedrag aan bod. U gaat de praktijk in om te onderzoeken hoe de organisatiedynamiek beleefd wordt door verschillende medewerkers.

Module 6: Leiderschap: het speelveld van een organisatiecoach (4 lesdagen)

Als organisatiecoach heeft u op verschillende wijzen te maken met leidinggeven; als opdrachtgever, als gesprekspartner, ook diegene waar u aan adviseert op het gebied van collectieve leerprocessen en kennismanagement. U observeert de leidinggevende a.h.v een observatieprotocol. Kortom, de leidinggevende zit per definitie in het speelveld van de organisatiecoach.

Module 7: De organisatiecoach als persoon (3 lesdagen)

Ook een organisatiecoach ordent informatie, kent daaraan betekenis toe en heeft blinde vlekken. We onderzoeken de rol van persoonlijke eigenschappen, opvattingen en leereffecten en we bekijken hoe uw denken en handelen van invloed zijn op uw werkwijze als organisatiecoach.

Module 8: De organisatiecoach als praktijkgerichte onderzoeker 2 (5 lesdagen)

Tijdens deze module diept u de verschillende fasen van praktijkgericht onderzoek verder uit. U start met de onderzoeksopzet op grond van een organisatieopdracht.

Module 9: De organisatiecoach: integratie (5 lesdagen)

Hier komen alle aspecten van organisatiecoaching weer bij elkaar; Praktijkgericht onderzoek , de ethische kant daarvan, reflectie op je rol als onderzoeker en als organisatiecoach, de interactie met de opdrachtgever en medewerkers, de leerinterventies en conceptuele uitgangspunten als organisatiecoach.

Module 10: Thesis

In de afstudeerfase voert u het onderzoek daadwerkelijk uit over het begeleidingstraject dat u binnen de organisatie doet. Hierbij werkt u samen in een kleine intervisiegroep, zodat uitwisseling van onderzoekservaringen en inzichten mogelijk is. Daarnaast is er één keer in de maand een plenaire onderzoeksdag, naast individuele begeleiding. Het onderzoek geldt als de meesterproef die u aan het eind van de opleiding presenteert aan thesisbegeleider(s)/opleiders, collega's en genodigden.

Diploma en erkenning

Geaccrediteerd door de NVAO

Wanneer u de Master Organisatiecoaching succesvol afrondt, krijgt u het diploma Master Organisatiecoaching en mag u de titel Master of Arts voeren. De Master Organisatiecoaching (MA) is daarnaast erkend en geaccrediteerd door de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA). Hierdoor kunt u de internationaal erkende titel Certified Management Consultant (CMC) aanvragen.

Contact met de opleiding

Meer weten over de Masteropleiding Organisatiecoaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Locatie Den Haag
Tijden Overdag
Kosten €17925
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur MA (Master of Arts)
Website www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/masters/master-organisatiecoaching
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Master of Arts titel