Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Contractmanagement CATS CM Expert - de vaardige contractmanager

CM Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

U bent enkele jaren werkzaam als contractmanager en inmiddels aardig bedreven in de activiteiten die behoren bij uw functie. Toch heeft u het gevoel dat u uw effectiviteit en efficiency kunt vergroten door het versterken van uw persoonlijke vaardigheden.

In de CM Expert training van 3,5 dagen gaat u op basis van een ontwikkelassessment, dat voorafgaand aan de training plaatsvindt, aan de slag met het versterken van de persoonlijke vaardigheden die van belang zijn in uw functie. Na de training gaat u meer vertrouwen terug naar uw eigen praktijksituatie.


Inleiding

Uw effectiviteit als contractmanager wordt, naast uw kennis en ervaring, sterk bepaald door uw persoonlijke vaardigheden én of u uw werk leuk vindt. Kennis kunt u opdoen in o.a. de CATS CM Foundation en Practitioner trainingen. De Expert training neemt de vaardigheden benodigd in de functie van contractmanager als uitgangspunt. U krijgt inzicht in uw eigen vaardigheden en talenten. U gaat op basis van deze inzichten uw persoonlijke performance verbeteren en zult na de training met meer vertrouwen in uw eigen werksituatie opereren.

Leerresultaat

Na de training

 • heeft u inzicht in de persoonlijke vaardigheden en competenties die van belang zijn voor uw functie
 • heeft u een beeld van de mate waarin deze competenties bij u aanwezig zijn en waar uw talenten en drijfveren liggen
 • weet u welke van deze competenties u verder kunt ontwikkelen om nog effectiever te zijn in uw functie
 • heeft u een grote professionaliseringsslag gemaakt in uw persoonlijke vaardigheden doordat u deze heeft geoefend in de training, op basis van door uzelf ingebrachte situaties.
 • gaat u met meer vertrouwen terug naar uw eigen praktijksituatie en kunt u effectiever en efficiënter uw werk als contractmanager doen.

Onderwerpen

 • Telefonisch intakegesprek
 • Contractmanagement ontwikkelassessment op basis van de Talenten Motivatie Analyse en een 360° feedback ronde
 • Kick-off middag met groepsgewijze bespreking van de onderdelen uit de TMA analyse
 • Bespreking van uw persoonlijke ontwikkelpunten
 • Opstellen persoonlijk ontwikkelplan
 • Leren inzetten van uw talenten
 • Leren omgaan met uw valkuilen
 • Oefenen op de vaardigheden van uw ontwikkelplan met inbreng van uw eigen casussen en die van de collega deelnemers

Waar van toepassing bespreekt de trainer theorie, maar het accent zal liggen op het oefenen van uw persoonlijke performance, het wegnemen van barrières en het vergroten van uw persoonlijke vaardigheden.

Doelgroep

Contractmanagers met enkele jaren ervaring, die willen werken aan het vergroten van hun effectiviteit en efficiency door het verbeteren van hun persoonlijke vaardigheden.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Voor een goed rendement van de training is het wel van belang dat u al enige jaren als contractmanager werkzaam bent.

Werkwijze en groep

De training begint met een telefonisch intakegesprek. Vervolgens gaat u aan de slag met een ontwikkel assessment, waarbij vooral gekeken wordt naar de competenties die u als contractmanager nodig heeft. Dit assessment bestaat uit een talentenonderzoek (Talenten Motivatie Analyse, TMA) en een 360 graden feedback competentie assessment. Het invullen van de TMA vragenlijst neemt één à twee uur van uw tijd in beslag. Het competentie assessment kost u een uur. In verband met de 360 graden ronde, vraagt u 4 personen in uw omgeving om een aantal vragen over u te beantwoorden. Dat kost hen ongeveer 1 uur tijd.

Het resultaat van het ontwikkelassessment wordt in de 1e halve dag training besproken. Samen met uw medecursisten wordt de betekenis van het TMA onderzoek doorgenomen. Op basis hiervan kunt u, met hulp van de trainer, zelf een persoonlijk ontwikkelplan vaststellen.

De ontwikkelplannen van de diverse deelnemers zijn voor de trainer de input voor het programma van de drie dagen training daarna. Tussen de trainingsdagen zit telkens 1 of 2 weken. Aan het einde van dag 1 en dag 2 maakt u een kort actieplan voor de tussenliggende periode. Aan het einde van de 3e dag heeft u uw performance ten aanzien van uw vaardigheden verbeterd en heeft u inzicht in uw verdere ontwikkelmogelijkheden. Na een halfjaar kunt u indien gewenst het TMA assessment nogmaals doen, om te zien welke vorderingen u gemaakt heeft.

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers.

Over de trainers

De training wordt verzorgd door de Trainers en Coaches van JOE. JOE staat voor Jouw Ontwikkeling Eerst. JOE is gespecialiseerd in het werken met de TMA Methode. Dit is een wetenschappelijk ontwikkeld programma om uw drijfveren, talenten en ontwikkelbaarheid van competenties in kaart te brengen. We brengen in beeld waar u goed in bent of kunt worden en welke competentie u verder kunt ontwikkelen. De talenten in uw persoonlijkheid leren inzetten in uw dagelijkse werk, dat is onze uitdaging. De TMA professionals van JOE helpen middels slimme coaching programma's, trainingen en hands on werk bij het ontwikkelen van uzelf en uw medewerkers. Kijk voor alle informatie op www.jouwontwikkelingeerst.nl .

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 dagen
Locatie Driebergen/Zeist
Kosten €3000
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Theorie, Praktijkopdrachten / cases, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden april, september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 8
Afronding Bewijs van deelname