Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Omgevingsrecht

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt binnen de Wabo. U bent bijvoorbeeld werkzaam bij een gemeente, milieudienst/RUD, rijksinspectie, provincie, waterschap, adviesbureau of de advocatuur.

Omschrijving
Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er veel veranderd voor burger, bedrijfsleven en overheid. In uw functie is het daarom meer dan handig om over de vereiste kennis te beschikken. Daarop is deze 2-daagse training gericht. U wordt helemaal bijgepraat over de Wabo. Een actuele en praktische training die u van gedegen basiskennis voorziet.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52171.

Graduation

Na afloop van de training ontvangt u het certificaat van deelname ‘Omgevingsrecht’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In deze training komen de hoofdlijnen van de Wabo uitvoerig aan de orde. Dit is inclusief het Besluit omgevingsrecht (waaronder vergunningvrij bouwen) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Kenniscomponenten worden afgewisseld met praktijkcasuïstiek en toepassing van het Omgevingsloket online (OLO). Uw eigen praktijk geldt als uitgangspunt. Wat u leert, kunt u in uw werkomgeving direct concreet toepassen.

Program guide

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Achtergronden nut en noodzaak Wabo
 • Hoe is het wettelijk systeem ­opgebouwd?
 • Reikwijdte van de Wabo, inclusief aanhakers
 • Onlosmakelijkheidscriterium
 • Fasering en deelvergunning
 • De reguliere of uitgebreide procedure
 • Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministe­riële regeling omgevingsrecht (Mor)
 • Praktijk: case vergunningverlening
 • Relatie Wabo en ruimtelijke ordening
 • Relatie Wabo en milieu
 • Relatie Wabo en bouwen
 • Wabo en handhaving
 • Wabo en kwaliteitseisen
 • Praktijk: case handhaving
 • Het Omgevingsloket online
 • Toekomst omgevingsrecht

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 2 maanden
Kosten €929
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Basistraining-Omgevingsrecht.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat