Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Van inkoopstrategie naar Contractstrategie

CM Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

In deze tweedaagse training krijgt u inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in contracten. U wordt bekend met de definities van contractmanagement en leveranciersmanagement volgens de methode van CATS CM. U kijkt naar de huidige positie van contract- en leveranciersmanagement in uw organisatie en wat uw rol hierin is. U neemt kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in contracten, de daarmee gepaard gaande relaties en de inrichtingsconsequenties. U krijgt inzicht in

 • hoe de missie-visie van de onderneming een relatie heeft met contract- en leveranciersmanagement
 • welke strategie ten aanzien van contract- en leveranciersmanagement, contracten en relaties het beste kan worden gevolgd
 • welke processen beschreven en geïmplementeerd dienen te worden
 • wat dit betekent voor de mensen die betrokken zijn bij dit proces
 • welke middelen het proces ondersteunen
 • wat de cultuurverandering dient te zijn om het geheel te borgen.

Inleiding

Wat is de relatie van Inkoop tot Contractmanagement, waar overlapt het, waar botst het, waar vullen ze elkaar aan in het geheel van de contract life cycle? Welke kansen biedt een contractstrategie aan Inkoop?

In deze training hanteren we de definities en de uitgangspunten van contractmanagement zoals die in de methode CATS CM staan. Deze methode geeft handvatten voor het richten en inrichten van contractmanagement in relatie tot de gehele organisatie, met inbegrip van Inkoop. Voor een gedetailleerde kennismaking met de CATS CM methode (het verrichten), hebben wij de training 'Contractmanagement CATS Foundation' beschikbaar.

Leerresultaat

 • U bent in staat om de discussie rondom het richten en inrichten van leveranciers- en contractmanagement te starten of hieraan bij te dragen in samenhang met het ontwikkelpeil van uw organisatie
 • U begrijpt het belang van een contractstrategie en de impact die dit heeft voor een goede inkoopstrategie
 • U heeft inzicht hoe de contractstrategie zich verhoudt tot transactie, prestatie en waarde contracten en welke relatie dit vervolgens weer heeft tot het inrichten van
 • Processen (welke processen)
 • Mensen (welke rollen en competenties)
 • Middelen
 • Cultuur (welke veranderingen dit met zich meebrengt in uw organisatie)
 • U bent bekend met de methode CATS CM als onderdeel van het inrichten van het contractmanagementproces.

Inhoud

 • Definities en toepassingsgebieden
 • Positionering van contractmanagement als een kans om (ook) de positie van Inkoop te verbeteren (integrale business functie)
 • Handvatten om de discussie omtrent contractmanagement, contractbeheer en leveranciersmanagement goed te kunnen voeren en daarmee helderheid te geven in de positie van contractmanagement in relatie tot inkoop en andere organisatie onderdelen
 • Handvatten om duidelijk te kunnen maken dat het managen van contracten een volwaardige taak/rol is en een waardedrijver om business doelstellingen te bereiken
 • Basiskennis van de methode CATS CM voor contractmanagement
 • Inrichten van contractmanagement en leveranciersmanagement
 • Faciliteren van en voorbereid zijn op veranderingen die gepaard gaan met het invoeren van een contractstrategie en contractmanagement
 • Handvatten om het veranderproces in gang te zetten en te begeleiden.

Doelgroep

Deze training is voor (inkoop)medewerkers die contractmanagement als rol of als taak hebben of krijgen of die geraakt worden door interne ontwikkelingen op het gebied van contractmanagement. Die staan voor de vraag 'hoe kan ik het beste contract- en leveranciersmanagement inrichten'.

Voorkennis

HBO en enige inkoop- of contractmanagement ervaring.

Werkvormen en groep

De theorie wordt afgewisseld met discussie over de eigen situatie, naast opdrachten en oefeningen die in groepjes of individueel gedaan worden. In de E-learning omgeving worden aanvullende artikelen ter beschikking gesteld.

De groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

Ten eerste de trainingen voor de methode CATS CM

 • Contractmanagement CATS CM Foundation
 • Contractmanagement CATS CM Practitioner

Daarnaast de verdiepingstrainingen

 • Contractmanagement Expert (vaardigheden voor de contractmanager)
 • Service Level Agreements voor contractmanagers
 • Financiële zaken voor contractmanagers
 • Juridische Zaken voor contractmanagers
 • Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
 • Juridische aspecten in Cloud en SaaS contracten

Over de trainers

Deze training worden verzorgd door Gert Jan Vlasveld en Jellie Pijpers.

Gert-Jan Vlasveld is Senior consultant bij CM Partners. Hij is mede ontwikkelaar van de methode CATS CM en co-auteur van 'CATS CM, editie 2014'. Hij is werkzaam geweest in de ICT en Facility Management. Hij heeft 20 jaar ervaring in het vakgebied contractmanagement en is voorzitter van de NBCM, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement. Zijn persoonlijk doel is het vakgebied een stap verder in haar ontwikkeling te brengen.

Jellie Pijpers is zelfstandig ondernemer (Opaal Advies Training & Coaching) en heeft een achtergrond als inkoopprofessional. Vanuit openheid, creativiteit en samenwerking genereert zij inrichtingsoplossingen die richting geven aan zowel de organisatie als de medewerker. Doel hierbij is het doorvoeren van veranderingen op organisatie-, team- en medewerkersniveau. Met visie en pragmatisch.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
Locatie Driebergen/Zeist
Kosten €1450
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden maart, juni
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Bewijs van deelname