Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Introductie CATS contractmanagement voor projectmanagers

CM Partners

  • Beschrijving
  • Overzicht

Omdat diensten steeds meer op basis van contracten worden geleverd, krijgen projectmanagers in hun werk te maken met contractmanagers. Wat betekent dat voor mij als projectmanager?

Na afloop van de cursus:

  • Begrijp je hoe je de contractmanager moet plaatsen tov je eigen vakgebied
  • Is het je duidelijk wat de impact is van een contract op je rol als projectmanager
  • Heb je inzicht in de wijze waarop contractmanagers verantwoordelijk zijn voor het managen van de randvoorwaarden waarbinnen je als projectmanager kunt opereren.
  • Is het duidelijk op welke wijze de contractmanager en jij elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen als verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd.
  • Heb je je georiënteerd op een mogelijke volgende carrièrestap.

Programma

Steeds meer diensten worden op contractuele basis geleverd. Aanbestedingen en outsourcing leveren strakke formele randvoorwaarden waarbinnen werk moet worden uitgevoerd. Daardoor krijgen projectmanagers in hun werkomgeving te maken met contractmanagers. Wat betekent dat voor mijn werk als projectmanager? Waar zitten de raakvlakken en hoe vullen de contractmanager en projectmanager elkaar aan?

Na de training begrijpt de deelnemer hoe hij de contractmanager moet plaatsen ten opzichte van zijn eigen vakgebied. Aan de hand van een aantal cases die in complexiteit toenemen, wordt duidelijk hoe in de afgelopen jaren de rol van de contractmanager is ontstaan náást die van de projectmanager. Ook wordt duidelijk welke impact een contract heeft op de positie van de projectmanager. Na afloop hebben de deelnemers inzicht in de wijze waarop, in de contractuele relaties tussen klant en leverancier, contractmanagers verantwoordelijk zijn voor het managen van de randvoorwaarden waarbinnen projectmanagers hun dienstverlening moeten kunnen uitvoeren. Aan de hand van oefeningen wordt duidelijk op welke wijze beide functionarissen elkaar ondersteunen en kunnen aanvullen als taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. Voor deelnemers is de cursus tevens de oriëntatie op een mogelijk volgende carrièrestap in het vakgebied contractmanagement.

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor projectmanagers, delivery managers, client managers en lijnmanagers die projectmanagers aansturen.

De training begint met het ontstaan van de behoefte aan contractmanagement. Aan de hand van vier verschillende situaties met een oplopende mate van complexiteit in contractuele relatie wordt de toenemende impact van contractmanagement op projectmanagement duidelijk. Dit wordt nogmaals onderbouwd door de oefening 'PM versus CM' waarin ruimte is voor de deelnemers om hun eigen praktijk in de discussie te betrekken. Vervolgens wordt een aantal onderwerpen uit de theorie behandeld: definities, positionering en de methodische aanpak van contractmanagement volgens CATS CM op hoofdlijnen. Projectmanagers kunnen op proactieve of op reactieve wijze omgaan met contractmanagers. Duidelijk wordt dat die verschillende benaderingen ook een verschillende toegevoegde waarde voor de projectmanagers meebrengen.

Als laatste kijken de deelnemers naar de toepassing en elementen van contractmanagement in hun eigen omgeving. Zij bespreken met elkaar de knelpunten en dilemma's en de mogelijke reactie daarop. Deze introductietraining wordt interactief gegeven. Deelnemers bespreken hun praktijkervaringen aan de hand van de gepresenteerde theorie. Er is geen specifieke voorbereiding nodig.

De deelnemers ontvangen tijdens de training het boek 'Contractmanagement voor ICT op basis van CATS CM'.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Kosten €400
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat