Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Professioneel Begeleiden van Kwetsbare Jongeren

Bestuursacademie Nederland

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting

U heeft in uw werk te maken met jongeren in het kader van jeugdzorg, jeugdhulp of jeugdwerk. U wilt zich verder ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van motiveren en gesprekken voeren met jongeren.

Omschrijving
Het begeleiden van kwetsbare jongeren naar zelfstandigheid is een zoektocht. Hoe legt u op de juiste wijze contact? Welke invloed hebben omgeving en gezin op een jongere? In deze praktijkgerichte opleiding krijgt u inzicht in de leefwereld van jongeren en weet u uw gespreksvaardigheden effectief en professioneel in te zetten. Na afloop ziet u direct resultaat in uw eigen handelen.

Admission

Om deel te nemen aan de opleiding gelden geen vooropleidingseisen. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 2 maanden. U heeft 3 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68635.

Graduation

De opleiding rondt u af met een mondeling examen waarin u laat zien de theorie in de praktijk toe te kunnen passen. Heeft u hiervoor een voldoende resultaat behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Professioneel Begeleiden van Kwetsbare Jongeren’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens deze opleiding gaan we uitvoerig in op de aspecten die betrekking hebben op jongeren en hun omgeving. Er is daarbij uitdrukkelijk tijd en ruimte voor zowel het theoretisch kader als het concreet oefenen in de praktijk. Na afloop van deze opleiding beschikt u over relevante kennis en vaardigheden om jongeren effectief en optimaal te kunnen motiveren en helpen in de praktijk. Uw eigen ontwikkeling speelt daarbij ook een centrale rol.

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Professioneel begeleiden van kwetsbare jongeren

(6 bijeenkomsten)

  • Contact leggen met jongeren
  • Motiveren van jongeren
  • Rol van de ouders en omgeving
  • Effecten van groepsvorming
  • Gedragsproblematiek van jongeren
  • Planmatig handelen
  • Werken in netwerken en regievoeren

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €1029
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Professioneel-Begeleiden-van-KwetsbareJongeren.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma