Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coach (Basis en verdieping)

BGL & partners

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials
 • Reviews

Succesvol coachen van mensen in organisaties

Wij bieden u een opleidingstraject waarmee u verschillende niveaus in coaching kunt doorlopen. Daarmee ontwikkelt u een brede kijk op de verschillende facetten van het vak van coach. U verwerft een verdiept inzicht in veranderingsprocessen die zich binnen mensen en organisaties afspelen.

De opleiding tot is bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen, adviseurs, intern begeleiders en senior medewerkers die mensen met een behoefte aan coaching op een professionele manier willen stimuleren in hun persoonlijke ontwikkelingsproces.

 • In de opleiding worden theoretische en methodische kennis gecombineerd met werken aan persoonlijke ontwikkeling en het trainen van praktische vaardigheden. Leren door te reflecteren en leren door te doen zijn hierbij kernbegrippen.
 • Vanuit verschillende invalshoeken ontwikkelt u een integrale kijk op coachingsvraagstukken. Belangrijke pijlers worden gevormd door het Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), de Rationeel Emotieve Training (RET), de Geweldloze Communicatie, het Oplossingsgericht werken, de Narratieve Therapie, het Systeemgericht werken, de Groepsdynamica.
 • In de coaching leert u hoe u mensen kunt ondersteunen bij het optimaliseren van hun resultaten in het werk en het realiseren van hun persoonlijke ontwikkelwensen.
 • U ontwikkelt een stijl van coaching die in het verlengde ligt van uw eigen kracht en persoonlijkheid.
 • De opleidingen zijn geaccrediteerd. De opleiding tot Coach Foundation en Coach Practitioner hebben een EQA-keurmerk (European Quality Award). De opleiding Coach Practitioner is tevens een Post-HBO Registeropleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

U kunt zich na afronding van de opleiding Coach Foundation/Coach Practitioner als coach laten registreren bij de NOBCO of ST!R.


Opzet

De opleiding Cpach Foundation en Coach Practitioner zijn praktijkgericht met een stevige theoretische basis. Het zelf ervaren speelt een grote rol. Integratie van het geleerde vindt plaats via rollenspelen, casuïstiek en praktijksessies. Tijdens de lessen wordt u getoetst op feedbackvaardigheden, theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Natuurlijk krijgt u de stof pas echt in de vingers door er vaak mee te werken. U komt dan ook tussen de bijeenkomsten een aantal malen in een oefengroep bijeen om de aangereikte stof nog eens door te nemen.

Om praktijkervaring op te doen, voert u tijdens een opleiding één of meerdere coachingstrajecten uit waarin u aan de slag gaat met de opgedane inzichten en vaardigheden. Tijdens deze trajecten zult u vragen tegenkomen die enerzijds betrekking hebben op het begeleidingsproces van de coachee en anderzijds op uw eigen functioneren. Via (begeleide) intervisie en individuele supervisie werkt u deze vragen uit.

Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het ontwikkelen van een adequate attitude. Het werken aan eigen thema's en vraagstukken en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid nemen, vormt een belangrijke voorwaarde daartoe.

Aan de hand van literatuurstudie en gerichte opdrachten werkt u aan de verdieping van uw kennis en inzicht met betrekking tot de behandelde thema's. De literatuurlijst vindt u op de website.

Toetsing en diplomering

Er geldt een 90% aanwezigheidsverplichting voor de totale opleiding. Te veel gemiste lessen worden in overleg met de dagtrainer ingehaald of gecompenseerd,

Gedurende de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten en toetsmomenten zien dat u beschikt over de competenties van een professionele coach. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop u feedback van de trainers, mentor en medestudenten integreert. Alle opdrachten dienen als voldoende te zijn beoordeeld.

Inhoud

Opleiding tot Coach Foundation: basis

Oplossingsgericht coachen

De Opleiding tot Coach Foundation vormt het fundament voor uw ontwikkeling tot coach. Tijdens deze 5-daagse basisopleiding staat het respectvol communiceren en oplossingsgerichte coachen centraal. Door vanuit oprechte belangstelling aan te sluiten bij de belevingswereld van de coachee, ontstaat de vertrouwensrelatie die nodig is om het coachproces succesvol te laten verlopen. Vanuit de gedachte dat ieder mens mogelijkheden in zich draagt om succes te realiseren, ondersteunt u de coachee bij het verder ontwikkelen van reeds aanwezige kwaliteiten. Het mooie is dat een kleine stap in de goede richting al voldoende is om een proces van grote verandering op gang te zetten.

Lesthema's:

Wie ben ik en welk coachjasje heb ik aan?

 • visie op coaching
 • coachprofiel - Persoonlijk Oplossingsgericht OntwikkelingsPlan (POOP);
 • rollen: Ik en mijn ikken;
 • model van de wereld;
 • feedback: Johari-venster, Oplossingsgerichte feedback.

Afstemmen op jezelf, de ander en de groep

 • coachingsstijlen;
 • werken met logische niveaus van congruentie (Dilts);
 • rapport: verbaal en non-verbaal afstemmen;
 • zintuiglijke systemen;
 • reflectiemodel.

Verdiept waarnemen in taal en vorm

 • intakeproces;
 • ethiek in het coachingsproces;
 • verbeterde gespreksvoering: Metamodel;
 • verdiept waarnemen.

Oplossingsgericht coachen

 • relatieschema: klager, bezoeker, klant;
 • waarderingsinterview;
 • probleemgericht versus oplossingsgericht werken;
 • schalingstechniek;
 • oplossingsgerichte uitvraagmodellen.

Integratie

 • toets: praktijksimulatie;
 • evaluatie

Overige activiteiten:

 • 3 bijeenkomsten in de oefen-intervisiegroep;
 • 1 supervisiegesprek;
 • 1 groepssupervisie;
 • 1 coachingstraject;
 • literatuurstudie en diverse opdrachten.

Opleiding tot Coach Practitioner: verdieping

De 10-daagse Opleiding tot Coach Practitioner bouwt voort op de opleiding tot Coach Foundation. U breidt uw gereedschapskist verder uit met modellen, vaardigheden en technieken op het gebied van narratieve coaching en procescoaching. Deze opleiding bestaat uit de blokken Narratieve coaching en Procescoaching

Blok 1: Narratieve coaching

In dit blok staat het werken met verhalen, metaforen en symbolen centraal. We groeien op te midden van 'verhalen' die mede bepalen hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen zien. We creëren dus op zekere hoogte onze eigen werkelijkheid. Als coach richten we ons op het verkennen en ontrafelen van de (onbewuste) verhalen van de coachee en stimuleren we hem/haar tot het 'herschrijven' ervan. Hiertoe is het belangrijk dat we als coach ook zicht hebben op onze eigen verhalen en in staat zijn deze flexibel te hanteren.

Lesthema's:

Werken vanuit kracht

 • overdracht en tegenoverdacht;
 • verankeren van kwaliteiten;
 • vitaliteit.

Werkelijkheid? Perspectieven en metaforen

 • (waarnemings)posities en interpretaties;
 • mulitperspectieven;
 • metaforen in het coachingsproces, focussen;
 • werken met tijd en tijdlijnen.

Verhalen en emoties

 • autobiografische werken;
 • narratieve coaching;
 • RET.

Coachen met Jung

 • werken met tegendelen;
 • werken met beeldkaarten;
 • eigenaarschap versus slachtoffer-denken.

Ethiek en dilemma's

 • stellingen en dilemma's uit eigen praktijk;
 • coachen aan tafel;
 • Genogram;
 • Roos van Leary.

Blok 2: Procescoaching

In dit blok gaan we in op het begeleiden van processen in groepen en teams. Hierin komt met name de systeemgerichte aanpak naar voren, waarin we ons vooral richten op de invloed van het systeem en de interactie tussen de leden ervan. Tijdens de lessen verwerft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van groepen en teams en leert hoe u veranderingsprocessen kunt faciliteren. Daarbij is er specifiek aandacht voor het omgaan met machtsverschillen en weerstandsreacties. Ook gaan we in op het proces van opdrachtverwerving en de positionering van coaching in organisatie.

Lesthema's:

Invloed van het systeem

 • systemisch werken in coaching;
 • krachtenveldanalyse.

Groepsdynamica en teamcoaching 1

 • groepsvorming en -ontwikkeling;
 • succesvol samenwerken in teams;
 • indicaties en contra-indicaties voor teamcoaching.

Teamcoaching 2

 • zakelijke intake;
 • fasen in teamcoaching;
 • interventies aan de hand van casuïstiek.

Van weerstand naar veranderingsbereidheid

 • fasen in veranderingsprocessen;
 • signaalfuncties van weerstand;
 • de drama- en winnaarsdriehoek.

Examendag: Praktijksimulaties.

Overige activiteiten:

 • 6 bijeenkomsten in de oefen-/intervisiegroep;
 • 2 coachingstrajecten;
 • 2 groepssupervisies;
 • literatuurstudie en diverse opdrachten.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 15 dagen
Locaties Hoofddorp, Doorn
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €5550
Les locatie type Op het instituut, Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Website www.bgl.nl/opleiding-tot-coach-foundation-en-practitioner
Lesmethode Klassikaal onderwijs, Praktijkopdrachten / cases, Zelfstudie, Rollenspellen
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Noord-Holland, Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Diploma

Ervaringen met Opleiding Coach (Basis en verdieping)

Gemiddeld een 9 gebaseerd op 1 ervaringen.

Algemeen
9
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
9
Lesmateriaal
9
Begeleiding
9
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
9
Ervaring met Opleiding Coach (Basis en verdieping):

Fascinerend en inspirerend, zeer waardevol, buitengewoon goede trainers Anoniem