Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Programmamanagement

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent programmamanager of -coördinator, controller of projectleider en past de principes van programmamanagement toe binnen uw organisatie. Of u wilt de principes introduceren en gaan toepassen in uw organisatie.

Omschrijving
Steeds meer overheidsorganisaties veranderen de manier van sturing door te focussen op doelen in de vorm van programma’s. In een programma staan de bestuurlijke doelen centraal. Belangrijk is dan: wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Als programmamanager moet u acteren in een complex ‘veld’. Hoe kunt u hier effectief invulling aan geven? Dat weet u na deze interessante, praktijkgerichte training.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=62169.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Programmamanagement’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De training besteedt zowel aandacht aan de theorie als de praktijk. U ontvangt een boek over programmamanagement en er wordt uitgebreid ingegaan op praktijkvoorbeelden van programmamanagement binnen de publieke sector. Bovendien ontwikkelt u gedurende de training een eigen programmaplan. Er wordt actief gewerkt aan uw vaardigheden met betrekking tot communiceren, inspireren, adviseren, beïnvloeden, draagvlak creëren en leiderschap tonen. Wat u leert, kunt u direct concreet in uw eigen werkomgeving toepassen. Dat maakt deze training extra aantrekkelijk.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Visies en instrumenten
 • Visies en instrumenten van programmamanagement
 • Verschillen tussen programmamanagement en project- of portfoliomanagement
 • Programmamanagement versus de bestaande lijnorganisatie
 • Programmamanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Sturing geven aan programma’s
 • Uw rol in het proces
 • Resultaatgericht werken
 • Samenhang tussen projecten, activiteiten en middelen binnen programma’s
 • De rol van de programmabegroting en de P&C-cyclus
Opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Opdrachtgeverschap en de politiek-bestuurlijke context
 • Samenwerking en integraal werken
 • Omgaan met verschillende (en tegenstrijdige) belangen
 • Succes- en faalfactoren

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1229
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Programmamanagement.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat