Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Vervolgopleiding Praktijkgerichte psychologie voor de Management Assistent

Bongers & Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht

Wil je dit?:

• Functioneren vanuit innerlijke kracht
• Constructief omgaan met je eigen gevoelens
• Spelmatig gedrag op de werkvloer herkennen
• Beter samenwerken met 'lastige typen'
• Communicatiepatronen doorzien en doorbreken

Dag 1 Transactionele Analyse én de persoonlijkheid

Hoe concreter, hoe beter!

 • Functioneren vanuit innerlijke kracht
 • De 4 stappen van de gedragscyclus
 • Hoe reageer je in (onbewuste) stresssituaties?
 • Wat is jouw overlevingsstrategie?
 • Het effect op jezelf en de ander (collega / manager)
 • Opties die je tot je beschikking hebt
 • Constructief omgaan met je eigen gevoelens
 • Basisgevoelens en menggevoelens
 • Disfunctioneel en functioneel
 • Hoe ga je om met jouw gevoelspalet?
 • Je gevoelens bewustzijn
 • Benoemen van gevoelens in de werkrelatie
 • Je zelfvertrouwen verstevigen
 • Hoe ga je in je werk als Management Assistent om met waardering?
 • Waarderingsvormen
 • Waardering en erkenning geven
 • Waardering en erkenning ontvangen
 • Cultuurregels
 • Jouw eigen "huishouding"
 • Verstevig je zelfvertrouwen


Dag 2 Transactionele Analyse én de communicatie

De schakelbak

 • Welke versnellingen zijn er?
 • Vanuit welke versnelling communiceer je met welk effect?
 • Versnellingen bij jezelf en je collega's leren herkennen
 • De juiste versnelling inzetten!
 • Spelanalyse
 • Communicatiepatronen
 • Spelmatig gedrag in de communicatie
 • Aanklager, Redder en Slachtofferrol
 • Je voorkeursrol en patroon bewust zijn
 • Patronen met een negatieve uitkomst doorzien
 • Werken aan een positieve uitkomst in de samenwerking!
 • De verhouding in de werkrelatie
 • Kenmerken van een groeibelemmerende samenwerking
 • Kenmerken van een groeibevorderende samenwerking
 • Actief passief gedrag
 • Passief gedrag
 • Een effectieve werkrelatie opbouwen en onderhouden
 • Mogelijkheden tot groei en loslaten

Dag 3 Omgaan met 'lastige' persoonlijkheden

Herken je het volgende gedrag bij je collega, medewerker of leidinggevende?
Een 'Ja-maar...' houding, haantjes gedrag, de kantjes er van af lopen, passiviteit, manipulatie, ontwijken, in de verdediging schieten bij kritiek, controlefreak, niet open staan voor nieuwe ideeën, niet nakomen van afspraken, ja zeggen - nee doen, weinig betrokkenheid of egoïstisch gedrag.

Verschillende persoonlijkheden

 • Persoonlijkheidstrekken van jezelf en anderen
 • Hoe haak je in op 'lastige' trekjes van de ander?
 • 6 persoonlijkheidstypen uitgelicht:
  * Dwangmatige type - controle en perfectie
  * Narcistische type - aanzien, succes en manipulatie
  * Theatrale type - vragen van veel aandacht
  * Passieve agressieve type - passieve of speelse tegenwerking
  * Afhankelijke type - een ondergeschikte houding
  * Ontwijkende type - contactmijdend en afwachtend

 • Kenmerken en gedragsopties / interventiemogelijkheden
 • Herkenningspunten op gedragsniveau
 • De voorkeursrol vanuit de dramadriehoek
 • De voorkeurswerkstijl in de samenwerking
 • Interventies in de samenwerking

Extern en intern gedrag

 • Wat zie je non-verbaal en hoor je verbaal (buitenkant)?
 • Wat doet iemand van binnen met zichzelf (intern)?
 • De vertaalslag naar de praktijk van de Management Assistent
 • Omschakelen van een rol spelen naar jezelf zijn!
 • Met ander woorden:'Van Spelmatig naar authentiek en autonoom gedrag!'

Omgaan met 'lastig' gedrag

 • Tijdens deze dag kun je jouw eigen praktijksituaties inbrengen en ga je gericht oefenen hoe je slagvaardig kunt omgaan met deze 'lastige' gedragskenmerken. Je oefent welk gedrag wel en niet effectief is in de samenwerking.


Dag 4 Systemisch Werken

Deze dag staat in het teken van Systemisch Werken. Hierbij is het van belang dat je e een persoonlijke vraag inbrengt, waar je 'tegenaan loopt' op je werk.

Hierbij kun je denken aan vragen met de volgende thema's:

 • Hoe komt het dat ik moeite heb met gedrag van een ander?
 • Hoe komt het dat ik steeds dezelfde 'problemen' op mijn pad krijg en hoe kan ik dit veranderen?
 • Waar komen politieke spelletjes vandaan? En hoe ga je daarmee om?
 • Hoe komt het dat er ontevredenheid is op het werk en wat kan ik er aan doen om dit om te buigen?
 • Je leert jezelf en anderen beter begrijpen plus effectief aan te sluiten!
 • Systemisch Werken
 • Je rol in het systeem
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Jouw dynamiek bekeken vanuit je werksituatie
 • Kernbegrippen van Systemisch Werk
 • Subjectiviteit en objectiviteit
 • Van structuur naar proces
 • Focus op effect
 • Vergroot je succes in de samenwerking!

Dag 5 Leiderschap en integrerend leren

Je eigen leiderschap

 • Je eigen persoonlijkheid als 'instrument' inzetten
 • Zelfkennis en zelfbewustzijn
 • De vertrekpunten in je werk als Management Assistent
 • De afgelegde reis
 • Toetsing en integratie van het geleerde
 • Gerichte eindopdrachten tijdens de opleiding
 • Feedback op verschillende niveaus
 • Certificering
 • Ingeslagen koers vasthouden

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 5 dagen
Kosten €2999
Titulatuur Geen titel
Website www.bongers-partners.nl/nl/trainingswijzer
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen