Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Juridisch

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Samenvatting

U werkt bij een gemeente, provincie of waterschap. U staat aan het begin van uw carrière en u wilt de lokale overheid grondig leren kennen. U wilt zich daarnaast specialiseren als juridisch medewerker.

Omschrijving
In deze opleiding krijgt u alle relevante kennis en vaardigheden aangereikt om zich als juridisch medewerker binnen de lokale overheid te ontwikkelen. U krijgt inzicht in organisatie en bestuur van overheid en gemeente. En u weet hoe u professioneel handelt binnen een politieke omgeving. U kent de belangrijkste wet- en regelgeving en u weet hier in de praktijk mee om te gaan. Kortom: een volledig programma waarmee u direct aan de slag kunt.

Admission

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Deze opleiding verzorgen wij op MBO-niveau.

Characteristics
MBO-deelprogramma

Course schedule

Deze opleiding duurt 10 maanden. Deze dagopleiding heeft 15 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Enrollment
Inschrijven kan via www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=68599.

Graduation

De module Werken bij de lokale overheid en Bijzondere wetten en APV basis sluit u af met een digitaal examen. De overige modules rondt u af met een praktijkopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Medewerker Lokale Overheid (MLO) specialisatie Juridisch’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

In deze praktijkgerichte opleiding krijgt u de kennis en vaardigheden aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt. U maakt kennis met de organisatie van de overheid en gemeente en leert welke rol u daarin heeft. Ook weet u welke beleidsterreinen er zijn en u kent na afloop van de opleiding de verschillende taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen. In de juridische modules gaat u dieper in op bestuursrecht, bijzondere wetten en APV en handhaving en toezicht hierop. U maakt ook de koppeling tussen deze theorie en de uitvoering in uw eigen praktijk.

Op deze wijze proberen wij de opleiding zo goed mogelijk aan uw leerwensen te laten aansluiten. U volgt bijeenkomsten, maar u maakt ook praktijkgerichte opdrachten. Zo leert u hoe u de opgedane kennis en vaardigheden het beste kunt toepassen in de praktijk.

Program guide
Werken bij de lokale overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Organisatie van overheid en gemeente
 • Kennismaken met wet- en regelgeving
 • Bevoegdheden binnen de overheid
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Vergunningen en beschikkingen
 • Bezwaar en beroep in de praktijk
 • Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Verschil privaat- en publiekrecht
Professionele vaardigheden binnen de overheid

(3 dagbijeenkomsten)

 • Proactief handelen
 • Samenwerken met externe partners
 • De klant centraal
 • Inzicht in het politieke spel
 • Schriftelijke vaardigheden
Praktisch bestuursrecht

(3 dagbijeenkomsten)

 • Belangrijke aspecten bestuursrecht
 • Bestuurlijke verhoudingen en bevoegdheden
 • Juridisch rapporteren
 • Toezicht en handhaving van recht
 • Bestuursdwang en dwangsombesluiten
 • Stappen in bezwarenprocedure
Bijzondere wetten en APV basis

(3 dagbijeenkomsten)

 • Introductie bijzondere wetgeving
 • Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
 • Drank- en Horecawet
 • Wet Bibob en Wet op de kansspelen
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Verkeersregelaars en -maatregelen
Regelgeving in de praktijk

(3 dagbijeenkomsten)

 • Opbouw en ontstaan van regelgeving
 • Regelgevingstechniek
 • Werken met modelverordeningen
 • Regelgeving openbare orde en bezwaren
 • Optreden burgemeester

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 10 maanden
Kosten €3829
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Medewerker-Lokale-Overheid-MLO-specialisatie-Juridisch.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma