Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cross Cultural Coaching

De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

  • Beschrijving
  • Overzicht

Cross Cultural Coaching

In onze veranderende, superdiverse samenleving zijn een kritische blik en reflectie op ons handelen vereisten. Iedere professional die zich bezighoudt met 'de ander' komt in aanraking met verschillende werkelijkheden en perspectieven. Daarin kunt u ook tegen uw eigen percepties en beperkingen aanlopen.

In deze tweedaagse module leert u effectiever om te gaan met de eigen en andermans werkelijkheden. Herkenbaarheid speelt daarin een belangrijke rol. We wisselen ervaringen uit in de groep. Dat helpt in het begrijpen en schept meer nabijheid. Door het samen onderzoeken van casuïstiek vergroot u uw eigen kennis en verruimt u uw blik.

Deze tweedaagse module helpt u om een diversiteitsbewuste professional in een superdiverse samenleving te worden.

Studielast

Een investering in uzelf

De Cross Cultural Coaching module bestaat uit twee lesdagen (vier dagdelen). In totaal (inclusief voorbereidingstijd en toepassing in de praktijk) is de studielast 30 uur.

Opbouw van Cross Cultural Coaching

De twee lesdagen staan in het teken van omgaan met diversiteit, inclusief denken en handelen.

Dag 1: theoretisch kader

We onderzoeken het thema diversiteit op basis van het boek 'Diversiteitscompetentie, Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar' van Edwin Hoffman en Arjan Verdooren. In dit boek wordt het TOPOI-model (Taal, Ordening, Personen, Organisatie en Inzet) geïntroduceerd. Dit model biedt een kader voor een praktische analyse om cultuurverschillen en misverstanden in de gespreksvoering zowel op te sporen als aan te pakken. Het vertrekpunt van het TOPOI-model is de interpersoonlijke communicatie, niet de cultuur. Daarnaast bespreken we een handelings- en denkkader dat kan helpen bij het bekijken, doordenken en omgaan met diversiteitskwesties.

Na dag 1:

  • begrijpt u het begrip diversiteit in brede zin
  • kunt u de TOPOI-methode toepassen in uw eigen werksituatie
  • (her)kent en geeft u uw eigen grenzen aan en (her)kent u de grenzen van de ander waarin diversiteit een rol speelt
  • reflecteert u op uw eigen handelen tijdens uw werk

Dag 2: casuïstiek (begeleide intervisiebijeenkomst)

We bespreken dilemma's die te maken hebben met etnische, religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit met behulp van concrete casussen uit de praktijk. We leren waarom verschillen bestaan en hoe we met elkaar kunnen omgaan als er spanningen ontstaan. Leidraad bij de analyse van de casussen is het TOPOI-model van Edwin Hoffman. We delen best en worst practices.

Na dag 2:

  • kunt u het TOPOI- model inzetten in uw werk als coach, begeleider of consultant
  • kunt u professioneel omgaan met onderlinge verschillen
  • bent u in staat concrete ervaringen te plaatsen in een theoretisch kader

Contact met de opleiding

Meer weten over deze tweedaagse verdiepingsmodule Cross Cultural Coaching of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Locatie Den Haag
Tijden Overdag
Kosten €1050
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/professional-courses/cross-culturele-coaching
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat van deelname