Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Integratieve Psychotherapie

BGL & partners

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

Integratief therapeut: een vak met unieke mogelijkheden

Integratieve Psychotherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden, gericht op het ondersteunen van volwassenen met problemen en klachten van uiteenlopende aard. In de therapie vormen onbewuste processen een belangrijk hulpmiddel bij het activeren van innerlijke hulpbronnen en het realiseren van gezonde oplossingen.

Tijdens de modulair opgezette therapeutische verdieping Integratieve Psychotherapie leert u om veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch model ontwikkeld waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische doelen. De therapie richt zich onder meer op het verbeteren van onderlinge relaties (veiligheid en hechting), het reguleren van emoties, het omgaan met trauma, angsten, stress en verlieservaringen.

In de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.

Belangrijke pijlers zijn: Oplossingsgerichte Therapie, Motivational Counseling, Systeemtherapie, Acceptence and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-based Therapy, Hechtingstherapie, Traumatherapie, Hypnotherapie en Neuro Linguïstisch Programmering (NLP).

Vanuit het uitstroomprofiel Kindercoach/-counselor, Jongerencoach/-counselor en Gezins- en opvoedcoach/-counselor kunt u rechtstreeks instromen in de therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Directe instroom in de therapeutische verdiepingen is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende coachings-/counselingservaring te beschikken. Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de vrijstellingsprocedure.


De therapeutische verdieping bestaat uit verschillende programmaonderdelen:

Download de opleidingsbrochure voor uitgebreidere informatie.

Modules ter verdieping
De therapeutische verdieping bestaat uit 10 modules met een omvang van 28 dagen. De modules worden in een cyclus van ca. 18 maanden aangeboden. Elke module vormt een afgerond geheel en wordt afgesloten met een deelcertificaat. De modules kunnen in een willekeurige volgorde worden gevolgd. U bepaalt zelf uw studietempo.
In alle modules wordt een vertaalslag gemaakt naar het werken met cliënten in verschillende levensfasen.

Module Motiverende gespreksvoering 2 dagen
Module Emotieregulatie en ACT 4 dagen
Module Hechting en systeem 4 dagen
Module Ontwikkelingspsychopathologie 3 dagen
Module Traumaverwerking (EMDR-RDI) 4 dagen
Module Trance, visualisaties en metaforen 2 dagen
Module Angstklachten en -stoornissen 2 dagen
Module Stress, burn-out en depressie 2 dagen
Module Seksualiteit en seksueel misbruik 2 dagen
Module Verlies en rouw 2 dagen

Praktijktrajecten
Omvang: tenminste 50 praktijkuren verspreid over 6 praktijktrajecten
In de praktijktrajecten gaat u praktisch aan de slag met de inzichten en technieken die u tijdens de modules opdoet. U werkt met cliënten die corresponderen met het door u gekozen uitstroomprofiel. Uw ervaringen verwerkt u in reflectieverslagen die uw supervisor van feedback voorziet. Ook maakt u regelmatig video- opnames van uw sessie die u in de supervisie bespreekt.

Supervisie
Omvang:10 bijeenkomsten (individueel/groepsgewijs)
Aan elk praktijktraject is tenminste 1 supervisiebijeenkomst verbonden.
Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot de cliënten centraal. De supervisiegroepen worden begeleid door een supervisor met een stevige therapeutische ervaring.

Intervisie
Omvang: 10 bijeenkomsten
Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteert u op gestructureerde wijze op ervaringen uit de praktijktrajecten. De intervisiegroep kan gevormd wordt met medestudenten of gelijkgestemden buiten de opleidingssetting.

Oefengroep
Omvang: 10 bijeenkomsten
In de oefengroep gaat u praktisch aan de slag met de stof die tijdens de lessen aan bod is gekomen. Afwisselend neemt u de rol van therapeut - cliënt - observator in, zodat u vanuit al deze posities leerervaringen kunt opdoen.

Leertherapie
Omvang: 10 bijeenkomsten (individueel/groepsgewijs)
Aan elk praktijktraject is tenminste 1 leertherapiebijeenkomst verbonden. Tijdens de leertherapie werkt u aan een afgebakend thema of probleem dat te maken heeft met uw ontwikkeling tot therapeut.


Literatuurstudie en opdrachten
Tijdens het opleidingstraject wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte literatuur die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. U maakt diverse opdrachten die u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitbreiden van uw competenties als therapeut.

E-coaching
Tijdens de opleiding ontvangt u schriftelijke feedback van uw supervisor of een andere deskundige uit het team op uw reflectieverslagen en opdrachten.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 18 maanden
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €9450
Les locatie type Op het instituut, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Diploma
Credits 115
Interview met Ellen de Jong en Louis Crijns
/external-link/index/type/presentationlink/link/https%253A%252F%252Fbgl.nl%252Finterview-met-ellen-de-jong-en-louis-crijns%252F/course-id/20466/institute-id/71
Ellen de Jong en Louis Crijns (Integratief therapeut, psycholoog, docent), El Quirin