Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Treasury

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de treasuryfunctie in de publieke sector en u wilt uw kennis verbreden.

Omschrijving
Treasury is een speerpunt binnen de publieke sector. Transparantie is daarin een vereiste. Diepgaande kennis van deze materie is noodzakelijk om uitvoering te geven aan het beleid en op hoog niveau als gesprekspartner te fungeren voor de diverse in- en externe partijen. In deze training verdiept u zich daarom in onderwerpen als cashmanagement, liquiditeitenbeheer, rente en kredietrisico. Daarnaast besteedt u aandacht aan de laatste ontwikkelingen. Denk daarbij aan de adviezen van de Depla-werkgroep en de betekenis daarvan voor het Besluit begroting en verantwoording. Een zeer interessante, veelomvattende en praktijkgerichte training voor iedereen die binnen de publieke sector met treasury te maken heeft.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52061.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Treasury’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze training kent een praktijkgerichte aanpak, waarin verschillende thema’s centraal staan, zoals een inleiding in treasury en cashmanagement, financiering en het wettelijk kader en renterisicobeheer. Daarnaast is er nog voldoende gelegenheid om in te gaan op overige onderwerpen. Deze kunt u zelf inbrengen.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding treasury en cashmanagement
 • Wat is treasury: beleid, taken en activiteiten, borging in de organisatie
 • Wat is rente?
 • Toegang tot actuele rentetarieven
 • Cashmanagement: taken en activiteiten, optimalisatie van het cashmanagement
 • Liquiditeitenbeheer
Financiering
 • Financiering: doel, taken en activiteiten
 • Het opstellen van een rentevisie
 • Kredietrisico, liquiditeitsrisico, rating bureaus en het belang van een rating
 • Wat zijn derivaten, waarvoor dienen ze en wat zijn de risico’s?
 • Beleggen en schatkistbankieren: taken, activiteiten en mogelijkheden
Wettelijk kader en renterisicobeheer
 • De Wet financiering decentrale overheden (Fido), Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Wet schatkistbankieren
 • Wat is renterisico?
Diverse onderwerpen
 • Begroten en verantwoorden van de treasuryactiviteiten
 • Renteverdeling in een gemeente, administratie en interne controle
 • Garantieverlening
 • EMU-saldo
 • Europese regelgeving: Basel III en Solvency II

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/treasury.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat