Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang Strategisch Adviseren in de Publieke Sector

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent een ervaren adviseur in de publieke sector. U wilt, door uw houding en handelen te ontwikkelen, doorgroeien naar een volwaardig strategisch adviseur. U beschikt over reflectief vermogen, een open leerhouding, voldoende commitment om het traject te volgen en academisch werk- en denkniveau.

Omschrijving
Uw organisatie heeft steeds vaker te maken met multidimensionale vraagstukken: verschillende vakdisciplines, diverse in- en externe stakeholders met uiteenlopende belangen en visies. Het bestuur verwacht van u dat u adviseert over deze complexe vraagstukken. Dat u adviezen geeft die verder reiken dan uw eigen vakgebied. Dat u daarbij trends en ontwikkelingen integreert om te komen tot een route die zorgt dat beoogde effecten daadwerkelijk behaald worden. Daarbij zijn er verschillende scenario’s en oplossingen mogelijk. Kortom: u moet strategisch adviseren. In deze stevige opleiding werkt u actief aan persoonlijke vaardigheden, zoals het uitoefenen van invloed, overtuigingskracht, het verwerven van draagvlak, creativiteit en flexibiliteit. Wij reiken u nieuwe inzichten en instrumenten aan en u verscherpt uw analytisch vermogen. U verstevigt hierdoor uw rol als strategisch adviseur en bouwt deze verder uit.

Admission

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen moet u minimaal over een academisch werk- en denkniveau beschikken. Deze opleiding wordt verzorgd op WO-niveau.U heeft minimaal 3 jaar ervaring in uw adviesfunctie.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 7 maanden en wordt aangeboden in een dagvariant. Deze opleiding heeft 12 bijeenkomsten en bestaat uit 6 modules die in een vaste volgorde worden doorlopen. De modules volgt u op 2 aaneengesloten dagen. Op dag 1 is er een avondprogramma en voor een hotelovernachting wordt gezorgd. Bij de modules met aaneengesloten dagen is dag 1 van 09.30 uur tot 20.00 uur. Dag 2 start om 09.00 uur en rond 16.30 uur is het programma afgelopen.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52169.

Graduation

Deze opleiding wordt afgesloten met een integrale eindopdracht. Als u deze met een voldoende resultaat afrondt, ontvangt u het diploma ‘Leergang Strategisch Adviseren in de Publieke Sector’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding kunt u zich overtuigend profileren en positioneren in complexe adviestrajecten. U kent uw eigen adviseursprofiel en u kunt uw kracht doeltreffend inzetten bij uiteenlopende situaties. U beheerst verschillende analyse-instrumenten waarmee u vraagstukken op strategisch niveau multidimensionaal kunt analyseren. Daarnaast kunt u verschillende advies- en invloedstijlen hanteren om op een dieper niveau draagvlak te creëren. Zo kunt u het adviesproces in een complexe omgeving met uiteenlopende belangen tot een goed resultaat brengen en weet hoe u adviesopdrachten projectmatig aan kunt pakken. Bovendien herkent u de verschillende arena’s in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en kunt u hierin effectief opereren.

Na aanmelding vult u een intakeformulier in waarin uw verwachtingen worden afgestemd. Onderdeel van de opleiding is het verrichten van een praktijkopdracht. Deze presenteert u op de slotdag. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is leren van elkaar. De opleiding bevat daarom verschillende (begeleide en zelfstandige) intervisiemomenten.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Strategisch adviseren

(2 dagbijeenkomsten)

 • Adviseren in een politieke omgeving
 • Profiel van een strategisch adviseur
 • Opfrismoment: rollen van adviseurs en fases in het adviesproces
 • Opfrismoment: basisvaardigheden: contact maken, vraag-, luister- en interviewtechnieken, leiden van gesprekken en interventieniveaus
 • Uw praktijkopdracht: opdrachtformulering en randvoorwaarden
 • Communicatiestijlen en beïnvloeden
 • Creatief denken
Positionering van de strategisch adviseur

(2 dagbijeenkomsten)

 • Strategisch adviseren:
 • multidimensionaal kijken
 • analysemodellen
 • de politieke context
 • krachtenveldanalyse
 • Positionering en profilering als strategisch adviseur
 • Adviesstijlen en eigen adviesprofiel:
 • uw drijfveren in beeld (Profile Dynamics)
 • situationeel adviseren
 • adviesstijlen
Scenarioplanning

(2 dagbijeenkomsten)

 • Ontstaan en ontwikkeling scenarioplanning
 • Kiezen voor het ontwikkelen van scenario’s
 • Toekomstscenario’s, wanneer wel of niet?
 • Werken vanuit methoden en technieken
 • Keuzen en consequenties
 • Van scenario’s naar huidige activiteiten en strategie
Verandermanagement

(2 dagbijeenkomsten)

 • Verandertheorieën
 • Beweging en commitment creëren in veranderprocessen
 • Faciliteren van groepsprocessen
 • Het omgaan met weerstand
 • De strategisch adviseur als verandermanager

(2 dagbijeenkomsten)

 • Regisseren en managen van ontwikkelprocessen
 • Het toepassen van procesmanagement (voor- en nadelen)
 • De procesarchitect en zijn competenties
 • Programmaorganisatie versus ‘staande’ organisatie
 • Ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap
 • Programmasturing als reguliere werkwijze
 • Werken met programmainstrumenten
 • Rollen van de programmamanager
Politieke game en slotdag

(2 dagbijeenkomsten)

 • Politieke game
 • Presentatie opdrachten
 • Evaluatie en afsluiting

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 7 maanden
Kosten €6299
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Leergang-Strategisch-Adviseren-in-de-Publieke-Sector.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Diploma