Dé opleidingensite voor hbo en hoger

WMO Introductie

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U heeft als (beginnend) frontofficemedewerker bij een Klant Contact Centrum (KCC) binnen de Wmo contact met burgers over participatieproblemen en zorgvragen.

Omschrijving
Wilt u burgers goed kunnen informeren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is deze training iets voor u. Tijdens deze praktijkgerichte training ontwikkelt u de belangrijkste kennis en vaardigheden die u nodig heeft om burgers op een klantgerichte wijze verder te helpen bij vragen over de Wmo. Ook de samenhang tussen de Wmo en andere regelingen binnen het sociaal domein worden besproken. De training is gekoppeld aan uw dagelijkse werkzaamheden. Daardoor kunt u straks uw kennis en adviesvaardigheden direct in praktijk brengen.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52045.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Wmo Introductie’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze training is zeer praktijkgericht en inspirerend. De Wmo vraagt om de juiste houding en inzichten bij het (eerste) klantcontact. Het frontoffice vervult hierin een belangrijke rol. Hier dienen burgers op het juiste spoor te worden gezet, hetzij binnen de Wmo-kaders of daarbuiten. Dit vraagt om actuele kennis met oog voor problematieken, maar ook een zakelijke benadering.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Basiskennis en actualiteit in de Wmo
 • Belang van het loket in het kader van de integrale klantbenadering
 • Doel en achtergrond van de Wmo
 • Kanteling; betekenis en bijbehorende denk- en werkwijze
 • Wie zijn uw doelgroepen
 • Verantwoordelijkheidsladder
 • Het (keukentafel)gesprek
 • Privacygegevens
 • Raakvlakken Participatiewet, armoedebeleid, jeugd en de Wmo
 • Relevante jurisprudentie
 • Welke organisaties zijn er voor mensen met een zorgvraag?
 • Samenwerken met zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties
 • Veelvoorkomende vragen en herkennen crisissituaties
Vaardigheden in de Wmo-dienstverlening
 • Belang van een professionele houding
 • Luistervaardigheid en gesprekstechniek in het kader van de kanteling: van claimgerichte aanvraag naar ruime probleemverkenning en oplossingen op basis van maatwerk
 • Communiceren binnen eigen grenzen en correct doorverwijzen naar de juiste collega’s of organisaties
 • Begrip tonen voor de situatie van de cliënt
 • Niet voor, maar met de klant méédenken
 • Samenvatten, uitleggen en bieden van alternatieven
 • Oefenen met (eigen) praktijkcases

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Introductie-Wmo.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat