Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Arbomanagement

De Haagse Hogeschool, Academie voor Masters & Professional Courses

  • Beschrijving
  • Overzicht

Arbomanagement

U wilt het arbobeleid van uw organisatie (verder) ontwikkelen en veranderingen daarin begeleiden. Tijdens deze opleiding leert u hoe u draagvlak voor arbo creëert binnen uw bedrijf naast bijvoorbeeld het kwaliteits- en milieubeleid. U reageert bewust op signalen vanuit de organisatie en kunt snelle, preventieve interventies inzetten op arbo-gebied. Het programma is praktijkgericht en direct toepasbaar in uw werksituatie. Zo ontwikkelt u zich tot een allround arbomanager met oog voor organisatie én individu.

Studielast

Een investering in uzelf

De post-hbo Registeropleiding Arbomanagement duurt 9 maanden. U heeft 3x per maand colleges op maandag van 14.00 tot 20.45 uur. U besteedt daarnaast gemiddeld 8 uur per week aan zelfstudie. U sluit de opleiding af met een afstudeerproject van 10 weken. De totale tijdsinvestering is 480 uur.

Opbouw van Arbomanagement

Binnen de opleiding Arbomanagement stelt u de uitgangspunten en voorwaarden vast waarbinnen u arbobeleid kunt ontwikkelen. Daarbij komen ook de benodigde vaardigheden aan bod. We gaan in op de risico's waaraan werknemers worden blootgesteld, zodat u alert wordt op signalen en snelle, preventieve interventies kunt inzetten. U organiseert voor uw bedrijf een goed werkend systeem waarin arbo een logische plek krijgt, naast bijvoorbeeld het bedrijfs-, kwaliteits- en milieubeleid. Daarbij besteedt u aandacht aan de belastende factoren waaraan werknemers in de organisatie worden blootgesteld, fysiek én psychosociaal. U leert de vertaalslag te maken van het individuele niveau naar de organisatiecontext.

Als afronding van de opleiding voert u een afstudeerproject uit. U analyseert op een gedegen wijze een arbo-probleem en draagt praktische, implementeerbare oplossingen aan met de daarbij benodigde communicatie.

Module 1 Arbowet, arbocatalogus, RI&E
Module 2 Veiligheid en BHV
Module 3 Managementsystemen voor arbo, kwaliteit en milieu
Module 4 Gezondheid (fysieke belasting, ergonomie, arbeidshygiëne)
Module 5 Psychosociale arbeidsbelasting
Module 6 Procesadvisering
Module 7 Rapportagemethodiek
Module 8 Professionalisering (intervisie)
Module 9 Onderzoeksmethodieken

Voorbeelden van afstudeeronderzoeken van onze studenten:

  • An investigation into the factors leading to progressive fatigue in high frequency travelers (Shell)
  • Onderzoek naar aard en omvang van agressie en geweld (Belastingdienst)
  • 'Werkdruk de baas?' (Langeland Ziekenhuis)

Contact met de opleiding

Meer weten over de post-hbo-opleiding Arbomanagement of andere Masters en Professional Courses van De Haagse Hogeschool? Neem contact op via mail mpc-opleidingsadvies@hhs.nl, of bel ons via 070 - 445 8900 (maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 22.00 uur, vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur).

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 9 maanden
Locaties Den Haag, Delft
Tijden Overdag, Avond
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €6900
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/professional-courses/arbomanagement
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand oktober
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Registeropleiding met erkend post-hbo-diploma