Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Regisseren van Beleid

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent beleidsmedewerker, beleidsregisseur, programmamanager of projectleider.

Omschrijving
De omgeving waarin de gemeentelijke organisatie werkt, verandert in snel tempo. Beleid wordt niet meer achter het bureau gemaakt, maar in samenspraak met belanghebbenden zoals burgers, organisaties, instellingen en andere gemeenten. Hierbij treedt u op als regisseur en verbinder. Deze veranderende rol vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. In deze training leert u als professional invulling te geven aan uw regierol. U verdiept zich onder meer in het strategisch managen van beleidstrajecten in relatie tot het realiseren van voldoende draagvlak. Interactie met het relevante krachtenveld is dan essentieel. Mooie woorden, maar hoe doet u dat? Dat leert u in deze boeiende training.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52108.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Regisseren van Beleid’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Het programma heeft een interactieve opzet. We werken met opdrachten en oefeningen, maar óók met eigen ingebrachte cases. Deze bespreken en bediscussiëren we tijdens de les. Het versterken van uw vaardigheden en het toepassen hiervan in uw eigen werkpraktijk staat centraal. Daarnaast is ook intervisie een onderdeel van de training. Kortom: leren ván en mét elkaar!

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Omgeving en regie
 • Omgevingsbewustzijn
 • De 5 arena’s
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Het krachtenveld van een bestuurder
 • Stijlen van bestuur
 • Macht en media
 • Regisserende overheid
 • Regievormen
 • Regierollen krachtenveldanalyse
 • Opdrachten voor dag 2
Proces en regie
 • Bespreken opdrachten en cases
 • Horizontaal organiseren
 • Procesregie, creatief sturen op gedragen besluitvorming
 • Opdrachtgeverschap
 • Procesinterventies
 • Profilering en beïnvloeding vanuit kracht. Korte oefeningen in het vergroten van overtuigingskracht
 • Opdrachten voor dag 3 (cases en vaardigheidsoefeningen)
Profilering en samenwerking
 • Bespreking opdrachten
 • Samenwerking in de publieke dienstverlening
 • Verbonden partijen
 •  Opdrachtgever op afstand
 • Communicatie, netwerken en lobbyen
 • Vervolg profilering en beïnvloeding vanuit kracht
Regie over eigen regisseren en meedenken over regie
 • Hanteren van het nieuwe instrumentarium bij de uitvoering van de regietaak
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Begeleiden intervisie
 • Het socratische gesprek
 • Individuele actieplanningen

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 4 maanden
Kosten €1629
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/regisseren-van-beleid.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat