Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Senior Wmo-consulent (Post HBO)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in de Wmo en wilt meer inzicht in complexe en gecombineerde ziektebeelden. Daarnaast wilt u uw vaardigheden rondom indicatiestelling aanscherpen.

Omschrijving
De Wmo zet nadrukkelijk in op maatschappelijke participatie. Uw rol als senior consulent Wmo is hierbij cruciaal. Het wordt steeds belangrijker om in gesprek met de cliënt tot oplossingen te komen, die garant staan voor duurzame participatie. Hierbij dient u goed gemotiveerd de grenzen van de Wmo aan te kunnen geven en concrete alternatieven aan te reiken indien u een aanvraag niet honoreert. In deze praktijkgerichte opleiding ontwikkelt u de kennis en vaardigheden om uw rol succesvol te vervullen.

Admission

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient u over minimaal 2 jaar werkervaring te beschikken binnen de Wmo of bij het CIZ.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 5 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52044.

Graduation

U sluit de opleiding af met een integrale eindopdracht. Heeft u voor deze eindopdracht een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Senior Wmo-consulent (Post HBO)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze opleiding reikt u de kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om complexe participatieproblemen op te lossen. Er komen complexe en gecombineerde ziektebeelden aan bod, met inhoudelijke behandeling van de indicatiestelling. Tevens wordt een correcte en effectieve communicatie- en vraagtechniek aangereikt en leert u rapportages en beschikkingen op te stellen. Daarnaast bent u in staat in te spelen op complexe woningvoorzieningen, waarbij u de situatie beoordeelt en een stappenplan op maat maakt voor mensen met complexe aandoeningen. De balans tussen zakelijkheid en sensitiviteit staat hierbij centraal, gericht op optimale participatie van de burger. Door middel van discussie, actualiteit en oefencases wordt er direct aangesloten bij de praktijk. U kunt uw eigen casuïstiek inbrengen.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wmo rapportage en verantwoording

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wat is maatwerk in de Wmo?
 • De vraaggebieden van de Wmo
 • Eigen verantwoordelijkheid van burger
 • Methodieken vraagverheldering
 • Training: met de cliënt zoeken naar oplossingen vanuit eigen mogelijkheden, netwerk, vrijwilligers en waar nodig professionele inzet
 • Zorgvuldige, volledige en transparante verslaglegging
 • Van intake naar rapportage
 • Gebruik ICF
 • Logische opbouw en taalgebruik
 • Zorgvuldigheid, volledigheid en transparantie
 • Het trekken van juiste conclusie
 • Doet de conclusie recht aan de situatie?
 • Juridische aspecten
 • Jurisprudentie toegelicht aan de hand van casuïstiek
Wmo indicatiestelling en voorzieningen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Resultaatgerichte indicatiestelling
 • Begeleiding
 • Maatwerkvoorzieningen
 • Indiceren van huishoudelijke ondersteuning in complexe situaties
 • Verdieping in complexe en/of gecombineerde ziektebeelden
 • Beoordelen medische adviezen
 • Indiceren van complexe of gecombineerde vervoers-, woon- en rolstoelvoorzieningen
 • Opstellen van functioneel programma van eisen
 • Schrijven van een selectierapport
 • Jurisprudentie toegelicht aan de hand van casuïstiek
 • Voorliggende voorzieningen
 • Eigen bijdrage
Complexe woonvoorzieningen voor de Wmo-consulent

(3 dagbijeenkomsten)

 • Indicatiestelling woonvoorzieningen bij complexe en progressieve aandoeningen
 • Maatstudie in plaats- en manoeuvreerruimte
 • Het beoordelen van de mogelijkheden in een bestaande woning
 • Verbouwen binnen de bestaande woning
 • Aanbouwen
 • Woonunits
 • Het ergonomische pakket van eisen omzetten in een bouwkundig programma van eisen
 • Het lezen van een tekening t.b.v. de woningaanpassing
 • Een offerte aanvragen en beoordelen op volledigheid
 • Een offerte toetsen
 • Samenwerking tussen de verschillende disciplines sturen en begeleiden
 • Jurisprudentie toegelicht aan de hand van casuïstiek
 • Eigen bijdrage
Integrale eindopdracht
 

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 8 maanden
Kosten €3029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Senior-Wmo-consulent-Post-HBO.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma