Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verdieping Juridische Zaken voor Contractmanagers

CM Partners

  • Beschrijving
  • Overzicht

De contractmanager heeft vaak een belangrijke rol bij het signaleren van kansen en conflicten rond contracten. Ook wordt van de contractmanager vaak verwacht dat hij vergaande kennis heeft van het opstellen en beoordelen van contracten. Dit kan zowel in de fase van de totstandkoming van het contract zijn, als bij aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase van het contract. Juridische aspecten spelen hier een belangrijke rol in.

In deze tweedaagse training staan het zelf opstellen van contracten en het beoordelen van contracten van de andere contractpartij centraal. U krijgt inzicht in waar u op moet letten en wat de kansen en valkuilen zijn, vooral vanuit juridisch perspectief.

Deze training is het vervolg op de training Juridische zaken voor contractmanagers.


Inleiding

In deze training leert u wat de overwegingen zijn die komen kijken bij de keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en algemene voorwaarden in het kader van het contracteringsproces.

Daarnaast leert u de verschillen tussen inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden te onderkennen, wat de wettelijke ruimte voor aanpassing is en het beoordelen en aanpassen van contractuele bepalingen. Daarbij wordt ingezoomd op een aantal van de belangrijkste contractuele onderwerpen zodat u weet hoe u in de praktijk kunt handelen.

Leerresultaat

Na deelname aan deze training bent u bekend met de voornaamste aandachtspunten bij het opstellen en beoordelen van contracten, met name vanuit juridisch perspectief. Met deze kennis kunt u zelf contracten opstellen en beoordelen.

Inhoud

Opstellen en hanteren van contracten en algemene voorwaarden
◉ Inleiding: het contracteringsproces
◉ De keuze voor en de hantering van eigen (model)contracten en voorwaarden
◉ Het contract als maatwerk: aanpassen van (model)contracten en voorwaarden
◉ Richtlijnen voor het opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
◉ Inkoopvoorwaarden versus verkoopvoorwaarden
◉ Contractvrijheid en de (wettelijke) ruimte voor keuzes in contractuele afspraken
◉ Contractuele bedingen inzake aansprakelijkheid en garanties
◉ Contractuele bedingen inzake leveringstermijnen
◉ Contractuele bedingen inzake intellectuele eigendom en licenties
◉ Contractuele bedingen inzake beëindiging en exit

Contractvormen nader uitgediept

◉ Koopcontracten
◉ huurcontracten

◉Overeenkomsten van opdracht (dienstverlening)

◉ Licentiecontracten

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor contractmanagers, project- service- en salesmanagers die betrokken zijn of worden bij het opstellen en beoordelen van contracten, of anderen, zoals bijvoorbeeld inkoop/procurement, hierover adviseren vanuit juridisch perspectief.

Voorkennis

De training Juridische zaken voor contractmanagers geldt als vooropleiding voor deze training.

Werkvormen en groep

Aan de hand van praktijkopdrachten, individueel of in groepjes van twee of drie, dagen we u uit om de juridische risico's en complicaties van contracten te leren onderkennen, bij het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. De groepsgrootte varieert van 6 tot 12 deelnemers. We streven naar zo breed mogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en type contracten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Locatie Driebergen/Zeist
Tijden Overdag
Kosten €1450
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand juni
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Bewijs van deelname