Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Leren en Innoveren

Christelijke Hogeschool Ede

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Jouw school mag steeds meer zélf het onderwijsbeleid bepalen. Heb jij daar ideeën over? Wil je bijdragen aan innovatie? Een rol spelen in schoolbrede veranderingstrajecten? Volg dan de master Leren en Innoveren.

In twee jaar tijd groei je uit tot Teacher Leader. Of in nuchter Nederlands: iemand die zelf voor de klas staat, maar tegelijkertijd een voortrekkersrol in de school vervult. Je adviseert bijvoorbeeld de directie vanuit jouw schat aan nieuwe kennis over leerprocessen en curriculumontwikkeling. Je doet veel wetenschappelijke onderwijskennis op, maar altijd met de praktijk in je achterhoofd. Leren op de werkplek staat namelijk centraal. Bovendien behandel je tijdens de opleiding leervragen die spelen in jouw school. Verder doe je tijdens de master professioneel onderzoek naar de manier waarop je zelf lesgeeft. Ook ontdek je hoe je vanuit jouw christelijke identiteit onderwijsconcepten en pedagogisch handelen met elkaar verbindt. Klinkt dat als een master die bij jouw ambities past? Schrijf je dan snel in!


Inhoud

De opleiding is ingedeeld aan de hand van themalijnen. Per semester wordt er een half jaar intensief gewerkt aan een themalijn. De themalijnen zijn:

Themalijn 1 Leraar en leren
Themalijn 2 Onderwijs en innovatie
Themalijn 3 School en omgeving
Themalijn 4 Interculturaliteit: Leren en innoveren in de internationale context

De onderzoekslijn en het tutoraat vormen de rode draad binnen de themalijnen. Vanaf het eerste semester ben je bezig met het nadenken over en uitvoeren van je eigen onderzoek.
Binnen de onderzoekslijn leer je:

 • Verschillende manieren van onderzoek doen.
 • Het met behulp van onderzoekssoftware analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens.
 • Het lezen en schrijven van onderzoeksverslagen en artikelen.

Binnen de tutoraatslijn leer je:

 • Je eigen leren herkennen.
 • Wat jouw kwaliteiten zijn.
 • De kwaliteiten van anderen herkennen en gebruiken.
 • Door te werken aan je eigen leervragen
 • meer over zelfgekozen thema's.

In het eerste jaar...

 • Is er een tweedaagse op een externe locatie.

In het tweede jaar...

 • Wordt er met elkaar een onderwijscongres bezocht en daar actief aan bijgedragen door het houden van een presentatie of workshop.
 • Is er een (door de studenten georganiseerde)internationale studiereis van ongeveer een week.

Iedere module rond je af met een opdracht. Naast kennis vragen we vooral inzicht en toepassing en leggen we bij de opdrachten zoveel mogelijk een verbinding naar de school.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Specialised master for professionals
Kosten €1910
Titulatuur Geen titel
Website www.che.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-leren-en-innoveren
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland
Afronding Diploma
Leergang Bewegingsonderwijs
Claire van den Berg, oud-student master Leren en innoveren:

‘Als heel waardevol ervaar ik dat ik de kennis die ik opdoe in de colleges direct kan toepassen in mijn eigen werksituatie. In onze school speelt het onderwerp ‘identiteit’ heel sterk. De opleiding vult mijn inzichten aan en stuurt mijn inspanningen in de school op dit gebied. Ik leer welke aanpak het beste past bij het toewerken naar een onderwijsvisie en bij het ‘herontdekken’ van onze christelijke identiteit, ook in interactie met collega’s. Deze master volgen aan een christelijke hogeschool heeft voor mij heel veel meerwaarde.’

Jop Urbanus en Jelle Veerman