Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Werken bij de Gemeente

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent (toekomstig) medewerker bij een gemeente en wilt kennis en inzicht ontwikkelen in de belangrijkste aspecten waar u in de praktijk mee te maken krijgt.

Omschrijving
U gaat binnenkort starten of wilt graag starten bij een gemeente. Maar hoe werkt de lokale overheid? Met welke wet- en regelgeving krijgt u te maken? In deze opleiding maakt u kennis met alle relevante aspecten van het werken bij een gemeente. U krijgt inzicht in de organisatie van de lokale overheid en kent de essentie van gemeenterecht en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze opleiding kunt u direct aan de slag.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Deze opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
MBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 6 maanden. U heeft 9 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62207.

Graduation

De modules Werken bij de lokale overheid en Gemeenterecht worden afgesloten met een digitaal examen. De module Algemene Wet Bestuursrecht Basis is een training en wordt niet afgesloten met een toets. Wanneer u de examens met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Werken bij de Gemeente’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding staat het toepassen van de theorie naar de praktijk centraal. Een ervaren docent biedt u concrete tools en relevante kennis aan, die u direct kunt gebruiken. De bijeenkomsten zijn interactief en u leert van en met elkaar over hoe de gemeente werkt. Zo maakt u kennis met de organisatie van de lokale overheid en het bestuur. Daarnaast gaan we uitgebreid in op wet- en regelgeving, een belangrijk onderdeel voor elke gemeente. Na afloop heeft u kennis en vaardigheden om zich prima te redden in een gemeentelijke omgeving.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Werken bij de lokale overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Organisatie van overheid en gemeente
 • Kennismaken met wet- en regelgeving
 • Bevoegdheden binnen de overheid
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Vergunningen en beschikkingen
 • Bezwaar en beroep in de praktijk
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Verschil privaat- en publiekrecht
Gemeenterecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording ­(governance)
 • Financiële middelen
 • Gemeenschappelijke regelingen
Algemene Wet Bestuursrecht Basis

(3 dagbijeenkomsten)

 • Achtergronden Awb
 • Relatie tot andere regelgeving en raakvlakken met het privaatrecht
 • Centrale begrippen
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Voorbereiding en bekendmaking besluiten
 • Bezwaar en beroep
 • Mandaat en delegatie
 • Klachtrecht

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €2529
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Werken-bij-de-Lokale-Overheid.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma