Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Ruimtelijk domein

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt bij een gemeente, provincie of omgevingsdienst. U wilt zich ontwikkelen als deskundig medewerker binnen de lokale overheid en zich specialiseren op het gebied van omgeving.

Omschrijving
Hoe ziet de organisatie van overheid en gemeente eruit? Welke bevoegdheden heeft de lokale overheid? En hoe zorgt u ervoor dat u bent voorbereid op de nieuwe Omgevingswet? In deze opleiding komen al deze aspecten aan bod. Ook zaken als milieuzonering, bodemsanering en vergunningvrij bouwen passeren de revue. Met deze opleiding bent u volledig voorbereid om professioneel aan de slag te gaan als medewerker binnen het ruimtelijk domein.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Deze opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
HBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 9 maanden. Deze dagopleiding heeft 15 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68598.

Graduation

De module Professionele vaardigheden binnen de overheid wordt afgesloten met een praktijkopdracht. De module Werken bij de lokale overheid sluit u af met een digitaal examen. Daarnaast werkt u aan een integrale eindopdracht. Heeft u alle onderdelen met goed gevolg afgerond, dan ontvangt u het diploma ‘Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Ruimtelijk domein’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

De opzet van deze opleiding is interactief en praktijkgericht. Onder begeleiding van ervaren docenten krijgt u de handvatten en kennis om als medewerker direct aan de slag te kunnen in de praktijk. U krijgt niet alleen relevante kennis over het werken binnen de lokale overheid en hoe u hierbinnen professioneel handelt. U gaat ook heel concreet aan de slag met omgevingsrecht, de nieuwe Omgevingswet en belangrijke kennisaspecten die u nodig heeft binnen het ruimtelijk domein. We zorgen er, samen met u, voor dat u met uw diploma uitstekend bent voorbereid om uw werk deskundig en professioneel uit te voeren.

Program guide
Werken bij de lokale overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Organisatie van overheid en gemeente
 • Kennismaken met wet- en regelgeving
 • Bevoegdheden binnen de overheid
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Vergunningen en beschikkingen
 • Bezwaar en beroep in de praktijk
 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Verschil privaat- en publiekrecht
Professionele vaardigheden binnen de overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Proactief handelen
 • Samenwerken met externe partners
 • De klant centraal
 • Inzicht in het politieke spel
 • Klantgericht communiceren
 • Schriftelijke vaardigheden
Ruimtelijke ordening basis

(3 dagbijeenkomsten)

 • De omvang van het omgevingsrecht
 • Ruimtelijk beleid en instrumenten
 • Plannen, procedures en ontheffingen op grond van Wet ruimtelijke ordening
 • Inzicht in de Wabo en de Woningwet
 • Planontwikkeling en grondexploitatie
Basistraining handhaving

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wabo en de wet VTH
 • Algemene wet bestuursrecht en het handhavingsproces
 • Opstellen toezichtsrapport
 • Bezwaar en beroep
 • Bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Strafrechtelijke aspecten
Bestemmingsplan

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rijks-, provinciaal en gemeentelijk planologisch beleid en samenhang
 • Bestemmingsplannen en beheersverordening
 • Goede ruimtelijke ordening
 • Vergunningen, afwijkingen en coördinatie
 • Planschade en risicoanalyse

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 9 maanden
Kosten €4629
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Medewerker-Lokale-Overheid-MLO-specialisatie-Ruimtelijk-domein.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Diploma