Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Business School Nederland (BSN)

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Testimonials

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Onze overtuiging is simpel: leren door te doen. Net als ons doel simpel is: betere managers en leiders maken. Dat is wezenlijk anders dan betere of meer wetenschappers maken.

Waarom?
Wij geloven namelijk dat een manager die een wetenschappelijke benadering hanteert minder bijdraagt aan goede bedrijfsresultaten dan iemand die een praktische hands-on mentaliteit heeft. Vraag dat maar aan de duizenden succesvolle managers die sinds de oprichting van BSN slaagden voor hun Action Learning MBA.

Hoe wij dat realiseren?
Door de manager op te leiden in Action Learning en Action Research.


ERKENDE KWALITEIT

BSN is geaccrediteerd door de volgende organisaties:

 • Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP, Amerika)
 • EduQua (Zwitserland)
 • NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)
 • World Institute of Action Learning (WIAL, Amerika)
Ook zijn onze opleidingen CEDEO-erkend; is BSN aangesloten bij Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en door het Ministerie van OCW benoemd tot aangewezen instelling voor Hoger Onderwijs. BSN heeft de status van University of Applied Science en is erkend door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO).


WAT IS ACTION LEARNING?

Action Learning is de som van Programmed Knowledge (P) + het stellen van vragen (Q) om inzicht te krijgen in wat mensen zien, horen en voelen + Implementatie op de werkvloer (I) + Reflectie (R) om van de gevolgen van je acties te leren. Dit doe je niet als individu, maar in kleine groepen. Oftewel, Action Learning = P + Q + I + R.
Het doel is om de echte, actuele problemen van mensen op te lossen en ondertussen te leren. Daarom staat bij deze leermethode een project, uitdaging, kans, vraagstuk of taak centraal waarvan de oplossing van groot belang is voor een individu, team of organisatie.


LEREN VAN EN MET ELKAAR

Niet alleen de docenten staan garant voor waardevolle kennisoverdracht. Ook van uw medestudenten kunt u veel leren. De studiegroepen bestaan uit maximaal 20 personen. Hierdoor is in de plenaire sessies optimale interactie mogelijk. Om deze uitwisseling te faciliteren en meer diepgang te bereiken in discussies, wordt de studiegroep opgesplitst in kleine groepen van 4 tot 6 deelnemers. Deze zogenaamde 'subsets' komen frequent bij elkaar om ervaringen te delen, te sparren over opdrachten en te leren van elkaars praktijksituatie en -vraagstukken.


STUDEREN IN HET NEDERLANDS

De studieprogramma's van Business School Nederland zijn nagenoeg volledig Nederlandstalig. Door te studeren in uw eigen taal boekt u 20% tijdswinst ten opzichte van Engelstalige programma's. Bovendien krijgen discussies meer diepgang en worden taalmisverstanden tot een minimum beperkt. Bij het International Learning MBA-programma is de voertaal Engels vanwege het internationale deelnemersveld. Dit geldt ook voor de International Executive Action Learning MBA en de International DBA.


MBA-PROGRAMMA'S

Business School Nederland biedt een viertal parttime MBA-programma's:
 • Action Learning MBA
 • Executive Action Learning MBA
 • International Action Learning MBA (Engelstalig)
 • International Executive Action Learning MBA (Engelstalig)
Voor diegenen die meer willen na het afronden van hun MBA biedt BSN het Engelstalige International DBA-programma.
De kern van de MBA-programma's bestaat uit zeven managementdisciplines. Deze zijn ondergebracht in zogenaamde core courses:
 • Operationeel Management
 • Human Resources Management
 • Marketing Management
 • Financieel Management
 • Informatie Management
 • Strategisch Management
 • Internationaal Management
Daarnaast worden de volgende management ondersteunende onderwerpen aangeboden:
 • Managementvaardigheden
 • Actuele managementthema's

Action Learning MBA
De Nederlandstalige Action Learning MBA brengt de MBA voor iedereen binnen handbereik. U bouwt aan uw toekomst met direct resultaat. De Action Learning MBA biedt u de gelegenheid om met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding uw marktwaarde in hoog tempo te vergroten. De MBA is ook geschikt voor zelfstandigen en consultants die leren en werken moeten combineren.
/external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.nl%252Fmba%252Faction-learning-mba%252F/institute-id/73

Executive Action Learning MBA
Dit is de executive variant van de Nederlandstalige Action Learning MBA. Deze MBA is bestemd voor de doorgewinterde manager met ruime managementervaring die zijn/haar intuïtieve management wil onderbouwen met een stevig theoretisch fundament dat direct en praktisch toepasbaar is. Voor de manager die wil doorgroeien tot general manager, of meer handvaten zoekt om een nóg succesvollere leider te worden.
/external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.nl%252Fmba%252Fexecutive-mba%252F/institute-id/73

International Action Learning MBA
De International Action Learning MBA is ontwikkeld voor managers met een internationaal werkveld. Het doel van dit Engelstalige programma is buiten de grenzen te treden van het 'oude vertrouwde'. Dit is noodzakelijk om mee te kunnen gaan in de razendsnelle internationale ontwikkelingen. De International Action Learning MBA biedt u volop flexibiliteit door online studie te combineren met workshopweken in Zuid-Afrika of Nederland.
/external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.eu%252Finternationalmba/institute-id/73

International Executive Action Learning MBA
Dit is de internationale variant op de Nederlandstalige Executive Action Learning MBA; voor de doorgewinterde manager met ruime managementervaring die zijn/haar intuïtieve management wil onderbouwen met een stevig theoretisch fundament dat direct en praktisch toepasbaar moet zijn. U wilt doorgroeien naar general manager of meer handvatten om een nog succesvollere leider te worden.

De belangrijkste verschillen met de Executive Action Learning MBA zijn:
 • de peergroep bestaat uit managers wonend/werkend in verschillende landen over de gehele wereld;
 • een internationaal docenten korps;
 • Engelstalig;
 • naast de online-campus volgt u 4x een week opleiding in steeds een ander land.
/external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.nl%252Fmba%252Finternational-action-learning-mba%252F/institute-id/73

International DBA Programme
The DBA International Programme is aimed at Senior Professionals, Chief Executive Officers and Senior Managers who want to increase their work effectiveness and professional standing. It combines the research capabilities, resources the and the very practical orientation of Business School Netherlands. You will be a part of an Action Learning set. This is your core reference group. The constant interaction with peers and advisors results in an interplay between theory, experience and practical problems.
/external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.eu%252Finternationaldba/institute-id/73

WELKE MBA PAST BIJ MIJ?

Het belangrijkste is dat u de MBA kiest die het best bij u past. Een MBA die past bij uw manier van leren, bij uw persoonlijkheid en in uw levensstijl. Een goede keuze maken is méér dan afvinken; het moet goed voelen. Je keuze moet als een maatpak zitten. En alleen jij kunt beoordelen of dat pak inderdaad 'als gegoten' zit.

Om u zo veel mogelijk te helpen bij uw keuze hebben wij een aantal voorbeeldvragen geformuleerd en een samenvatting gemaakt van onze Action Learning MBA producten.

U vindt deze op onze site: /external-link/index/type/presentationlink/link/http%253A%252F%252Fwww.bsn.nl%252Fmba%252Fwelke-mba-past-bij-mij%252F/institute-id/73
» Algemene informatie
» Informatie open opleidingen
  • Bezoek adres
  • Herenstraat 25
  • 4116 BK Buren (Gld.)
  • Nederland
  • Bezoek adres
  • Larenseweg 32 A2
  • 1221 CN Hilversum
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 709
  • 4116 ZJ Buren (Gld.)
  • Nederland
Alumnus Executive Action Learning MBA
De afdeling waar ik verantwoordelijk voor ben groeit dit jaar met 20 procent naar 52 miljoen euro. Een mijlpaal: voor het eerst sinds we in Europa actief zijn, maken we een winst van 4 miljoen euro. Ik schat ik dat mijn MBA-opleiding voor 50 procent aan dit resultaat bijdraagt. Met andere woorden: 5 miljoen omzetgroei en 2 miljoen winst (voor belastingen en afschrijvingen). Voor mij persoonlijk is er ook sprake van flinke groei: door de MBA heb ik veel zelfvertrouwen gekregen, beargumenteerd overtuigingskracht opgebouwd en mijn zwakten en sterkten leren kennen doordat ik mezelf met mijn subset heb kunnen 'benchmarken'.
Jash Bansidhar MBA (Afdelingshoofd), iAutomation Europe
Alumnus International Action Learning MBA
De start met de International Action Learning MBA markeert het begin van één van de meest boeiende fasen in mijn leven.

Ik heb de opleiding in al zijn facetten als bijzonder inspirerend ervaren: de international conferences in Nederland en Zuid Afrika, de presentaties van de docenten, de discussies op het webforum en het uitvoeren van de projecten.

De keuze voor dit programma was vanzelfsprekend. Als export manager reis ik veel en dat maakt het voor mij onmogelijk om op regelmatige basis studiebijeenkomsten bij te wonen. De combinatie van thuisstudie en twee intensieve workshopweken is ideaal voor managers die veel in het buitenland zijn.

Het studiemateriaal heeft me talrijke nieuwe inzichten geboden en ik heb veel geleerd over de wijze waarop verschillende organisatieonderdelen en disciplines met elkaar samenhangen. De core course HRM heeft geleid tot de invoering van competentiemanagement als belangrijkste HR-instrument. Daarnaast heb ik voor marketing management een prijsbeleid voor een nieuwe markt ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een omzetstijging van 3,5 miljoen euro in acht maanden! Natuurlijk kent het volgen van een zware opleiding ook lastige momenten. Het kost veel tijd en vergt discipline. Maar het plezier dat ik er aan beleef maakt dat ik moeilijke perioden snel achter me kan laten.
Ronald de la Fuente-Saez (Founder & Chief Commercial Officer), Eleqt Ltd., Curaçao
Alumnus Action Learning MBA
De bijdrage van mijn ALP-en en dissertation laten zich moeilijk in geld uitdrukken. Wél zijn er binnen mijn organisatie meerdere kwalitatieve verbeterslagen gemaakt. Door deze kwalitatieve verbetering vindt er minder verspilling van mensen en middelen plaats. We doen nu vaker een beroep op de eigen kracht van het personeel en vallen minder terug op expertise van externen: dit levert ons op jaarbasis sowieso 70.000 euro winst op.
De heer C.T.J.M. van Hal MBA (Projectleider), GGZ Oost Brabant
Alumnus Executive Action Learning MBA
Ik schat dat mijn ALPen en dissertation van grote waarde geweest zijn voor mijn organisatie - omgerekend komt deze bijdrage neer op ongeveer 250.000 euro. In mijn dissertation heb ik me gericht op 'duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen'. Daarnaast heeft mijn intuïtieve performance door de MBA een stevig fundament gekregen, waardoor ik me als mens en als professional verder heb kunnen ontwikkelen. Die persoonlijke ontwikkeling is voor mij de grootste toegevoegde waarde geweest: een sterke vrouw met a warm heart, a clear mind and busy hands'.
Mevrouw G.E. Bolderman MBA (Bedrijfsleider Cardio-thoracale Chirurgie), UMC - St. Radboud Nijmegen
Alumnus Executive Action Learning MBA
"Mijn organisatie heeft op meerdere niveaus geprofiteerd van mijn MBA: met de diverse Action Learning Projecten zijn problemen binnen de organisatie opgepakt en opgelost: door mijn dissertation is op strategisch vlak een nieuwe koers uitgezet en ze hebben daarnaast in mij een medewerker gekregen die op een veel hoger niveau is gaan acteren. Hoe? Ik heb veel efficiënter met mijn tijd om leren gaan, heb geleerd ook zaken bij anderen neer te leggen. Daarnaast ben ik anders naar medewerkers gaan kijken en heb ik ingezien dat het echte gesprek ongelooflijk veel oplevert. Tenslotte ben ik op een abstracter niveau gaan acteren en ben ik beter in staat om niet gelijk te gaan acteren, maar eerst te divergeren."
Martijn Kijkuit MBA (Business Unit Director), PharmaPartners
Alumnus Young Professional MBA
"Mijn organisatie - Nationale-Nederlanden - profiteert zowel direct als indirect van mijn MBA. In directe zin door de uitkomst van mijn dissertation, die nadrukkelijk terugkomen in een groot veranderproject dat op dit moment in de organisatie loopt. Indirect profiteert Nationale-Nederlanden van de persoonlijke groei die door de MBA in gang gezet is; ik doorzie complexe situaties beter en kan ze sneller analyseren; kan mijn persoonlijke mening overtuigender, gestructureerder en eenvoudiger overbrengen; ik kan sneller schakelen, kom eerder tot de kern en pak sneller de rode draad van zaken op. Een flinke boost in mijn efficiency dus."
Folkert Clemens MBA (Manager Interne Accountmanagers en offerteteam), Nationale Nederlanden
Alumnus Executive Action Learning MBA
"Door mijn MBA en de projecten die ik deed zijn een aantal zaken binnen mijn organisatie verbeterd. Dat geldt met name voor mijn dissertation. De MBA heeft mij persoonlijk ook veel opgeleverd: het heeft mij een aantal waardevolle inzichten opgeleverd, met name in het (beter) aansturen van medewerkers en het realiseren van veranderingen."
Alex van den Bersselaar MBA (Managing Director Care), PinkRoccade
Alumnus Fast Track MBA HAN
"Mijn persoonlijke performance is aanzienlijk verbeterd dankzij de MBA. Zo ben ik nu beter in staat om gefundeerde besluiten te nemen en heb ik een bredere blik ontwikkeld. Tevens is de organisatie waar ik voor werk zich bewuster geworden van veranderingen die noodzakelijk zijn om de strategie van operational excellence verder door te voeren."
Remco Rutgers MBA (Maintenance Manager), KLK Emmerich GmbH