Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Themagerichte Onderzoeken

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U vervult een auditrol in het kader van het onderzoeksprogramma.

Omschrijving
In themagerichte onderzoeken of audits wordt een specifiek thema onderzocht. Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid, vergunningverlening en subsidiebeleid. In deze audits kunnen de doelstellingen, processen en resultaten die betrekking hebben op het thema onder de loep genomen worden. Uitkomsten van de audit leveren zowel de succesvolle aspecten als de verbeterpunten op. Is het uitvoeren van themagerichte onderzoeken voor u een nieuwe uitdaging? En wilt u weten hoe u deze onderzoeken zo succesvol mogelijk uitvoert? Dan is deze opleiding iets voor u.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen. De opleiding wordt gegeven op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 4 maanden. U heeft 5 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52113.

Graduation

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkgerichte opdracht. Bij een voldoende beoordeling ontvangt u het diploma ‘Themagerichte Onderzoeken’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De opleiding heeft een sterk interactief en praktisch karakter. Wat u door middel van afwisselende opdrachten leert, brengt u in praktijk. Samen met de andere deelnemers bereidt u een van tevoren uitgekozen onderzoek voor door een plan van aanpak te maken. Later in de opleiding voeren de deelnemers in 2-, 3- of 4-tallen zelfstandig een onderzoek uit.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Themagerichte onderzoeken

(10 bijeenkomsten)

 • Artikel 213a en consequenties in de praktijk
 • Soorten audits en onderzoeken
 • Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
 • Inrichten van de auditfunctie in de eigen organisatie
 • Werkwijze en stappenplan bij een audit/­onderzoek
 • Hoe krijgt u als auditor/onderzoeker inzicht in de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act)?
 • Rollen bij het uitvoeren van een audit/onderzoek
 • Omgaan met de verschillende rollen
 • Opstellen van een concrete ­onderzoeksvraag
 • Opzet van een onderzoeksplan ­(doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen)
 • Bepalen en toetsen van onderzoeks­criteria
 • Rapportage van audit/onderzoek
 • Kwaliteiten en profiel van de auditor
 • Vragen stellen
 • Omgaan met weerstand

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €2629
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/themagerichte-onderzoeken.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma