Dé opleidingensite voor hbo en hoger

ICT-contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten

CM Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze eendaagse training is een vervolg op de training 'Juridische zaken voor contractmanagers'. De training behandelt de specifieke juridische aspecten van Cloud computing contracten (waaronder Software as a Service) en contracten voor andere internet diensten (zoals hosting en de ontwikkeling van websites en webapplicaties).

U krijgt inzicht in de juridische en contractuele onderwerpen die spelen bij de diverse contracten rond Cloud computing en andere internetdiensten. Het gaat dan onder meer om wet- en regelgeving op het gebied van privacybescherming, security, service levels, continuiteit, aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten op software.

Na de training bent u in staat met deze kennis contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen.


Inleiding

Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor de wijze waarop we contracten afsluiten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij 'oude' ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer van cruciaal belang om duidelijke afspraken te maken over juridische, organisatorische en technische aspecten en deze goed contractueel vast te leggen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met privacy en security? Wat gebeurt er als de functionaliteit van een Cloud-dienst niet beschikbaar is? Welk recht geldt als uw data over de hele wereld ligt opgeslagen? Deze en andere juridische aspecten van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten staan centraal in deze training.

Leerresultaat

Na de training bent u als contractmanager in staat met de verworven kennis de contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten op te stellen, te beoordelen en als contractmanager te managen. U heeft inzicht in de verschillen tussen de 'oude' ICT-contracten en de nieuwe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Inhoud

 • hoe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten verschillen
 • het belang van security als onderwerp in het contract
 • de implicaties van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (wat mag met de klantgegevens)
 • continuïteit, beschikbaarheid en werking van de functionaliteit in een Cloud-dienst
 • het verwerven van nieuwe functionaliteit en het verlies van functionaliteit in de Cloud
 • teleurstellende kwaliteit van de dienstverlening en wat eraan te doen
 • opschorting door de provider
 • op voorhand voorkomen van moeizame exit-situaties
 • omgaan met datalekken
 • intellectueel eigendom
 • betrokkenheid derde partijen
 • service en support
 • rechten en plichten van leverancier en afnemer
 • eigen verantwoordelijkheden van de afnemer

Doelgroep

Contractmanagers die met ICT-contracten te maken krijgen voor Cloud computing (waaronder Software as a Service) en andere internetdiensten (waaronder hosting).

Voorkennis

Wij gaan er van uit dat u de training 'Juridische Zaken voor contractmanagers' gevolgd hebt en zodoende beschikt over de juridische basiskennis voor contracten.

Werkvormen en groep

De theorie in de training wordt afgewisseld met praktijkcases en discussie over de eigen situatie. Daarnaast wordt gewerkt met opdrachten en oefeningen die individueel of in groepjes van twee of drie deelnemers worden gedaan.

De groepsgrootte is maximaal 12 personen.

Documentatie

Naast de cursusmaterialen krijgt u een voorbeeld contract uitgereikt en een checklist die u kunt gebruiken bij het opstellen, beoordelen en managen van contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten.

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

De trainingen voor de methode CATS CM

 • Contractmanagement CATS CM Foundation
 • Contractmanagement CATS CM Practitioner
 • Contractmanagement CATS CM Expert.

De verdiepingstrainingen

 • Service Level Agreements voor contractmanagers
 • Financiële zaken voor contractmanagers
 • Verdieping Juridische zaken voor contractmanager
 • Van inkoopstrategie naar contractstrategie

Over de trainer

De training wordt verzorgd door Robert Grandia. Hij is advocaat bij Advocatenkantoor Legalz. Zijn specialisme is ICT-contracten en in het bijzonder contracten voor Cloud computing. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Contractmanagement (NBCM) en een ervaren docent, die regelmatig lesgeeft aan HBO Informatica (Hogeschool Rotterdam) en postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten).

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Locatie Driebergen/Zeist
Kosten €725
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand juni
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Geen