Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Gemeentelijk Woonbeleid

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U bent (beleids)medewerker of bestuurder bij een gemeente, corporatie of zorginstelling en werkt aan het realiseren en implementeren van het lokaal woonbeleid. U wilt graag meer weten over de laatste ontwikkelingen rond de woningmarkt.

Omschrijving
Leefbaarheid in wijken, krimp, toenemende vergrijzing, woonwensen van inwoners met een migratieachtergrond, ouderen en starters, de afgenomen woningproductie en onbetaalbare woningen. Allemaal lastige onderwerpen waar geen panklare oplossingen voor zijn. De wensen zijn talrijk, de mogelijkheden vaak niet. Daarnaast vraagt de Herzieningswet van gemeenten dat zij actief nadenken over woonambities en de wijze waarop corporaties hieraan bij kunnen dragen. Hoe gaat u daar als (beleids)medewerker of bestuurder mee om? Het antwoord daarop vindt u in deze training van Bestuursacademie Nederland. In korte tijd leert u welke instrumenten de gemeente heeft om oplossingen te vinden in woonbeleid. Ook verdiept u zich in de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van woonbeleid.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52003.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Gemeentelijk Woonbeleid’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze training leert u via praktijkopdrachten hoe de gemeente haar rol als regisseur kan waarmaken. We laten u zien hoe uw gemeente haar lokale woonbeleid kan verwezenlijken. U krijgt praktische informatie en handvatten over onder andere het wettelijk kader, de betrokken partijen en de sturingsinstrumenten.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wettelijk kader, partijen en actoren, sturingsinstrumenten
  • Actualiteiten rond woonvisies, ­prestatieafspraken, Herzieningswet, Huisvestingswet, wonen-welzijn-zorg, vitaliteit van wijken en dorpen
  • Wonen en zorg, inclusief het maken van een omgevingsanalyse
  • Stedelijke vernieuwing en ­herstructurering
  • Woonbeleid, inclusief een opzet maken voor lokaal woonbeleid
  • Regisseren, sturen en beïnvloeding, inclusief het maken van een opzet sturingsfilosofie

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1329
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Gemeentelijk-Woonbeleid.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat