Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master of Business Administration - Engelstalig (Full-time)

De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

 • Beschrijving
 • Overzicht

Master of Business Administration (MBA - Engelstalig) - voltijd

U bent al enige jaren aan het werk en u heeft de ambitie en de drive om hogerop te komen. U wilt u verder bekwamen en uw kennis verdiepen. Dankzij de Engelstalige Master of Business Administration (MBA) aan de Academie voor Masters & Professional Courses krijgt uw carrière een boost. U inspireert en motiveert collega's en gaat bedrijfskundige problemen te lijf met uw uitgebreide kennis van bedrijfsprocessen, economie, marketing en financiën. In 1 (voltijd) of 2 jaar (deeltijd) traint u de vaardigheden om van start te gaan binnen het hoger management. De MBA is uitgeroepen tot topopleiding 2017.

Meest praktijkgerichte MBA

De Master of Business Administration is een van de meest praktijkgerichte MBA's in Nederland. Zo werkt u diverse casestudies uit en ondersteunt u tijdens de opleiding als bedrijfsadviseur organisaties bij bedrijfskundige problemen. Bedrijfskundige kennis en managementvaardigheden staan centraal. Onderwerpen als economie, financiën, accounting, human resources, marketing, strategie en ondernemerschap komen uitgebreid aan de orde. De MBA aan De Haagse Hogeschool is de eerste erkende Engelstalige MBA in Nederland. En kreeg een uitmuntende score. U bent dus verzekerd van onderwijs op het hoogste niveau.

Interculturele en internationale Master opleiding

Bedrijven opereren steeds vaker over de grens. Ervaring met het internationale bedrijfsleven is voor managers en bedrijfskundigen tegenwoordig onmisbaar. De Master of Business Administration biedt die interculturele omgeving: zo komt maar liefst 40 procent van de studenten uit het buitenland. U leert andere culturen en gebruiken kennen en krijgt de kans tijdens de opleiding een internationaal netwerk op te bouwen.


Opbouw en inhoud

Het internationale MBA-programma aan De Haagse Hogeschool biedt een ijzersterke combinatie van gedegen theoretische kennis, relevante en interessante praktische informatie en ervaring. De studenten worden tijdens hun studie meegenomen op een reis van student tot volleerd vakman.

In de eerste 3 kwartalen verplaatsen zij zich in de rol van teamlid en/of teamleider. Het hele kwartaal door en tijdens het eindassessment wordt gevraagd om met behulp van de aangeboden theoretische en praktische informatie nieuwe problemen kritisch te beoordelen en innovatieve oplossingen te bedenken.

Het hoogtepunt van het programma, in de laatste 2 kwartalen, wanneer de studenten inmiddels goed bekend zijn met het toepassen van de opgedane kennis en het oplossen van problemen, bestaat uit de uitdaging om een strategische verandering te beheren. Om veranderingen tot een goed einde te brengen, is het belangrijk dat de studenten de juiste vragen stellen en de juiste informatie verzamelen.

Tot slot wordt geleerd de oplossing voor bestaande problemen te begrijpen en toekomstige problemen vóór te zijn met realistische, praktische oplossingen.

Het MBA-programma bestaat uit 4 kwartalen (het deeltijdprogramma telt 4 kwartalen over 2 jaar). In elk daarvan worden de studenten op allerlei manieren beoordeeld - via examens in de les of thuis, verslagen, presentaties, opdrachten en groepsprojecten. In het laatste kwartaal schrijven de studenten het Business Report (thesis). In het eerste kwartaal worden de lessen geheel gecombineerd met die van de studenten Master of Financial Management and Control (MFMC). Datzelfde geldt voor alle lessen Professionele Vaardigheden in de eerste 3 kwartalen. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht.

Opbouw
Financial and Managerial Accounting

 • 3 ECTS
 • De studenten verwerven basiskennis op het gebied van Financial Accounting & Management Accounting

Organizational Behavior

 • 3 ECTS
 • De studenten verwerven basiskennis van de hedendaagse theorie, de modellen en de praktijk op het gebied van Organizational Behavior.

Managerial economics

 • 3 ECTS
 • De studenten verkrijgen inzicht in economische onderwerpen en in het gebruik van die kennis om een concurrentievoordeel te verwerven of een organisatie te beschermen.

Marketing Management

 • 3 ECTS
 • De studenten leren gebruik te maken van traditionele en innovatieve marketingtechnieken om het binnenlandse en buitenlandse publiek en de binnenlandse en buitenlandse markt te beïnvloeden.

Entrepreneurship and Innovation

 • 3 ECTS
 • Studenten zullen theorieën over innovatie en ondernemersschap verkennen.

Foundation of Business Analysis

 • 3 ECTS
 • Studenten zullen de theorieën en de praktische technieken van Business Analysis leren.

Professional Skills

 • 3 ECTS
 • De studenten leren en gebruiken vaardigheden die beroepsmatig van pas komen, bijv. presenteren en onderhandelen, netwerken en adviseren, het voeren van een vraaggesprek, kritisch denken en leiderschap.

Operations Management

 • 3 ECTS
 • In deze cursus zullen de studenten de supply chain, logistiek en operations management technieken leren.

Corporate Finance

 • 3 ECTS
 • De studenten krijgen inzicht in hoe financiële vooruitzichten op de langere termijn op bedrijfsniveau zich verhouden tot de strategische positionering van het bedrijf en de financiële gevolgen van een gekozen strategie, met name wat betreft de economische waarde.

Strategic Management

 • 3 ECTS
 • De studenten leren om strategische denkniveaus in managementomgevingen te tonen, te ontwikkelen en toe te passen.

Human Resource and Talent Management

 • 3 ECTS
 • De studenten maken kennis met beleid op het gebied van Human Resources en Talent Management.

Business thesis(waaronder Business Report Proposal)
Dit is de eindscriptie. De studenten moeten sponsorbedrijven in kaart brengen en aan de hand van toegankelijke informatie van de sponsorbedrijven onderzoeksvragen formuleren en onderzoek doen naar een onderwerp dat voor hun sponsorbedrijf van belang is.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Locatie Den Haag
Tijden Overdag, Avond
Type MBA (Master of Business Administration)
Kosten €18950
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur MBA (Master of Business Administration)
Website www.thehagueuniversity.com/programmes/masters/master-of-business-administration-full-time
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Zelfstudie
Benodigde taalkennis Engels
Startmaanden februari, september
Provincie Zuid-Holland
Afronding Diploma