Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Professionele Gesprekken in het Sociaal Domein

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U bent werkzaam in het sociaal domein en voert cliëntgerichte gesprekken.

Omschrijving
Iedereen moet meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de ontwikkeling binnen het sociaal domein. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen en een nieuwe vorm van gesprekken voeren. In deze opleiding ontwikkelt u de vaardigheden om sensitief, creatief, oplossingsgericht en vasthoudend het gesprek aan te gaan. Een opleiding die u als een verrijking zult ervaren, voor uw werk en voor uzelf.

Admission

Voor deze opleiding gelden geen vooropleidingseisen. De opleiding wordt op HBO-niveau verzorgd.

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 3 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52041.

Graduation

U sluit de opleiding af met een mondeling examen. Heeft u dit examen succesvol afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Professionele Gesprekken in het Sociaal Domein’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In de opleiding staat het vraaggericht werken centraal: samen zoeken naar oplossingen. Na afloop van deze opleiding weet u wat de uitgangspunten zijn bij het houden van een goed gesprek vanuit persoonskenmerken, behoeften en eigen mogelijkheden van de cliënt. U voert samen met de cliënt op een professionele wijze gesprekken. Daarnaast kunt u de zorgvraag van cliënten analyseren en biedt u maatwerk. Bovendien kent u de eisen die aan de registratie of verslaglegging van deze gesprekken zijn gesteld.

Naast het verwerven van kennis en inzicht wordt sterk de nadruk gelegd op het zelfstandig leren uitvoeren van werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van oefeningen en praktijkgerichte opdrachten gaat u gesprekken voeren. U leert door te doen.

Program guide

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderdelen van een goed gesprek
 • Thomas-Kilmann-instrument
 • Vraagverheldering toepassen
 • Klantbenadering vanuit klantbehoefte
 • Oplossingen, verslaglegging en praktijk
 • Zoeken naar de oplossingen met de cliënt (netwerk, vrijwilligers en professionele inzet)
 • Eisen van gespreksverslaglegging
 • Zorgvuldigheid, volledigheid en ­transparantie voor overdracht
 • Ethiek

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €1029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/klantgerichte-gesprekken-sociaal-domein.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma