Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coachen vanuit de positieve psychologie

Bongers & Partners

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Docenten

1-jarige internationaal erkende TA-opleiding | start 22 maart 2018

Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling op hoog niveau

Werken met mensen en begeleiden van mensen - uiteindelijk gaat het allemaal over gedrag. Om wat mensen doen, hoe ze denken en hoe ze omgaan met gevoelens. Individueel en in de omgang met anderen. Als je samenwerkt met mensen of hen coacht, begrijp je soms het gedrag van de ander niet. Er kan verwarring of miscommunicatie ontstaan. Deze opleiding biedt je een uitgebreid psychologieprogramma, met als basis de Transactionele Analyse (TA). Vanuit de TA werken we ook met mindfulness, systemisch werk en Neuro Linguïstisch Programmeren.

Je krijgt een compleet TA-programma aangeboden, bestaande uit verhelderende concepten en methodieken die je direct kunt toepassen in je dagelijkse praktijk. Je maakt een persoonlijke en professionele groeispurt door. Je leert anderen effectief te begeleiden, doordat je leert begrijpen wat er op relatieniveau speelt en je de beschikking krijgt over een indrukwekkende TA-gereedschapskist. Je leert de communicatie tussen mensen analyseren, waardoor je misverstanden uit de weg kunt helpen en oplossingsgericht kunt handelen. Je leert veranderingsprocessen in goede banen te leiden, effectiever te communiceren en constructiever leiding te geven aan medewerkers, of cliënten beter te coachen en te counselen.

Transactionele Analyse is een sociale en psychologische theorie, ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne. Zijn theorie omvat een aantal uitgangspunten en kernconcepten die je ondersteunen om je bewust te worden van je patroon van denken, voelen en doen. De focus ligt op de ontwikkeling van je eigen autonomie, om van daaruit interventies in te zetten. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak tot de positieve psychologie gerekend.

Doel
Kennis hebben van het TA-begrippenkader en de TA-methodieken en deze kunnen toepassen in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Doelgroep
Iedere professional die mensen begeleidt, zoals leidinggevenden (top en middenkader), opleiders, adviseurs, trainers, (team)coaches, coördinatoren, projectleiders, counselors, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten. De opleiding is ook waardevol als je een staffunctie vervult en veel te maken hebt met ontwikkelings- en veranderingsprocessen in je team en organisatie.

Toelatingscriteria
• Minimaal HBO denk- en werkniveau
• Goede beheersing van het Engels i.v.m. het lezen van Engelstalige vakliteratuur

Resultaat
• Je hebt diepgaand begrip van het menselijk gedrag.
• Je bent in staat gedrag effectief te beïnvloeden.
• Je intervenieert en communiceert constructief.
• Je bent in staat om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen te doorbreken.
• Je beschikt over een breed repertoire aan tools om jezelf en anderen aan te sturen.
• Je hebt inzicht in verschillende persoonlijkheidstypen.
• Je herkent wat er gebeurt op sociaal niveau (boven water) en psychologisch niveau (onder water).

PROGRAMMA
Het programma bestaat uit 10 tweedaagse blokken. De inhoud van het programma is onder meer gerelateerd aan de boeken Psychologie voor managers, Dealen met je baas en Handboek Transactionele Analyse.


In de blokken komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Stromingen in de psychologie | Ken de klassiekers en de bronnen
Positieve psychologie | Wat is dat?
Wetenschappelijk onderzoek | Vertaald naar de praktijk
Ontwikkelingsfasen | De fasen die je doorloopt als individu en team
Contact | Aanwezig zijn in het moment
Contract | Van klacht naar probleem naar doel
Miskenningen | Niveaus waarop ontkenning plaatsvindt
Diagnosticeren | Een inschatting van de persoonlijkheid maken
Plan | Ontwerpen plan van aanpak
Interne egotoestanden | Wat zit er in je persoonlijkheid opgeslagen? Welke invloed heeft dit op jouw persoonlijk en professioneel functioneren?
Externe egotoestanden | Hoe gedraag jij je en wat is het effect van jouw gedrag op je omgeving?
Levensposities | Vanuit welke overtuiging kijk en reageer je?
Script | Wat is jouw rode draad?
Werkstijlen | Kwaliteiten en valkuilen bekeken vanuit 6 werkstijlen
Miniscript | Van ineffectieve naar effectieve gedragscyclus
Strooks | Erkenning en waardering voor wie je bent en wat je doet
(Tegen)overdracht | Het herhalen van oude vertrouwde relatiepatronen
Werken met gevoelens | Authentieke en overlevingsgevoelens (h)erkennen en constructief inzetten
Persoonlijkheidscategorieën | Vluchten, Vechten, Jezelf onder druk zetten
Persoonlijkheidstypen | Controlefreak, Verleidelijke manipulator, Wantrouwende, Verborgen tegenwerker, Afhankelijke, Dagdromer, Verantwoordelijke
Spelmatig gedrag | Psychologische Spelen op de werkvloer
Relaties | Gezonde en ongezonde afhankelijkheidsrelaties
Communicatiestijlen en -patronen | Effectieve en ineffectieve communicatie


Werkwijze
De werkwijze is dynamisch, interactief, persoonlijk, praktisch en procesgericht. Hierin staat ervarend leren centraal. Naast 30% theorie wordt er intensief gewerkt aan de hand van zelfonderzoek, zelfreflectie, ervaringsgerichte en bewustwordingsoefeningen, opdrachten, praktijkcases, simulatie, rollenspel, intervisie en supervisie. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding, waardoor je er optimaal rendement uit haalt. De focus ligt op het behalen van je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten en leerdoelen. Het maximaal aantal deelnemers is 12.

Intake
Voorafgaand aan de opleiding heb je een persoonlijk intakegesprek met Manon Bongers. Het doel hiervan is om kennis te maken, je persoonlijke en professionele ontwikkelpunten te bespreken en leerdoelen te formuleren. Ook bespreken we met elkaar of deze opleiding geschikt is voor jou.

Intervisie
Om je inzicht, bewustwording en effectiviteit te vergroten, neem je in de periode tussen de opleidingsblokken deel aan een intervisiegroep (bestaande uit je mededeelnemers). De data, tijden en locatie hiervoor stem je onderling af. Tijdens de intervisie wissel je persoonlijke en praktijkervaringen uit naar aanleiding van de behandelde stof, en je bespreekt de oefeningen die je gedaan hebt in relatie tot je ontwikkelpunten en leerdoelen. Daarnaast werk je op basis van gerichte opdrachten en oefeningen die je van de opleider ontvangt.

UNIEK AAN DEZE 1-JARIGE OPLEIDING COACHEN VANUIT DE POSITIEVE PSYCHOLOGIE :
| Gedrag diepgaand begrijpen en positief beïnvloeden
| Constructief communiceren en interveniëren
| Werken met een psychologische gereedschapskist
| O.l.v. internationaal erkend TA-opleider Manon Bongers
| Maximaal 12 deelnemers
| Inclusief intakegesprek en 2 coachsessies

Data en tijden
Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Ontvangst vanaf 09.00 uur. Om 12.30 uur is er een lunch voor alle deelnemers.

Blok 1 | donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018
Blok 2 | donderdag 3 en vrijdag 4 mei 2018
Blok 3 | donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2018
Blok 4 | donderdag 23 en 24 augustus 2018
Blok 5 | donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018
Blok 6 | donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2018
Blok 7 | donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018
Blok 8 | donderdag 17 en vrijdag 18 januari 2019
Blok 9 | donderdag 14 en vrijdag 15 februari 2019
Blok 10 | donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019

Accreditatie
Na deze 1-jarige TA opleiding kun je jouw Basiscompetentie Transactionele Analyse (BTA) behalen, de opmaat naar de internationale certificering Certified Transactional Analyst (CTA).

Certificering
Aan het einde van de opleiding ontvang je het internationaal erkende TA 1-0-1 certificaat en een opleidingscertificaat op basis van 80% aanwezigheid, actieve deelname en progressie in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Locatie Baarn
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €7199
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaand maart
Provincies Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Geen
 • Manon Bongers
  Gedragstrainer,therapeut®,procesbegeleider,auteur Manon Bongers
  Docent

  Manon Bongers is gedragstrainer, coach, therapeut®, procesbegeleider en auteur van de managementboeken 'Psychologie voor managers' (2011) en 'Dealen met je baas' (2014). Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse. Sinds 2006 is Manon directeur en eigenaar van Bongers & Partners, een bedrijf gespecialiseerd in 'Management van Mensen'.
  Manon begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Samen met jou gaat ze na hoe je jezelf en anderen beïnvloedt en wat de effecten hiervan zijn. Aan de hand van bewezen psychologische theorieën en vele methodieken legt ze verborgen processen, blokkades en talenten bloot. Ze stimuleert je om ineffectieve gedrags- en relatiepatronen om te buigen naar effectieve. Het resultaat: persoonlijke en professionele groei en betere werkrelaties.
  Haar werkwijze is praktisch, persoonlijk, doel- en procesgericht. Kenmerkend in haar aanpak is dat je zelf als persoon centraal staat. Hierbij zijn jouw talenten en jouw ontwikkelpunten leidend. De psychologische concepten en methodieken waar ze mee werkt, zijn bedoeld om gedrag en relatiepatronen te begrijpen en positief te beïnvloeden. Vanuit een vergroot zelfinzicht en zelfbewustzijn ben je in staat om met het geleerde in de praktijk aan de slag te gaan. Om je voortgang in het leren te stimuleren en de toepassing in de praktijk te bevorderen, werkt ze met intervisiebijeenkomsten, tussentijdse opdrachten, oefeningen en feedback.

  Uniek: de programma's 'Psychologie voor managers' en 'Psychologie op de werkvloer' zijn gebaseerd op de boeken van Manon Bongers: 'Psychologie voor managers - leidinggeven aan verschillende karakters' en 'Dealen met je baas - versterk je werkrelaties door inzicht in jezelf, je leidinggevende en je collega's'.