Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Publiekszaken in de Praktijk

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam op een afdeling Klant Contact Centrum (KCC), Burger- of Publiekszaken binnen een gemeente. U wilt graag de essentiële kennis opdoen om uw functie effectief te kunnen uitvoeren.

Omschrijving
Bij de afdeling Publiekszaken adviseert, begeleidt en ondersteunt u klanten. Klanten kunnen bij u terecht voor informatie over producten, wetten, regelingen en procedures. Waar nodig bent u in staat klanten te verwijzen naar andere dienstverlenende instanties en voorzieningen. Maar waar start u en hoe kunt u zich professionaliseren in uw werkzaamheden? Dat komt u te weten in deze praktische opleiding.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Deze opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
MBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 maanden. U heeft 3 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52277.

Graduation

De opleiding wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Als u deze met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Publiekszaken in de Praktijk’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Na afloop van deze opleiding kunt u antwoord geven op de vragen ‘Wat?’ (welke taak heeft de gemeente), ‘Wie?’ (wie is bevoegd tot het uitvoeren van de taak) en ‘Hoe?’ (welke procedure moet daarvoor worden gevolgd). U kunt de geleerde kennis direct toepassen aan de publieksbalie of bijvoorbeeld in het callcenter. Deze opleiding is onderdeel van de Basisopleiding Publiekszaken (BOPZ).

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Publiekszaken in de praktijk

(6 bijeenkomsten)

  • Dienstverlening als vak
  • Medewerker Publiekszaken als spin in het web
  • Ontwikkelingen in dienstverlening, o.a. digitalisering en social media
  • Belang van privacy en fraudealertheid
  • Werken in juridisch kader: Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/basismodule-medewerker-kcc-publiekszaken-mpz.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma