Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Contractmanagement CATS CM Practitioner

CM Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze driedaagse practitioner training is het vervolg op de training 'Contractmanagement CATS CM Foundation'. U kunt na de training de beproefde methode CATS CM toepassen. U heeft alle stappen doorlopen aan de hand van een contract uit uw eigen praktijk, of een uitgebreid dossier in het trainingsmateriaal. Na de training kunt u het contractmanagement met CATS CM binnen uw organisatie efficiënt en effectief uitvoeren. De training is geschikt voor zowel opdrachtgevers als leveranciers.

Een groot aantal deelnemers ging u al voor, zij geven de training gemiddeld een cijfer 8. De deelnemers uit de afgelopen jaren hebben de methode inmiddels in vele tientallen bedrijven en organisaties geïntroduceerd. Daarmee is het de de facto standaard voor operationeel contractmanagement in Nederland geworden.

U ontvangt in deze training tevens het Contractmanagers Handboek met 50 tot 60 templates, die u direct in uw praktijk als contractmanager kunt gebruiken!


Programma

Tijdens deze training van drie dagen past u de CATS CM aanpak toe op een contract en oefent u met de verschillende gebeurtenissen die zich in de contract levenscyclus voor kunnen doen. Contractmanagement CATS CM Practitioner bouwt voort op de inzichten en ervaringen uit de Foundation training.

Met behulp van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk leert u snel knelpunten, risico's en aannames in een contract te herkennen. We doorlopen alle stappen van het contractmanagement proces.

Leerresultaat

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • de CATS CM methode toe te passen op de gehele levenscyclus van een contract
 • een middelgroot contract waarvoor u operationeel verantwoordelijk bent binnen uw mandaat te managen, als gedelegeerd verantwoordelijke namens de contracteigenaar
 • in samenspraak met een project- of servicemanager een optimaal beheer te voeren over de 'contract matter' van een contract.

U krijgt grip op uw contracten en kunt risico's managen, zodat u uw contractdoelstellingen kunt realiseren en succesvol kunt zijn in uw vak. U gaat de kansen zien voor besparingen of additionele omzet (afhankelijk van uw positie als opdrachtgever of leverancier).

U gaat naar huis met het gevoel dat contractmanagement beter en meer gestructureerd kan worden aangepakt dan meestal het geval is.

Inhoud

 • de toepassing van de theorie van de Foundation training
 • opdrachten in de eigen organisatie tussen de trainingsdagen
 • delen van leerervaringen door presentatie van de bevindingen in de eigen organisatie aan de groep
 • u maakt een rapportage waarin u de toegevoegde waarde van CATS CM beschrijft voor uw eigen praktijk, zodat de voordelen van de toepassing voor uzelf en iedereen in uw organisatie duidelijk zijn
 • u brengt een eigen contract met behulp van het Contractmanagers Handboek over naar de CATS CM aanpak.

Doelgroep

Contractmanagement met CATS CM Practitioner richt zich op 2 groepen deelnemers:

 1. Contractmanagers en project-, service- of salesmanagers, die verantwoordelijk zijn voor het managen van contracten en in vervolg op de Foundation training de aldaar geleerde theorie ook willen leren toepassen op hun contracten
 2. Business managers die zich namens hun bedrijf willen oriënteren op de do's and dont's bij de implementatie van contractmanagement binnen hun afdeling of organisatie en zich hier verder in willen verdiepen dan de Foundation training biedt.


Voorkennis

Voor deze training is kennis van de basisprincipes van CATS CM op het niveau van de Foundation training noodzakelijk. Bij voorkeur bent u al enige tijd op operationeel niveau verantwoordelijk voor middelgrote contracten in uitvoering.

Werkvormen en groepen

In deze training wisselen methodische en praktische zaken elkaar voortdurend af. Tussen de 3 trainingsdagen zit telkens circa een week. U krijgt dan huiswerk mee om in de eigen werksituatie uit te zoeken. Hoe is contracteigendom belegd? Wat zijn eigenlijk de doelstellingen van het contract dat ik onder mijn hoede heb? Is er een contractboard voor mijn contract benoemd en wie zitten daar in? In groepjes van wisselende samenstelling worden opdrachten uitgevoerd en met elkaar of plenair besproken. Wij vragen u een contractdossier mee te brengen om cases uit te kunnen halen die (geanonimiseerd) kunnen worden ingebracht. Als alternatief is een dossier beschikbaar waarop de oefeningen worden toegepast.

De groep bestaat meestal uit 8 tot 12 deelnemers, waarbij wij streven naar zo breed mogelijk samengestelde groepen wat betreft herkomst naar bedrijven, sectoren en type contracten.

Cursusmateriaal

Naast de hand-outs van de materialen en de werkbladen van de oefeningen/opdrachten, ontvangt u Het Contractmanagers Handboek met 50 tot 60 templates, die uw operationele werk aanzienlijk vergemakkelijken!

Vervolgtrainingen

In de leerlijn voor contractmanagers zijn diverse aanvullende trainingen beschikbaar.

Ten eerste de vervolgtraining:

 • Contractmanagement CATS CM Expert

Daarnaast de verdiepingstrainingen:

 • Juridische zaken voor contractmanagers
 • Verdieping Juridische zaken voor contractmanagers
 • Service Level Agreements voor contractmanagers
 • Financiële zaken voor contractmanagers

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 weken
Locatie Driebergen/Zeist
Kosten €2100
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand april
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat